Heintaimede seemned

Rohumaade rajamiseks pakume erinevaid heintaimede liike, sorte ja seemnesegusid, mis on aastate jooksul näidanud oma stabiilsust ja sobivust Eesti ekstreemsetes ilmastikutingimustes. 

Põhiliseks koostööpartneriks kohalike tootjate kõrval on maailma suurim heinaseemnete tootja DLF Seeds Taanist, samuti  Continental Semences Itaaliast..

silotegu I 1-ne niide 2019Seemnesegud

Segude koostamisel on lähtutud Eesti klimaatilisest regioonist. Seetõttu on osadel silotootmiseks sobivatel seemnesegudel liikide koguseline vahekord segudes erinev Kesk-Euroopas müüdavatest seemnesegudest. Sortide valikul on oluliseks konkreetse sordi sobivus Eesti klimaatilisse regiooni.

Seemnesegud valmistatakse vastavalt tellimusele Euroopas.

Tutvu seemnesegudega

Karjamaasegud ning segud silo ja heina tootmiseks

Seemnesegud võib jagada kaheks: karjamaasegud ja segud silo ja/või heina tootmiseks.

Niiteküps lutsernisegu, 3.6.2019

Baltic Agro heinaseemnete valikus on mitmesugused heintaimede seemnesegud silo tootmiseks ja karjatamiseks, samuti puhasliigid. Viimasel aastakümnel on Euroopas aretatud mitmeid heintaimede sorte, mis sobivad väga hästi Eestis kasvatamiseks. Euroopast tellitavates segudes kasutatavatest sortidest on enamik kantud Eesti sordilehele või siis katsetatud ja tunnistatud sobivaks Põhjamaades kasvatamiseks.

Liikide ja sortide valikul on arvestatud meie piirkonna omapäradega. Eestis on üks olulisemaid omadusi sordi talvekindlus. Arendustöö käigus on välja selgitatud, millised raiheinte, aru-raiheinte (festulolium) ja roog-aruheinte sordid on meie kliimas parimad.

Silo ja heina tootmiseks sobivad seemnesegude puhul on arvestatud kasvukohta - alates põuakartlikest paepealsetest muldadest ja lõpetades turvasmuldadega.
Turvasmuldadel kasvatamiseks on Baltic Agro katsetanud erineva koostisega segusid ning täna saame pakkuda seemnesegu, mille hinna ja kvaliteedi suhe on kõige optimaalsem. Mineraalmaal kasvatamiseks on kõige populaarsemad olnud erinevad kõrreliste segud, punase ristikuga Niidusegu ja Põldhein ning lutserni seemnensegu CutMax Alfa Protein.

Intensiivse rohusöödatootmise tingimustes ei saa siiski hakkama ilma raiheina ja/või aru-raiheina sisaldavate segudeta, mille kiire ädalakasv ja kõrge toitainesisaldus tagavad parima rohusööda.

Populaarseimad segud silo tootmiseks on Niidusegu ja DLF Seeds toodetud lutserniseemnesegu CutMax Alfa Protein.

Tutvu seemnesegudega

Niidusegu on punase ristiku segu kõrrelistega, mis sobib hästi ka rohumaade rajamiseks allakülvina. Selle segu eelisteks on kiire ädalakasv ja kõrge proteiinisisaldus.
CutMax Alfa Protein on lutsernisegu, mille kasvatamisel on ainsaks takistuseks happelised või liigniisked mullad. See segu annab kõrge proteiinisisaldusega saagi ka põuastel suvedel. Selle seemneseguga peaks rohumaa rajama kevadel ja puhaskülvina.

DLF Seeds lutserni seeme on kaetud toitainete, lubja ja mügarbakterite seguga ProRhizo. Selline töötlus tagab seemne algarenguks paremad tingimused ning võimaldab edukalt külvata ka nõrgalt happelistele muldadele.


Küsimuste korral võta ühendust:

Generic placeholder image

Jaak Reemann

heinaseemnete tootejuht

+372 510 1686
E-post

Vaata veel

Generic placeholder image

Rohumaade väetamine kevadel

Loe lähemalt kevadisest väetamisest ja taimekaitsest

Generic placeholder image

Kindlusta silo kvaliteet

Silokindlustuslisandite tootja Lallemand uus sari Magniva Platinum kasutamisel toimub kiire sileerumine ning saavutatakse väga hea avamisjärgne stabiilsus.

Prev Next