Seemnetöötluse uued tõestatud lahendused

Madalate mullatemperatuuridega kevad ja kasvuhooajal esinevad põuaperioodid on Eestimaal saanud tavaliseks nähtuseks. Oluline on soodustada seemnete idanevust ja taimede juurekava arengut. Parem vee ja toitainete kättesaamine soodustab nii taimede võrsumist kui ka seda, et kõrvalvõrsetest kasvaksid välja saaki andvad produktiivvõrsed. Mahepõllumajanduses on võimalik seemneid töödelda erinevate toiteelementide ja bioloogiliste kasvustimulaatoritega.


Phylgreen 2,0 l/t + Tradecorp AZ 200 g/t

Uusim katsetulemustega tõestatud lahendus seemnete töötlemiseks on pruunvetika ekstraktil põhinev Phylgreen. Phylgreen saadakse madalal temperatuuril (40° C) ektraheerimisprotsessi tulemusena, keemilisi aineid lisamata. Tänu sellele on toote komponendid kõrge bioaktiivsusega. Värskel pruunvetika ekstraktil põhinev biostimulaator soodustab idanemist, juurestiku arengut, õitsemist ning vähendab taimedel ebasoodsatest kasvutingimustest tulenevat stressi.

Tradecorp AZ sisaldab 100%-liselt EDTA-ga kelaaditud ja vees lahustuvat rauda (Fe), vaske (Cu), mangaani (Mn) ja tsinki (Zn). Koostisse on lisatud ka boori (B) ja molübdeeni (Mo). EDTA-ga kelaaditud mikroelementide olemasolu välistab erinevate mikroelementide omavahelise konkurentsi, eriti raua ja vase ning raua ja mangaani vahel. Mikroelemendid EDTA kelaatidena kindlustavad nende elementide kiire ja püsiva toime.

Seemnetöötlus Tradecorp AZ-iga tagab kasvu alguseks vajalike toiteelementide olemasolu seemne vahetus läheduses.

Katsetulemused

2019. aasta sügisel koristati EMÜ Mahekeskuses talinisu katse, kus seemnete töötlemine seguga Phylgreen + Tradecorp AZ andis 870 kg enamsaaki ja 151 eurot puhastulu hektari kohta.

*tulukuse arvutamisel nisu hind 180 eur/t

Uut toodet Phylgreen katsetati Maheklaster MTÜ poolt ettevõttes EHE Pojad OÜ. Juuli lõpus koristati varast talinisu töödeldud seemnega põllu osalt 5,7 t/ha. Võrreldes kontrollvariandiga saadi tänu Phylgreen'iga töötlemisele 1,4 tonni enamsaaki ja 240 eurot puhastulu hektari kohta.

Enamsaak Phylgreeniga töötlemisest, EHE Pojad OÜ
*Oluline on märkida, et kontrollvariandi nii suure saagikuse taga on aastate pikkune erinevate tehnoloogiate kasutamisega tehtud töö mullaviljakuse parandamisel.

BioStart 1 l/t + Tradecorp AZ 200 g/t

BioStart´iga seemnetöötlus on mahepõllumajanduses andnud mitmeid aastaid väga häid tulemusi. BioStart sisaldab mitmeid kasulikke bakteriliike, millest Bacillus spp. ja PGPR spp. on taimekasvu soodustavad risobakterid. Koostises on ka biofungitsiidse toimega seen Thrichoderma spp., mis kaitseb taimi juurehaiguste tekitajate eest. BioStart’is sisalduvad mükoriisaseened toimivad taime „juure pikendusena“, parandades toiteelementide ja vee kättesaadavust mullast. Tänu aktiivsele mulla mikrofloorale paraneb taimede toitumine, sh lämmastiku kasutamise efektiivsus. Fosfori ja kaaliumi lahustumatud ühendid muutuvad taimedele kättesaadavaks.

Katsetulemused

2019. aastal analüüsisime Tartumaal leheproovide alusel toitainete sisaldusi kaeral. Veidi enne loomist korjatud leheproovid näitasidki töödeldud variandi taimede lehtedes tunduvalt kõrgemaid toitainete sisaldusi. Tulemus annab kinnitust, et seemnete töötlemisel lisaainete kombinatsiooniga BioStart 1,0 l/ha + Tradecorp AZ 200 g/t on taimed paremas toitumises ja vastupidavamad ebasoodsatele keskkonnatingimustele.

Makroelementide sisaldus
Mikroelementide sisaldus

BioStartiga töödeldud ja kontrolltaimedBioStardiga töödeldud seemnetest kasvanud taimed on oma arengus kindlalt ees. Vasakul BioStart + Tradecorp AZ. Taimedel oli valdavalt välja arenenud 4 lehte, samal ajal kui kontrollvariandil (paremal) oli neljanda lehe areng vaevu poole peal. Vainu Agro OÜ, 24.05.2019.

Folicist 1,5 l/t

Paar aastat tagasi koostöös EMÜ Mahekeskusega rajatud katses hinnati biostimulaatori Folicist mõju kaera ja põldherne saagikusele. Võrreldes kontrollvariandiga andis Folicist’iga (kulunormiga 1,5 l/t) töödeldud kaer Meeri 400 kg/ha enamsaaki ning põldhernes 330 kg/ha enamsaaki. Vaata tulemusi

Folicist on atsetüül-tioproliinil, foolhappel, merevetika Ascophyllum nodosum ja lutserni ekstraktil põhinev biostimulaator, mis sisaldab ka asendamatut aminohapet glütsiin-betaiin.