Baltic Agro stipendium

Eesti MaaülikoolBaltic Agro stipendiumi võib taotleda järgmistele põllumajandusega seotud teemadele:

  • taimetoitainete tasakaal põllul ja aias
  • loodushoidlik taimekaitse
  • söötmine ja looma tervishoid
  • bioenergeetika
  • põllumajanduslikud teenustööd.

Konkursile võib esitada nii hetkel tehtavaid uurimistöid kui ka alles planeeritavaid teemasid. Eelduseks on teema uudsus, praktilisus ja üldsuse huvi.

Konkurss toimub sügisel: tööde esitamise tähtaeg on septembris, stipendiaadid kuulutatakse välja oktoobris. Stipendiumi taotlus koos teema ülevaatega ühel A4 lehel saada aadressidel tootsifond@emu.ee ning margus.ameerikas@balticagroestonia.com.

Info EMÜ lehel


Stipendiumi suurus on 1000 €. Lisainfo aadressil tootsifond@emu.ee või telefonil +372 5345 5996.

Stipendiumitega toetatud uurimismaterjale on Baltic Agrol õigus kasutada koolitustel, trükistes ja õppepäevadel.


2022 stipendiumi võitjad

Kristo Ambus. Karja tervist ja toodangut iseloomustavate andmete analüüs Eesti piimaveisekarjades.
Indrek Keres. Viljelusviisi mõju mulla viljakusel ja talinisu taina kvaliteedile.

2021 stipendiumi võitjad

Evelin Veinberg. Granuleeritud lubiväetiste mõju taimedele omastatavate toiteelementide sisaldusele mullas.
Meelis Kõiv. Fungitsiididega töötlemise mõju mükotoksiine tootvate Fusarium perekonna seeneliikide esinemisele rohusilo tootmiseks kasvatatavas heintaimikus.
Silva Sulg. Loodushoidlik taimekaitse – Põldude aeg-ruumilise eraldatuse mõju kahjurputukatele ja nende looduslikele vaenlastele.

2020 stipendiumi võitjad

Kelly Ilp. Lõuna-Eesti hobusetallides kasutatavate koresöötade keemiline koostis ja kvaliteet.
Kristian Raus. Biostimulaatoriga puhtimise mõju suvinisu ja odra arengule ja saagile.
Sanna Turu. Lihaveise pullide iseloomu ja juurdekasvu omavahelised seosed.

2019 stipendiumi võitjad

Maksim Runin. Lipolüüsi düsregulatsioon, oksüdatiivne stress ja põletik veise rasvkoes.
Andres Olt. Heintaimiku fungitsiididega töötlemise mõju silo mükotoksiinide sisaldusele, fermentatsioonile ning lüpsilehmade jõudlusele, piima kvaliteedile ja ohutusele.

2018 stipendiumi võitjad

Lisette Niilo. Erinevate lubiväetiste mõju uurimine mulla keemilistele omadustele.
Marie Soonberg. Loomade heaolu hindamine täppispidamisel mõõdetuna toodangu-, sigivus- ja tervisenäitajate põhjal.
Merli Toom. Vahekultuuride roll mulla toitainetega varustajatena ja fütosanitaarse seisundi mõjutajatena.

2017 stipendiumi võitjad

Janar Tänak. Seosed maisisilo koristustehnoloogia, fermentatsiooni kvaliteedi ja toiteväärtuste vahel.
Riho Tomson. Taastuvenergeetika kasutamine Eesti põllumajandusettevõtetes.
Priit Karis. Kinnisperioodi söötmisstrateegia välja töötamine kõrge aretusväärtusega piimakarjale.