Roundup® Flex

Üldhävitava toimega süsteemne herbitsiid orasheina ja teiste pikaealiste umbrohtude tõrjeks. 

Toime

Roundup Flex on üldhävitav herbitsiid, mida kasutatakse enamike ühe- ja mitmeaastaste seemne- ja juurumbrohtude tõrjeks.

Preparaat mõjub roheliste lehtede ja varte kaudu ning levib sealt juurestikku. Preparaadi täielik mõju on märgata 5-10 päeva pärast pritsimist, umbrohud hävivad täielikult 2-3 nädala pärast. Täieliku efekti saavutamiseks peab pritsima, kui õhutemperatuur on vahemikus 15-25°C, õhuniiskus kõrge ja umbrohud on aktiivse kasvu staadiumis ega ole põua tõttu kahjustunud. Roundup Flex toimib ka madalatel temperatuuridel, kuid siis on mõju märgata hiljem.

Roundup Flexi imendumine taimedesse on kiire, seega tekib herbitsiidi vihmakindlus optimaalsetes tingimustes pritsimisel kiiresti:

  • üheaastastel kõrrelistel umbrohtudel 1 tunniga,
  • orasheinal 2 tunniga,
  • mitmeaastastel umbrohtudel 4 tunniga.

Kasutamisjuhend

Roundup Fleks'i võib olenevalt kultuurist kasutada nii tärkamiseelseks kui -järgseks üldiseks umbrohutõrjeks. Et preparaat saaks lehtedelt imenduda taimesse ja sealtkaudu juurtesse, tuleb mitmeaastaste umbrohtude tõrjel oodata, kuni umbrohtudel on vähemalt 3-4 lehte. Herbitsiid omab kahjulikku mõju veeorganismidele, mistõttu tuleb vältida selle kasutamist veekogu lähedal ning sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni.

Koristuseelne umbrohutõrje teraviljadel, rapsil, sinepil, hernel, oal, linal ja rohul enne niitmist

Kulunorm: 2,25-3,0 l/ha.
Mitte pritsida seemnepõlde. Ooteaeg pritsimise ja koristamise vahel peab olema vähemalt 10 päeva (tera niiskus alla 30%). Vahetult pärast koristamist võib põldu harida. Rapsi võib pritsida 14-21 päeva enne koristust (seemnete niiskussisaldus alla 30%). Lina võib pritsida 14 päeva, kuid mitte hiljem kui 10 päeva enne koristust.

Kõrrepõld, rohumaade uuendamine

Kulunorm: 2,25-6,0 l/ha.
Enne Roundup Flex´ga pritsimist ei tohi põldu harida, et orashein saaks kasvada vähemalt 3-6 pärislehte. Põldu võib harida 4-5 päeva pärast pritsimist. Taimed peavad olema min 2-4 pärislehes lühiealistel ja 4-6 lehes mitmeaastastel umbrohtudel. Pritsida võib kevadest hilissügiseni.

Kultuuride tärkamiseelne umbrohutõrje

Kulunorm: 1,5-3,0 l/ha.
Umbrohtudel 2-6 lehte. Kahjustuste tekkimise vältimiseks pritsida kindlasti enne kultuuri tärkamist. Vee kulu 50-200 l/ha.

Istutamiseelne ja külvieelne/külvijärgne umbrohutõrje

Kulunorm: 1,125-3,0 l/ha.
Lühiealiste ja pikaealiste umbrohtude tõrjeks enne kultuuri tärkamist erinevatel kultuuridel.

Kesad

Kulunorm: 1,125-6,0 l/ha.
Roundup Flex´i saab kasutada kogu kasvuperioodi ajal. Parim tulemus saavutatakse taimede kiire kasvu faasis.

Mittepõllumajanduslikud alad

Kulunorm: 1,125-6,0 l/ha.
Roundup Flex´i saab kasutada kogu kasvuperioodi vältel. Parim tulemus saavutatakse taimede kiire kasvu faasis.

Metsandus 

Kulunorm: 1,125-6,0 l/ha.
Kasutatakse metsataimlate kesaosakonnas. Pritsimise aeg juuni-august.

Tööoode

Pritsimise ja mullaharimise vahel tuleb oodata 24 tundi üheaastaste ja 3 päeva mitmeaastaste umbrohtude tõrjel.

Kasutuspiirang: Toote kasutamine on keelatud sellistel aladel nagu avalikud pargid ja aiad, spordi- ja puhkealad, koolialad ja laste mänguväljakud ning tervishoiuasutuste vahetus läheduses asuvad alad. Koristuseelne kasutus on lubatud ainult umbrohu soovimatu kasvu piiramiseks või takistamiseks.

Vee kogus 50-250 l/ha, sõltuvalt pritsimistehnikast ja pritsitavate taimede suurusest
Toimeaine glüfosaat 480 g/l
Pakend 15 l, vesilahus
Tootja Monsanto