Kevadine täiendväetamine

26.04.2023

Selle aasta kevad on kohale toonud päevased soojakraadid, kuid öökülmad ei lase sama kiirelt tõusta mullatemperatuuril. Möödunud nädalavahetuse soe õhk tõstis mullatemperatuuri kohati juba 11 kraadile, kuid alanud nädal toob kaasa jahedama ilma. Vara on välistada ka kevadele tavapärast jahedat perioodi. Toiteelementide kättesaadavust mõjutab mulla temperatuur. Näiteks 13 kraadise mullatemperatuuri juures on fosfori suhteline omastatavus mullast alles 30%. Kättesaadavust mõjutab ka mullalõimis. Näiteks raske lõimisega mullas on kaalium seotud olekus. Viimaste aastate ekstreemsete ilmastikutingimustega hakkama saamiseks on just suur roll kaaliumil, mis reguleerib taimede veevahetust õhulõhede avanemise ja sulgemise regulatsiooni kaudu. Fosfor, kaalium ja teised toiteelemendid ei pruugi mullast olla kättesaadavad, kuigi mullaanalüüsi järgi on mullas neid piisavalt.


Kevadised toiteelementide vajadused

Taliviljade esimeseks pritsimiseks soovitame kombinatsiooni toodetest:
BioSpektrum + Final eKo + Vegenergy.

Mulla koostises ei ole kõik elemendid taimedele koheselt kättesaadavad. BioSpektrum sisaldab looduslikult mullas esinevaid mikroorganisme. Tootes sisalduvad bakterid ja seened (Bacillus spp, Thiobacillus spp, Azotobacter spp ja teised PGPR* spp, Mycorrhizae) aitavad parandada mikro- ja makrotoitainete omastamist. Mikroorganismid osalevad mineralisatsiooni protsessis ja aitavad muundada elemendid taimedele omastatavateks. Näiteks eritavad tootes sisalduvad bakterid mulda sekreete, mis aitavad toiteelemente (raud, mangaan, vask, fosfor, kaalium) taimedele mullast omastatavaks muuta.

Fosfor on vajalik läbi kogu kasvuperioodi, kuid selle elemendi vajadus on suurim just taimede kasvu alguses. Taimed vajavad fosforit varajases kasvufaasis, see on vajalik juurestiku ja lehtede kasvuks ning arenguks. Pikem ja laialiulatuvam juurestik on eriti oluline põuastel aastatel, sest nii on toiteelemendid ja vesi paremini kättesaadavad. Lisaks on fosfor ka energiaallikas, mida taimed kasutavad isegi stressiperioodil.

BioSpektrum sisaldab ka mükoriisaseeni, mis loovad taime juurega sümbioosi ning toimivad justkui juure pikendustena. Tänu sellele on taim võimeline sügavamatest mullakihtidest toitaineid ja vett efektiivsemalt omastama ning suudab ebasoodsatele kasvutingimustele paremini vastu pidada. Mükoriisaseened toodavad ka glükoproteiin-globuliini, mis ühendab väikesed mullaosakesed suuremateks agregaatideks parandades seeläbi mullastruktuuri. Lisaks omavad tootes sisalduvad bakterid ja mükoriisaseened ka biofungitsiidset mõju ja kaitsevad taimi kahjulike patogeenide rünnaku eest.
BioSpektrumi kulunorm on 0,25 kg/ha.

Viimaste aastate ekstreemsed ilmastikutingimused on näidanud, et oluline on tõsta taimede stressitaluvust. Kevadine põuaperiood mõjutab tugevalt taimede saagikust. Final eKos sisalduv Kaalium reguleerib taimede veevahetust õhulõhede avanemise ja sulgemise regulatsiooni kaudu. See aitab taimedel põuastressile paremini vastu pidada ja hoida taimede siserõhku ehk turgorit ka kuivaperioodil. Lisaks aitab kaalium tõsta taimekudedes suhkrute sisaldust, mis vähendab taimemahla n.ö külmumispunkti ning veekristallide teket. Seeläbi on taim vastupidavam temperatuuride kõikumisele. Lisaks on kaalium oluline tselluloosi tekkeprotsessis, mis tähendab seda, et taime vars on tugevam ja taimed vähem lamanduvad. Final eKo sisaldab kaaliumi kõrval ka natuke boori ja tsinki.
Final eKo kulunorm on 2 l/ha.

Paagisegusse soovitame lisada aminohapete kontsentraati Vegenergy, et parandada toitainete imendumist lehekudedesse. Toode sisaldab orgaanilist lämmastikku ja aminohappeid ning on spetsiaalselt ette nähtud abiootilise stressi mõjude vähendamiseks taimedel.
Vegenergy kulunorm on 2 l/ha.

NB! Oluline on, et BioSpektrumit sisaldav segu jõuaks mulla pinnale, see tähendab, et taimik ei tohi veel mullapinda täielikult katta.

Kaaliumit ja fosforit on võimalik anda ka pealtväetamisega. Sobivad tooted on:


Mikroelemendid

Teraviljadele olulised mikroelemendid on vask, tsink ja mangaan.

Eesti mullad on vase poolest küllaltki vaesed. Vask soodustab võrsumist ning pritsimine tuleb teraviljadel ära teha kindlasti võrsumise faasis, sest hiljem pritsides on kasutegur madal. Vasel on oluline roll täita fotosünteesis, tagades klorofülli stabiilsuse ning aeglustades selle lagunemist. Vask soodustab ka valkude ainevahetust, suurendab terade arvu pähikus ning nende proteiinisisaldust. Lisaks aktiveerib vask taimedes ensüüme, mis osalevad ligniini tootmises, tänu millele on taimed lamandumiskindlamad. Vase puudusel võib saagikadu ulatuda kuni 1,5 t/ha.

Mangaan on samuti oluline mikroelement võrsumise soodustamiseks, aga see on tähtis ka fotosünteesis ning mitmetes taime ainevahetusprotsessides. Kui mangaani puudus mullas on suur, siis on vajalik korduv pritsimine, sest mangaan liigub taimekudedes väga halvasti ja puudus ilmneb teatud aja möödudes uuesti. Mangaani vajab taim rohkem just võrsumise ja kõrsumise perioodil. Mangaan aitab parandada ka taimede stressitaluvust. Sobiv pritsimise aeg on võrsumisest kuni lipulehe ilmumiseni.

Tsink on oluline komponent mitmetes ensüümides ning osaleb kasvuhormoonide sünteesis ja sõlmevahede pikenemises. Tsingi puudusel aeglustuvad võrsumise faasis ka lehtede kasv ja juurestiku arenemine. Selle tulemusel väheneb fotosünteesiv pind ning kannatab saagikus, lisaks väheneb terade arv pähikus. Tsingipuudus lipulehe faasis mõjutab saagi kvaliteeti, vähendades proteiinisisaldust. Sobiv aeg pritsimiseks on võrsumisest kuni lipulehe faasini.

Täiendväetise valiku tegemisel on abiks mullaanalüüside tulemused. Kui vase, mangaani või tsingi sisaldus mullas on madal, siis on hea valik pritseprogrammis kasutada EDTA kelaate:

Kui puudub teadmine nende mikroelementide sisalduse kohta mullas, siis tasub meeles pidada, et tavaliselt esineb Zn, Mn ja Cu puudus kergetel liivastel muldadel ja ka turbamuldades.


Universaalsed täiendväetised on sobilikud juhul, kui mullaproovides on mikroelementide sisaldus määramata jäänud või kui vask, mangaan ja tsink on taimedele raskesti omastatavad. Suurt rolli mängib siin ilmastik ning probleemid tekivad, kui hooajale ebatüüpiline ilm püsib pikemat aega. Vihmase ja külma ilmaga ei saa taimed mullast kätte mangaani, vaske ega tsinki. Mangaani kätte saamine on raskendatud ka pikema kuuma ja põuase ilmastikuga. Sellisel juhul soovitame tooteid:

  • ZMC Grow, mis sisaldab vaske, mangaani, tsinki ja väävlit. Kulunorm 2-3 l/ha.
  • ZM Grow, mis sisaldab mangaani, tsinki, väävlit ja väheses koguses kaaliumi. Kulunorm 2-3 l/ha.
  • EPSO Combitop, mis sisaldab väävlit, magneesiumi, mangaani ja tsinki. Vask. Kulunorm 5-10 kg/ha.

Väävel soodustab õitsemist, produktiivvõrsete moodustumist ja viljumist, lisaks paraneb väävliga koosmõjus lämmastiku omastatavus mullast 15-25%. Mõjutab otseselt ka saagi kvaliteeti – proteiini ja kleepvalgu sisaldust. Magneesium on oluline element fotosünteesi protsessis ja, nagu ka väävel, taimede metabolismis. Koos väävliga aitavad nad kaasa fosfori ja lämmastiku omastamisele ning parandavad saagikust ja kvaliteeti. Kuni 30% kogu taime magneesiumi sisaldusest kuulub klorofülli koostisesse, puudus kasvuperioodil vähendab fotosünteesi intensiivsust. Lisaks tekib kloroos ning viljumine on häiritud.


Taliraps ja -rüps vajavad boori

Talirapsile olulised elemendid on boor ja molübdeen.

Boori vajadus vegetatsiooni vältel on sõltuvalt taimikust isegi kuni 700 g/ha. Boor mõjutab kõtrade moodustumist ja seemnete arvu kõtrades ning suurendab seemnete õlisisaldust. Molübdeen reguleerib lämmastiku ainevahetust ja taimele kättesaadava nitraatlämmastiku moodustumist. Molübdeeni puudusel on häiritud külgvõrsete, õiepungade ja seemnete moodustumine, seemned jäävad väiksemaks ja saagikus madalamaks. Kuna rapsi leheproovidest on sagedasti välja tulnud molübdeeni puudus ja mullaski on tase kõikides proovides väga madal, siis soovitame rapsil ja rüpsil kevadel eelistada molübdeeni sisaldavaid booriväetisi Phylgreen B Mo, Detera B Mo või Tradebor Mo. Nende kõikide puhul on kulunorm 2,0 l/ha. Phylgreen B Mo on valmistatud pruunvetika (Ascophyllum nodosum) värskest ekstraktist. Selle koostises olevad suhkruühendid, eriti mannitol, aitavad viia boori erinevatesse taimeosadesse ka põuatingimustes. Fotosünteesi aktiivsust aitab hoida magneesium-väävelväetis EPSO Top.

Täpsemaid soovitusi täeindväetamise kohta küsi püürkondlikult müügiesindajalt või taimekasvatuse konsultandilt.