Seemnete töötlemine. Katsetulemused

Taimede idanemise soodustamiseks ja juurekava kiiremaks arenguks on võimalik läbi viia seemnete töötlemine erinevate toiteelementide ja bioloogiliste kasvustimulaatoritega. Baltic Agro soovitab seemnete töötlemiseks biostimulaatorit Folicist 1,5 l/t, pruunvetika ekstraktil põhinevat Phylgreen’i 2 l/t ja mikroorganismide preparaati kombineerituna mikroelementide seguga BioStart 1 l/t + Tradecorp AZ 150-200 g/t.


Folicist

2017. aastal koostöös Eesti Maaülikooli Mahekeskusega rajatud katses hinnati biostimulaatori Folicist mõju kaera ja põldherne saagikusele. Võrreldes kontrollvariandiga andis Folicist’iga (kulunormiga 1,5 l/t) töödeldud kaer Meeri 400 kg/ha enamsaaki ning põldhernes Pinochio 330 kg/ha enamsaaki (joonis 1).

Folicist on atsetüül-tioproliinil, foolhappel, merevetika Ascophyllum nodosum ja lutserni ekstraktil põhinev biostimulaator, mis sisaldab ka asendamatut aminohapet glütsiin-betaiin.

Folicisti katse

Joonis 1. Biostimulaatoriga Folicist (1,5 l/t) töötlemise mõju kaer Meeri ja põldhernes Pinochio saagikusele


BioStart

Lisaks uuriti ka mikroorganisme sisaldava BioStart’i mõju saagikusele. Biostart sisaldab mitmeid bakteriliike, millest Bacillus spp. ja PGPR spp. on taimekasvu soodustavad risobakterid ning BioStart koostises on ka biofungitsiidseid mikroorganisme, näiteks Thrichoderma spp., mis aitab kaitsta taimi mitmete juurehaiguste tekitajate eest. BioStart’is sisalduvad mükoriisaseened toimivad taime juure pikendusena, parandades toiteelementide ja vee kättesaadavust mullast.

Maaülikoolis korraldatud katses andis BioStart’iga töödeldud kaera Meeri variant 450 kg/ha enamsaaki ning puhastulu 131 eur/ha (joonis 2). Põldhernest Pinochio töödeldi samuti BioStart’iga ning segusse lisati ka mikroelementide segu Tradecorp AZ, mis sisaldab rauda (Fe), mangaani (Mn), tsinki (Zn) ja vaske (Cu) EDTA kelaatidena ning lisaks ka boori (B) ja molübdeeni (Mo). Katse tulemusena saadi BioStart’i ja Tradecorp AZ’iga töödeldud variandis hernelt koguni 780 kg/ha enamsaaki, mis tõi puhastulu 266 eur/ha.

Joonis 2

Joonis 2. BioStarti (1,0 l/t) mõju kaer Meeri ja BioStarti (1,0 l/t) ning Tradecorp AZ (150 g/t) mõju põldhernes Pinochio saagikusele.


Kõiki eespool nimetatud tooteid on lubatud kasutada mahetootmises.

Lisaainetega seemnete töötlemine annab tõuke juurekava arengule ning seeläbi suudab taim paremini kohaneda keeruliste keskkonnatingimustega, omastades mullast efektiivsemalt vett ja toitaineid. Tugevad taimed on ka haigustele ja kahjuritele vastupidavamad, mis on eriti oluline just mahetootmise tingimustes, sest taimede kaitsmiseks patogeenide eest on vähem võimalusi.