Kõrgem ja kvaliteetsem saak tänu mullaviljakuse parandamisele

19. august 2022

Muld on põllumajandustootja peamine töövahend, mistõttu on oluline hoida see terve ning produktiivsena. Toetades mullas loomulikult esinevaid kasulikke mikroorganisme loome taimedele läbi mulla omaduste paranemise soodsama kasvukeskkonna. Jätkusuutlikuks tootmiseks on oluline hoida mulla toitainete bilanss tasakaalus. Mahetootjatel avaneb järjest uusi võimalusi taimede väetamiseks ning mulla rikastamiseks. Baltic Agro tootevalikus on selleks mahetootjatele lubatud granuleeritud mineraalväetiseid ning orgaanilisi väetiseid.

MONTERRA

  • Monterra Bio 4-10-2, mis on kõrge fosforisisaldusega ja Monterra Bio 9-7-1, mis on kõrge orgaanilise lämmastiku- ja fosforisisaldusega. Nende väetiste valmistamisel on kasutatud nii loomseid kui ka taimseid tooraineid. Kanakaka kõrval on toorainena kasutusel näiteks vinass, melass, kakao, jahvatatud viinamarjapulp, linnaseidud, luujahu ja sulejahu. Need väetised ei sisalda patogeene ega umbrohuseemneid. Nende pH-tase on neutraalne ja kloorisisaldus väga madal.
  • Monterra Malt 4,5-2,5-8, mis on toodetud 100% taimse päritoluga toorainest, millest omakorda 30% moodustavad kuivatatud odralinnased. Viimased stimuleerivad taimekasvu ja parandavad toitainete omastamise võimet. Ei sisalda patogeene ega umbrohuseemneid.

Monterra tootesarja väetised stimuleerivad mulla mikrobioloogilist aktiivsust ja parandavad mulla struktuuri. Toitained vabanevad temperatuurist ja niiskusest sõltuvalt järk-järgult kogu taime kasvuhooaja vältel, aidates vähendada lämmastiku leostumist juurestiku piirkonnas. Monterra väetised on toitainete- ja huumuseallikaks. Sobivad kasutamiseks enne külvi ning ka külvijärgselt. Pelletid on väetisekülvikuga laotatavad.

Kindlasti ei tohiks väetusplaani koostamisel tähelepanuta jätta sõnnikut. Selle kasutamine muudab mulla füüsikalisi omadusi, soodustab mikroorganismide arengut ning huumuse teket. Toiteelementide kontsentratsiooni ja omastatavuse poolest loetakse linnusõnnikut (sh kanasõnnikut) väga väärtuslikuks sõnnikuliigiks. Mahe kanasõnnik Monterra BIO on granuleeritud, vabapidamisel peetavate kanade sõnnik. See sisaldab põhilisi toiteelemente nagu lämmastik, fosfor, kaalium, magneesium ja kaltsium. Kanasõnniku suur orgaanilise aine sisaldus (65%) parandab mullastruktuuri, aidates säilitada mulla niiskustaset ja soodustades mullaelustiku tegevust. Lisaks orgaanilisele ainele viime mulda ka toiteelemente ehk siis vastavalt mulla väetistarbele saab mulda ka vajalike toiteelementidega rikastada.


PROTAMIN GR Starter

Protamin GR (N 13%) on hüdrolüüsitud želatiinil põhinev orgaaniline lämmastikväetis koos risosfääri aktiveeriva biostimulaatorite kompleksiga (APR). Tänu ainulaadsele tootmisprotsessile FCH (Fully Controlled Hydrolysis) sisaldab Protamin GR orgaanilise lämmastiku kolme fraktsiooni - kiire, keskmise ja aeglase vabanemisega - mis tagab taimedele tasakaalustatud lämmastiku varu kogu kasvuperioodi vältel. Risosfääri aktiveerival biostimulaatorite kompleksil (APR) on toime nii taimele kui ka mullale, stimuleerides juurte arengut, parandades mulla mikrofloora aktiivsust, toitainete imendumist ja mulla viljakust.

PROTAMIN 7-14-0

Protamin 7-14-0 sisaldab hüdrolüüsitud želatiini ning fosforit. See soodustab juurte arengut, parandab toitainete imendumist ning suurendab mulla mikrobioloogilist aktiivsust. Tänu kergesti omastatavale fosforile kiirendab see taimede kevadist algarengut. Toode on aktiivne nii kõrgetel kui ka madalatel temperatuuridel. Hüdrolüüsitud želatiin loob soodsa keskkonna kasulikele mikroorganismidele, kes muudavad toitained taimedele kättesaadavaks.

Protamin 7-14-0 positiivset mõju näitas ka varasemalt koostöös ettevõttega OÜ Palsam AVR rajatud katse, kus hindasime toote mõju kaera saagikusele. Katsepõllul oli fosfori- ja kaaliumitarve keskmine ning pH 7,0. Kõrge pH võib pärssida mõnede elementide (näiteks P, B, Cu, Fe, Mn, Zn) omastamist. Toodet kasutati starterväetisena koos külviga, kulunormiks oli 35 kg/ha. Kontrollvariant starterväetist ei saanud. Protamin 7-14-0 kasutamine tõi 310 kg/ha enamsaaki ning 36 eur/ha puhastulu.

Protamin 7-14-0 mõju kaera saagikusele starterväetisena kasutatult

Joonis 1. Protamin 7-14-0 mõju kaera saagikusele starterväetisena kasutatult.


Mulla rikastamiseks kaaliumiga sobivad kõrge kaaliumi- ja väävlisisaldusega kaaliumsulfaat KALISOP, kaaliumit ning mitmeid mikroelemente sisaldav Ecoplant Humi ning kõrge magneesiumi- ja väävlisisaldusega Patentkali.

Patentkali positiivset mõju näitas ka 2019. aastal EMÜ Mahekeskusega koostöös rajatud katse. Põllu kaaliumi sisaldus oli madal ja seetõttu sai põld enne külvi 100 kg/ha Patentkalit. Võrreldes kontrollvariandiga saadi töötlusega põlluosalt 800 kg/ha enamsaaki ja 89,5 €/ha puhastulu (joonis 2).Patentkali mõju talinisu saagikusele

Joonis 2. Patentkali mõju talinisu saagikusele.

Alusta saagi planeerimist mullast, sest kõik, mis saagiga põllult ära viime, tuleb sinna tagasi tuua. Viljakas ja hooldatud muld aitab parandada saagikust ja saagi kvaliteeti. Kui taimele on kasvamiseks ja arenguks soodne keskkond, siis on ta erinevatele patogeenidele ja stressi tekitavatele faktoritele vastupidavam.