Taliviljade T2 leheväetamine

7. juuni 2022

Taliviljade taimekaitse lahendustest lipulehe faasis juba kirjutasime. Allpool selgitame, milliste toiteelementide kättesaadavuse tagamine on oluline ehk millised on sobivad täiendväetamise lahendused T2 pritsimisel.


Lipulehe faasis on olulised elemendid kaalium, tsink, boor ja väävel.

Kaalium on vajalik arenguks kogu kasvuperioodi jooksul, et tagada aktiivne fotosüntees taimes ning parem vastupidavus haigustele ja abiootilisele stressile. Kaalium on taime veemajanduse reguleerija. Kontrollides õhulõhede sulgumist ja avanemist, aitab ta hoida taimes turgorit ehk osmootset rõhku ka põua tingimustes. Samuti aitab kaalium säilitada taimerakkudes optimaalset süsivesikute ja proteiinide tasakaalu. Piisavalt kaaliumiga varustatud taimedel on tugevamad varred, tänu millele on ka lamandumise oht väiksem, ning moodustuvad tuumakamad terad, millel on suurem mahukaal.

Kuivades tingimustes on kaalium raskema lõimisega muldades seotud olekus mulla savi-huumuslikus kompleksis. Kaaliumiga toitumist saame toetada, lisades paaki vees lahustuvat kompleksväetist Ultrasol 13-6-40 või Ultrasol 8-9-39 mikroelementidega 3-4 kg/ha või kaaliumi vedelväetist Final K (N 45 g/l, K2O 465 g/l) 2,0 l/ha. Uuematest lahendustest sobib hästi fosforit ja kaaliumit sisaldav Dr Green Kvaliteet (P2O5 500 g/kg, K2O 340 g/kg) 1,0-2 kg/ha, millele soovitame lisada juurde Epso Topi 2,0-3,0 kg/ha või Final eKo (K2O 471,2 g/kg, B 10 g/kg, Zn 5 g/kg) 2 kg/ha. Final eKo puhul vältida segamist magneesiumi või kaltsiumi sisaldavate väetistega!

Tsink on oluline komponent mitmetes ensüümides ning osaleb kasvuhormoonide tootmises ja sõlmevahede pikenemises. Piisav tsingi olemasolu taimes lipulehe faasis on oluline, sest mõjutab oluliselt proteiinisisaldust. Tsingipuuduse tõttu aeglustub taimede kasv ning sõlmevahed jäävad lühikeseks ja lehed väikeseks. Lehtedele tekivad roodudevahelisele alale klorootilised märgid, mis hiljem muutuvad pruunikateks nekrootilisteks laikudeks.

Tsink on tähtis toiteelement lämmastiku ja proteiinide ainevahetuses, mõjutades nii terade arvu peas, saagikust kui ka proteiinisisaldust. Tsingi kättesaamine võib olla raskendatud kõrge pH-ga, liivakates, ja kõrge orgaanilise aine sisaldusega muldades. Puuduse riski soodustab eelkõige külm ja niiske kasvukeskkond. Lipulehe faasis aitab taime kiiresti tsingiga varustada tsink EDTA-kelaat Tradecorp Zn 0,5-1,0 kg/ha. Tsingi-, mangaani-, kaaliumi- ja väävlipuuduse leevendamiseks sobib hästi ka vedelväetis ZM-Grow 2,0 l/ha, milles olevad mikroelemendid kombinatsioonis väävliga imenduvad hästi ja mõjuvad kasvule soodsalt. Uuematest lahendustest ka Dr Green Teravili 1 kg/ha.

Boor ei ole teravilja kasvu ja arengu mõttes küll võtmeelement, aga kuna viimastel aastatel tehtud leheanalüüsid on näidanud eriti madalat boori taset teraviljade lehtedes, on sellele siiski vaja tähelepanu pöörata. Boori vajab taim eelkõige rakuseinte ühtluse ja tugevuse jaoks. Piisav booriga varustatus on oluline ka õietolmu viljakuse seisukohalt. Lisaks mõjutab boor terade täituvust.

Teraviljade lipulehe faasis on õige aeg booriväetise pritsimiseks. Selleks sobivad hästi YaraVita Bortrac 0,2-0,3 l/ha, Detera Boron, Tradebor Mo või Detera B Mo 0,2-0,3 l/ha. Viimased kaks sisaldavad ka molübdeeni, mille tase nii mullas kui ka teraviljade lehtedes on samuti olnud madalapoolne. Molübdeenil on oluline roll lämmastiku ainevahetuses, et taim kasutaks antud lämmastiku ära võimalikult efektiivselt valkude moodustamiseks. Ettevaatlik tuleb olla booriväetiste kulunormidega! Võrreldes rapsiga on need umbes 10 korda madalamad. Boor võib suuremates annustes osutuda taimedele toksiliseks.

Oluline on lipulehe faasi ajal katta ka taimede lämmastiku- ja väävlivajadus. Väävlil on taimes oluline roll valkude, aminohapete ja vitamiinide moodustamisel. Samuti on väävel oluline taime ainevahetuses ning lämmastiku efektiivses omastamises. Väävlipuuduse tulemusena võib taimede kasv jääda tagasihoidlikuks ning pähik ja terad väikseks. Kehvaks jääb ka teravilja kvaliteet. Oluline on, et toimiks väävli ja lämmastiku vaheline sünergia. Kiireim viis taimede lämmastiku- ja väävlivajaduse katmiseks selles kasvufaasis on kasutada lämmastikku ja väävlit sisaldavaid Folur S'i (N 260 g/l, SO3 195 g/l) või YaraVita Thiotraci (N 200 g/l, SO3 300 g/l) 5-10 l/ha. Nende kasutamine aitab parandada saagikust ja kvaliteeti ka keerulistes tingimustes.

Katsetulemus

2020. aastal katsetasime Folur S'i ettevõttes Muuga PM. Õitsemisjärgne Folur S'iga pritsimine kulunormiga 20 l/ha andis enamsaagi 90 kg/ha ja tõstis proteiinisisaldust 0,4 %. Kolmekordne Folur S'iga pritsimine (T1 5 l/ha; T2 5 l/ha ja peale õitsemist 10 l/ha) andis 300 kg/ha enamsaaki ja tõstis proteiinisisaldust 0,9% võrra.

Vaata katseinfot