« Tagasi


Vasikate kuivaine söömus ja juurdekasv

17.03.2021

Söötmiskatseid piimaveiste vasikatega aitasid välja uurida, mil viisil saavutame suurima söömuse ja kasvu ning mis on kasvu tagasihoidvad tegurid.

Granuleeritud starter ja hekselpõhk

Suurima juurdekasvu ja kuivaine söömuse andis katsetes kombinatsioon granuleeritud starter + hekselpõhk, võrdluses oli müsli + põhk ja graanul põhuta.

Granuleeritud startersööt on vasika seedesüsteemile ohutum kui jahu, millega on atsidoosi oht suur. Samas on granuleeritud sööda söömus ja toitainete kättesaadavus parem kui müslide puhul.

Vasikate vatsasid võrreldes leiti, et kõige paremini olid vatsahatud arenenud neil vasikatel, kes sõid startersöödale lisaks heina või hekselpõhku. 

Startersööt ja piimajook

Startersööda söömuse seisukohalt ei ole tegelikult oluline, kas piimajoogi söötmine on 2-3 korda päevas kindlatel aegadel või piiramatult ammest.

Pikalt on kasutatud piima/piimajoogi piiratud söötmist, stimuleerimaks suuremat startersööda söömust, kuid nüüd on teadlased leidnud, etpiimajoogi kogus seda oluliselt ei mõjuta. Leiti, et võõrutuse ajaks ja peale võõrutust tarbisid nii piiratult kui vabalt piima saavad vasikad sama palju startersööta ning juurdekasvud olid sarnased.

Vasikale on lihtsalt sisse „kodeeritud“ vajadus piimaperioodil harjutada tahkete söötade söömist.See arendab seedesüsteemi ja mäletsemise funktsiooni ning saab kiirelt oluliseks osaks toitainete tarbe katmisel.

Vasika söödasoovi on lihtne täita näiteks Kalvostart Elite täispiimaasendaja ja Baltic Agro granuleeritud startersöötadega. Väga tähtis on ka võimalus juua puhast vett ja maitsvat heina juurde süüa.

Parimaid söötmislahendusi lüpsilehmadele, kinnislehmadele ja noorloomadele küsi Baltic Agro loomakasvatustiimilt!