Leheväetised Trafos ja ArmoniKa

7. märts 2022

Toeta taime võitluses abiootilise stressiga.

Kevadel, kui taimedel on juba piisavalt lehemassi, kuid mullatemperatuur madal ning toitainete omastamine mullast raskendatud, soovitame kasutada PK-väetislahust Trafos Mg-B-Mn-Fe, mis muuhulgas sisaldab ka väikeses koguses magneesiumit, boori, mangaani ja rauda. Lehekaudne fosfor on taimedele abiks ajal, mil jahedaga on mullast omastamine pärsitud. Trafos parandab taimede vastupanuvõimet stressile ja ebasoodsatele kasvutingimustele ning soodustab juurekava arengut. Trafost soovitame kasutada:

  • taliteraviljadel kevadel alates 4 lehe faasist kulunormiga 1,0-1,5 l/ha ning
  • talirapsil, kui taimik alustab kevadel uuesti kasvu, kulunormiga 2,0-3,0 l/ha.

Katsetulemused

Perevara OÜ talinisu Toras põllul tõi kevadine Trafos Mg-B-Mn-Fe 2,0 l/ha kasutamine võrreldes kontrolliga 340 kg/ha enamsaaki (Joonis 1).

Trafose mõju talinisu saagikusele
Joonis 1.
Trafos Mg-B-Mn-Fe mõju talinisule Toras, Perevara OÜ 2019 (tulu arvutamisel 3. kategooria nisu hind 155 €/ha).

Lisaks hindasime samal aastal ettevõttes OÜ Helgi & Pojad Trafose mõju suvinisu Licamero saagikusele. Võrreldes kontrollvariandiga tõi Trafose kasutamine normiga 1,5 l/ha enamsaaki 320 kg/ha ning puhastulu 38 €/ha.

Luunja Mõis OÜ’s 2018. aastal talirapsiga korraldatud katses andis kevadine Trafos Mg-B-Mn-Fe 2 l/ha kasutamine varsumise faasis segus kasvuregulaatoriga 777 kg/ha enamsaaki võrreldes kontrollvariandiga. 2018. hooaeg oli põua tõttu taimede jaoks äärmiselt keeruline. Trafoses sisalduv kaalium aitab taimedel paremini taluda kevadisi temperatuurikõikumisi ning põuastes tingimustes vähendab taimede tundlikkust veepuudusele ja aitab säilitada turgorit taimerakkudes.

Aravete Agros tõi talirapsil DK Seax läbi viidud leheväetamise katse 520 kg/ha enamsaaki. Trafos Mg-B-Mn-Fe kasutati kahel korral, sügisel 2,0 l/ha ning kevadel 2,0 l/ha, mõlemal korral koos kasvuregulaatoriga (Joonis 2).

Trafose mõju talirapsi saagikusele
Joonis 2.
Trafos Mg-B-Mn-Fe mõju talirapsi saagikusele, Aravete Agro 2019 (tulu arvutamisel rapsi baashind 361 €/t).

Analoogne katse talirapsil korraldati ka Põlvamaal Krootuse Agros sordil DK Exalte. Tulemuseks saadi 110 kg/ha enamsaaki, 0,8% kõrgem õlisus töödeldud variandis ning 34 €/ha puhastulu.

Trafost võib kasutada veel vaid sel hooajal

Alates 16.06.2022 jõustub Euroopa Liidu väetisetoodete määrus (EL) nr 2019/1009. Uus määrus keelab fosifititel (=fosfonaatidel) põhinevate väetiste müügi ja kasutamise. Sellest tulenevalt ei saa Euroopas fosfite sisaldavaid tooteid enam väetisena turustada ning nende müük väetisena keelustatakse. Neid tooteid ei tohi pärast seaduse jõustumist (16.06.2022) ka kasutada. Uue määruse puhul puudub üleminekuperiood.

Uus leheväetis ArmoniKa asendab Trafost

Taimede agronoomilised vajadused põllul võivad erineda sõltuvalt ilmastikust. Muutused kevad-talvises ilmastikus mõjutavad põllukultuuride PK-vajadust. Kuivemates ja soojemates oludes väheneb fosfori vajadus. Samas sellistes tingimustes taimede veetarve suureneb ja seeläbi kasvab ka vajadus kaaliumi järele. Seetõttu võiks ArmoniKa oma kõrge kaaliumisisaldusega meie muutlikesse ilmastikuoludesse hästi sobida.

ArmoniKas sisalduv eriline fosfori vorm aitab ka stressirohketes tingimustes taime kasvuks vajaliku energiaga varustada. Kaalium on tootes hästi lahustuval ja kergesti omastataval kujul, aidates vältida ning korrigeerida kaaliumi defitsiiti taimedes.

ArmoniKa koostis:

Fosfor (P2O5), vees lahustuv 425 g/l (25% g/g)
Kaalium (K2O), vees lahustuv 544 g/l (32% g/g)

Fosfor

  • Kiirendab taimede kevadist kasvu algust.
  • Stimuleerib juurte arengut, parandades seeläbi vee ja toitainete (ka mikroelementide) omastamist.
  • On võimeline siduma märkimisväärse koguse kaaliumi, toetades seeläbi kaaliumi omastamist.

Kaalium

  • Parandab õhulõhede regulatsiooni ja tagab vastupidavuse abiootilisele stressile (temperatuur, veega seotud, osmootne).
  • Stimuleerib fotosünteesi aktiivsust suurema saagi ja parema kvaliteedi nimel.

Tradecorp on uue tootega märkimisväärselt katseid teinud ja osades EL-i liikmesriikides on toode juba kasutusel. Ka Baltic Agro alustas sügisel antud tootega katsetegevust ning koristusjärgselt on oodata esimesi tulemusi.


YEN 2021

Vaata YEN 2021 tulemusi!

YEN 2021

YEN võistlusel võisteldakse kahes klassis: võimalikult kõrge saagikus ja võimalikult lähedane saak teoreetilisele võimalikule. Taolist arvestust või erisust võib ka saagilõhe mõõtmiseks nimetada ehk siis siht on võimalikult väike vahe tegelikult saadava ja teoteetiliselt võimaliku saagi vahel. Seda eesmärki nimetatakse ka saagilõhe sulgemiseks.

  • Estonia OÜ - taliraps
  • Mägede OÜ - talinisu

Vaata lähemalt

Generic placeholder image

Kindlusta oma saak

Bayeri fungitsiidide ja puhtimisvahendite kampaania

Prev Next