Teravili siloks

Eelmise nädalavahetuse vihm rõõmustas kõiki põllupidajaid, kuid eelnevate nädalate erakordselt kuiv ja soe ilm paneb loomakasvatajaid muretsema rohusöötade varumise pärast. Eelmise aasta keerulised ilmastikutingimused on veel hästi meeles. Paremini said hakkama need tootjad, kellel maisisilo, tervikkoristatud vilisesilo kasvatamise ja söötmise kogemused olemas. Need farmerid, kellel talvine söötmine on rajatud vaid rohusilole, olid möödunud talveperioodil enam silmitsi sööda nappusest tulenevate probleemidega. Seetõttu muutub oluliseks teravili siloks tehnoloogia.

Iga kriis on millekski hea, nii ka möödunud hooaeg, mis õpetas tootjaid hindama ühelt poolt söödapõhku, kuid teisalt ka seda, et riskide maandamiseks tuleb rohusööda konveierit muuta mitmekesisemaks. Heameel on tõdeda, et mõned piimatootjad on suurendanud maisi külvipinda ja paljud on maisi kasvatamisega alustamas just tänavu. Üheks tõukejõuks on kindlasti see, et möödunud suvi oli maisi kasvuks eriti soodne, kuid teisalt ka see, et kuiv suvi rohukasvu ei soosinud.


Naaberriikide kogemused

Euroopa ja Skandinaaviamaade farmeritel on pikaajalised kogemused tervikkoristatud teravilja sileerimisel ja piimakarjale söötmisel. Olgu mainitud, et tervikkoristatud teravilja kuivaine ja tärklisse saak ühelt hektarilt võib ületada ebasobival aastal kogutava maisi kuivaine ja tärklise saaki. Seepärast võiks selle alternatiiviga söödakonveieri koostamisel julgemini arvestada ka meil.

Rootsi Põllumajandusteaduste Ülikoolis valminud ja kaitstud doktoritöö võtab kokku nelja katseaasta tulemused, mis on esitatud kokkuvõtlikult tabelis 1.

Katsetes oli kaks suvivilja - oder ja kaer - ning kaks talivilja - tritikale ja rukis. Teraviljad koristati kas piimküpsuse (PK) või vahaküpsuse (VK) faasis.

Tabel 1. Tervikkoristatud teravilja saak (J. Wallsten 2008)

Teravili Oder Kaer Tritikale Rukis
Koristusfaas PK VK PK VK PK VK PK VK
Kuivaine, kg/ha 6401 9058 6341 8362 10191 12900 12326 13493
Proteiin, kg/ha 682 728 636 761 888 1040 867 817
Tärklis, kg/ha 84 1957 321 1215 234 2716 142 2884
Tärklis, g/kg kuivaines 13 210 44 146 26 202 51 216
Kuivaine seeduvus, % 74,3 75,3 71,8 70,5 80,0 79,0 71,3 68,0

Taliteraviljad annavad suurema kuivaine ja tärklise saagi kui suviteraviljad. Taliviljade külvipind on täna Eestis rekordiline, seega on piimatootjatel võimalus osa taliviljadest siloks teha, et vältida söödanappust. Kui eeloleva hooaja rohusilo saak jääb põua tõttu kesiseks, siis ei tohiks ära põlata ka suvivilju.

Tervikkoristatud teraviljad tuleks koristada vahaküpsuse perioodil, mil kuivaine ja tärklise saak on kõrged ning kuivaine seeduvus pole veel oluliselt langenud. Optimaalsest koristusajast tuleb kinni pidada, sest vegetatsiooniperioodi arenedes väheneb kiiresti orgaanilise aine seeduvus, suureneb terade varisemise oht koristamisel ning üleküpsenud terad ei seedu seedekulglas. Kõik see vähendab tervikkoristatud teravilja toiteväärtust loomasöödana.


Silokindlustuslisand

Kindlustamaks sileerimise kvaliteeti, vali õige silokindlustuslisand.

AIV 2000 Plus Na

Keemiline silokindlustuslisand, mis tagab kindlalt kvaliteedi

Aiv 2000 Plus Na sisaldab suuremas koguses sipelghapet ja propioonhapet, naatriumformiaati, naatriumbensoaati. Propioonhape pärsib hallitus- ja pärmseente kasvu, sealhulgas parandab ka silo aeroobset stabiilsust. Propioonhappe mõju suureneb silo pH alanemisel. Suur sipelghappe sisaldus kiirendab efektiivselt ja kiiresti pH alanemist. Kiire pH langus takistab kahjulike mikroobide levikut massis, kindlustades seeläbi parema kvaliteedi. Naatriumformiaat on antibakteriaalse toimega, aitab parandada silo fermentatsiooni kvaliteeti. Naatriumbensoaat aitab ära hoida hallitus- ja pärmseente kasvu.

Lalsil Dry HC

Bioloogiline silokindlustuslisand, mis kindlustab aeroobse stabiilsuse

Valitud piimhappebakterid on kiire arengu ja tugeva toimega, fermentatsiooniprotsessi juhtimine, sh pärmide kasvu peatamine, on kindlustatud. Aeroobse stabiilsuse pärast avamist kindlustab Lactobacillus Buchneri bakter.
Laslil Dry eelised: kadude vähenemine, parem energia- ja toitainete sisaldus, järelkuumenemise vältimine.
Koostis: Lactobacillus Buchneri NCIMB 40788, Pediococcus acidilactici + ensüümid.


Kõik lisandid aitavad kaasa sileerimisele ja hiljem aeroobsele stabiilsusele, kuid hea silo tegemise nõuded kehtivad ka tervikkoristatud teravilja puhul.

Nendel aastatel, kui rohusöödad ikalduvad, kindlustavad tervikkoristatud viljasilo ja maisisilo loomadele ninaesise terveks hooajaks.