Eluspärm Levucell SC

Eluspärm Levucell SC (Saccharomyces cerevisiae I-1077) on Lallemandi teadlaste poolt valitud pärmitüvi, mis on kõige tõhusam vatsakeskkonnas. Eluspärm aitab stabiliseerida vatsa pH ning soodustab kiu seedet. Sellel omakorda on positiivne mõju looma tervisele ja jõudlusele.

Toime

Eluspärm tarbib söödaga vatsa sattunud hapnikku ning konkureerib piimhapet tootvate bakteritega, vähendades seeläbi vatsa pH kõikumist ning atsidoosi riski. Nii hoitakse vatsas sobivat elukeskkonda kiudu lagundavatele bakteritele, ainuraksetele ja seentele. Hästi funktsioneeriv vats on mäletseja hea tervise ja jõudluse üks kindel alustala.

Mitmete katsetega on tõestatud Levucell SC positiivne mõju vatsa pH-le: Levucell’i saanud loomade vatsakeskkond on stabiilsem ja pH kõrgem. Toime on seda märgatavam, mida suurem on tärklise sisaldus söödas.


Kasutamine

Piimaveised

Standardnorm: 50 mld/PMÜ Levucell SC-d 1 kg mineraalsöödas. Kasutatakse vatsatöö toetamiseks kiu- või tärkliserikka ratsiooni korral, aitab tõsta piimatoodangut.
Stressiolukorras on lisamismäär 100 mld/PMÜ eluspärmi 1 kg mineraalsöödas. Kasutatakse näiteks kuumastressi või atsidoosi korral.

Lihaveised

Standardnorm: 40 mld/PMÜ Levucell SC-d 1 kg mineraalsöödas. Soodustab vatsas kiuseedet, parandab söödaväärindust, ööpäevast massiiivet ja liha kvaliteeti.

Tähelepanu! Vatsaspetsiifilise pärmi päevane lisamismäär on väga väike ning seetõttu on otstarbekas ja turvaline pärmi lisada ratsiooni mineraalsööda koostises või segatuna savimineraalidega.

Vilomix lisab Levucell SC eluspärmi mineraalsöötadele standardlisamismäära järgi.


Katsetega on tõestatud, et:

  • Standardkogus Levucelli päevas tõstab piimatoodangut kuni 50 g iga söödud kuivaine 1 kg kohta.
  • Stabiilne vatsakeskkond ja paranenud kiuseede on põhjusteks, miks Levucell SC eluspärm suurendab söömust ja piimatoodangut.
  • Eluspärmi Levucell kasutamine kinnislehma ratsioonis on igati õigustatud, kuna see aitab areneda vatsahattudel, tänu millele kohaneb lehm paremini poegimisjärgse ratsiooniga. Katsete käigus kinnisperioodil ja laktatsiooni alguses Levucell’i saanud lehmade kehakaalu langus oli väiksem kui neil loomadel, kellele eluspärmi ei söödetud.