Taliviljade T2 haigustõrje

2. juuni 2022

Sõltuvalt piirkonnast ning sordist on talinisudel lipuleht ilmunud. Lipuleht ja sellele järgnevad kaks lehte on tänu suurele fotosünteesivale pinnale saagi moodustumise seisukohalt olulisimad. Tugev haigustesse nakatumine selles faasis lõpetab enneaegselt kasvu ja arengu ning vähendab saagikust ja saagi kvaliteeti. Põldudel saagipotentsiaali on, seega tõrje ajastamine on oluline. Fungitsiidide toimeaeg on sõltuvalt ilmastikust ning taimede arengukiirusest kuni kolm nädalat. Kui lipulehte vastu valgust vaadeldes näeme seal heledaid täppe, siis on haigus juba lehes olemas. Eriti valvas peab olema neil põldudel, kus kasvab nisu teist hooaega järjest. Sel kevadel on taimehaiguste arenguks soodsad ilmastikutingimused. Niiskust on piisavalt ning temperatuur samuti erinevate haiguste levikuks optimaalne.


Talinisu ja taliodra haigused

Põhilised haigused, mis talinisu lipulehe faasis kimbutada võivad, on helelaiksus, pruunlaiksus ehk DTR ning ka jahukaste. DTR levik on intensiivsem 15-22 ℃ juures. Kindlasti ei tohi pruunlaiksuse tõrjega hiljaks jääda, sest soodsate tingimuste korral on levik kiire ning haigus vähendab kiirelt taimede fotosünteesivat pinda.

Ka jahukaste ning helelaiksus pole põldudelt kuhugi kadunud. Helelaiksuse levikuks sobib samuti väga hästi temperatuurivahemik 15-22 ℃, seega korraliku kulunormiga mitmetoimeainelise fungitsiidi kasutamine on tingimusi arvesse võttes väga aktuaalne.

Taliviljade T2 haigustõrjeTeine pritsimine tuleks teha enne loomist: see suurendab mahukaalu, 1000 tera massi ja pikendab rohelise lehepinna kasvuperioodi.

Väga head tooted talinisu T2 haiguste tõrjeks on Priaxor 0,75-1 l/ha, Variano Xpro 1,0-1,25 l/ha, Ascra Xpro 0,75-1 l/ha, Elatus Era 0,75-1,0 l/ha. Juba teist aastat on valikus ka uued tooted Balaya 1,0 l/ha ja Revytrex 0,75-1,0 l/ha, mis sisaldavad mefentriflukonasooli ehk Revysoli toimeainet.

Kui põldudel esineb hilisemat jahukaste nakkust, siis on võimalik lisada paagisegusse ka selliseid preparaate, millel on tugev mõju jahukastele, näiteks Leander (fenpropidiin) 0,25-0,75 l/ha või Property 180 SC (püriofenoon) 0,5 l/ha.

Otra kimbutavateks haigusteks on põhiliselt äärislaiksus, jahukaste, ramulaaria, odra-leheroosted ja võrklaiksus. Erinevalt nisust on odra puhul keerulisem taastada ja leevendada varastes kasvufaasides haiguste poolt tekitatud negatiivseid mõjusid. Saagi moodustamisel on odra alumised lehed suurema tähtsusega.

Sobivad tooted taliodra T2 haigustõrje ringi on Priaxor 0,5 l/ha, Variano Xpro 1,0 l/ha ja Ascra Xpro 0,75-1,0 l/ha.

NB! Parima tõrjeefektiivsuse tagab ennetav või nakkuse varajases järgus pritsimine!


Kasvu reguleerimine

Nisu puhul peab silmas pidama, et alt teise ja kolmanda kõrresõlme vahed oleksid lühemad ja tugevamad, sest enamasti just sealt kipub nisu kõrs murduma ning vili lamanduma. Kui tingimused soosivad lamandumist, on selle vältimiseks parim variant jagatud pritsimine, mis lühendab ühtlaselt kõiki kõrresõlmede vahesid ja loob kogu ulatuses tugevama kõrre. Teine pritsimine tuleks teha enne lipulehe ilmumist ja selle jaoks sobivad hästi tooted Terpal 1,0 l/ha, Cerone 0,5-1,0 l/ha või Medax Max 0,3-0,5 l/ha.

Odra puhul on oluline tugevaks saada lisaks kõrre alumisele osale ka ülemine osa, et vältida ülemise kolmandiku murdumist. Efektiivsema toime tagab etefooni sisaldava toote kasutamine, milleks sobib hästi Cerone 0,75-1,0 l/ha või Terpal 1,0 l/ha. Eriline rõhk ja tähelepanu on vaja suunata kasvufaasile 37 -49 (lipulehe ilmumisest kuni viljatupe avanemiseni), kuid kindlasti tuleks kasvu reguleerimine ära teha enne loomist. Oluline on jälgida ka pea väljumist lehetupest: osad sordid hakkavad pead välja keerama, kuigi ohte otsad pole väljas.