Täiendväetamise lahendused maheviljeluses

Suviviljad on ebaharilikult sooja kevade tingimustes kiirekasvulised ja vajavad saagi moodustumiseks lühema perioodi vältel rohkem, kergemini ja kiiremini omastatavaid toiteaineid mullast. Maheviljeluses on võimalik parandada toiteainete kättesaadavust mullast mikroorganismide lisamisega kasvuperioodi alguses.

Mükoriisaga taimRisobakterid aktiveerivad taimes kasvuhormoonide sünteesi teel juurekava mahtu ja seeläbi suureneb toiteelementide omastamine mullast, liblikõielistel kultuuridel juuremügarate moodustumine ja loodusliku lämmastiku sidumine. Bacillus spp bakteri toimel suureneb taimedele omastatava fosfori ja kaaliumi hulk mullas. Taimed muutuvad vastupidavamaks hetkel valitsevale põuale. Bacillus spp eritab antibiootilisi aineid, mis kaudselt pärsivad haigustekitajate levikut.

Joonis. Vasakul mükoriisata, paremal mükoriisaga taim.


Soovitame kuni võrsumise keskpaigani kasutada bakterpreparaati BioSpektrum 0,25 l/ha. Paagisegusse sobib lisada erinevaid makro- ja mikroelemente sisaldavaid vees lahustuvaid täiendväetisi, nagu Epso Combitop 3-5 kg/ha, Epso Top 3-5 kg/ha. Põuastressi taluvuse tõstmiseks ning toiteelementide paremaks imendumiseks sobivad aminohappeid sisaldavad kasvustimulaatorid Fylloton 1,5 l/ha või Folicist 0,5-1 l/ha.

Toiteelementide puudus aktiivsel kasvuperioodil võrsumisest kuni lipuleheni võib põhjustada suure saagi languse. Mahekultuur on kohanenud ja saab mullast põhilise osa toiteaineid. Mõningaid järeleaitavaid parandusi kasvu ajal saab ja oleks mõistlik teha. Magneesiumi ja väävli defitsiiti saab vähendada Epso Top ja Epso Combitopi kasutamisega, soovituslik kasutusnorm 3-4 kg/ha 2-3 korda vegetatsiooniperioodi jooksul.

Mikroelementide puuduse ennetamiseks kasvu ajal on soovituslik kasutada nii teraviljadel kui liblikõielistel ja ristõielistel mikroelementidega veeslahustuvaid väetisi, kus toiteelemendid on EDTA kelaatidena. Koostises EDTA kelaatidena ei teki elementidevahelist antagonistlikku mõju. Kelaaditud mikroelemendid on kõrge kasutusefektiivsusega.

Soovitame kasutada võrsumisfaasis erinevaid valikuid, jälgides kultuuri nõudeid, mulla toiteelementide sisaldust ja mulla pH-d: Tradecorp AZ 1,0 kg/ha; Tradecorp Cu 0,25-1,0 kg/ha; Tradecorp Mn 0,25-1,0 kg/ha; Tradecorp Zn 0,25-1,0 kg/ha; Tradecorp Zn-Mn 0,25-1,0 kg/ha; rist- ja liblikõielistele boori puuduse ennetamiseks Tradebor Mo 2,0 l/ha; Tradebor 2,0 l/ha.

Kasvustressi leevendamiseks soovitame igal pritsimiskorral paagisegusse lisada orgaanilist lämmastikku ja vabu aminohappeid sisaldavat kasvustimulaatorit Fylloton 1-1,5 l/ha.


Lisainfo

Täpsemaid soovitusi täeindväetamise kohta küsi püürkondlikult müügiesindajalt või taimekasvatuse konsultandilt.

Vaata veel

Generic placeholder image

Maheseminari materjalid

Tutvu Baltic Agro 2018.a maheseminari materjallidega

Prev Next