Taliviljaseemned: saagilisa seemnete töötlemisest

Taimede idanemise soodustamiseks ja juurekava kiiremaks arenguks soovitame talivilja seemneid töödelda erinevate toiteelementide ja bioloogiliste kasvustimulaatoritega nagu Folicist 1,5 l/t, Phylgreen 2 l/t või BioStart 1 l/t + Tradecorp AZ 150-200 g/t.

Varasemad katsed koostöös Eesti Maaülikooli Mahekeskusega on näidanud biostimulaatori Folicist ning mikroorganismide ja mikroelementide kombinatsiooni BioStart + Tradecorp AZ positiivset mõju kaera ja põldherne saagikusele. Enamsaagid hektarilt olid 330-780 kg. Täpsemaid tulemusi vaata kevadisest Mahekirjast.

Käesoleva aasta kevadel rajati põldkatse Vainu Agro kaera põllule. Taliviljaseemned töödeldi erinevate preparaatidega. Juba kuu aega pärast külvamist oli taimede algarengus selge erinevus kontrolli ja kombinatsiooni BioStart + Tradecorp AZ vahel. Töödeldud seemnetest kasvanud taimed olid oma arengus kindlalt ees: neil oli valdavalt välja arenenud neli lehte, samal ajal kui kontrollvariandil oli neljanda lehe areng vaevu poole peal.

BioStart + Tradecorp AZ võrdlus kontrolliga

Fotol vasakul seemned töödeldud BioStart 1,0 l/t + Tradecorp AZ 200 g/t, paremal kontroll (24.05.2019).


Katsest lähemalt

Tradecorp AZ sisaldab rauda (Fe), mangaani (Mn), tsinki (Zn) ja vaske (Cu) EDTA kelaatidena ning lisaks ka boori (B) ja molübdeeni (Mo).

Biostart sisaldab mitmeid bakteriliike, millest Bacillus spp. ja PGPR spp. on taimekasvu soodustavad risobakterid, koostises on ka biofungitsiidseid mikroorganisme, näiteks Thrichoderma spp., mis aitab kaitsta taimi mitmete juurehaiguste tekitajate eest. BioStart’is sisalduvad mükoriisaseened toimivad taime juure pikendusena, parandades toiteelementide ja vee kättesaadavust mullast. Mikroorganismid parandavad taimede toitumist, töödeldes lahustumatud P ja K ning õhulämmastiku taimedele kättesaadavaks.

18. juunil veidi enne kaera loomist korjatud leheproovid näitasidki töödeldud variandi taimede lehtedes tunduvalt kõrgemaid toitainete sisalduse tasemeid. Tulemus annab kinnitust, et seemnete töötlemisel lisaainete kombinatsiooniga BioStart 1,0 l/ha + Tradecorp AZ 200 g/t on taimed paremas toitumises ja vastupidavamad ebasoodsate keskkonnatingimuste suhtes.

18.06.2019 leheproovide tulemused

Element BioStart + Tradecorp AZ Kontroll
N (%) 3,04 2,80
P (%) 0,23 0,22
K (%) 2,45 2,44
Ca (%) 0,60 0,52
Mg (%) 0,17 0,17
S (%) 0,28 0,26
Fe (ppm) 74 64
Zn (ppm) 18,4 15,6
Mn (ppm) 37,2 31,2
B (ppm) 6,7 6,0
Cu (ppm) 5,8 5,2
Mo (ppm) 0,67 0,46

17. juunil (kui toimus Tartumaa maheseminar ettevõtte Vainu Agro maadel), oli visuaalselt kõige rohelisem see katsevariant, mille seeme oli töödeldud pruunvetika ekstraktil põhineva tootega Phylgreen 2 l/t.

Kõiki eespool nimetatud tooteid on lubatud kasutada mahetootmises. Lisaainetega töötlemine annab tõuke nii juurekava kui ka taime algarengule, mistõttu omastavad taimed mullast efektiivsemalt vett ja toitaineid. Tugevad taimed on haigustele ja kahjuritele vastupidavamad ning talvekindlamad.


Taliviljade seemned

Mahetootjatele sobivatest seemnetest pakume puhtimata kujul:

Mahesertifikaadiga talirüpsi sort Legato on esimene Eesti tingimustes aretatud talirüpsi sort, mis sobib maheviljeluses kasvatamiseks. Paistab silma kõrge õlisisalduse ja hea talvekindluse poolest.

Talinisu Skagen soovitame mahetootjale kõrge proteiini sisalduse ja langemisarvu tõttu. Julius, Olivin, Edvins ja Malunas on väga hea talvekindluse ja suure saagipotentsiaaliga. Lisaks on Julius ja Malunas väga kiired taastujad kevadel ja vastupidavad erinevatele kasvuaegsetele stressifaktoritele nagu näiteks põuale.

Talioder KWS Meridian on väga hea võrsumisvõimega ja lamandumiskindlusega, mille tagab sordile omane tugev kõrs. Lisaks on see sort hea talvekindluse ja kõrge saagikusega.

Talirukis Helltop on väga hea seisukindlusega ja suure teraga hübriid.

Talitritikale Remiko on suure saagipotentsiaaliga ja väga hea talvekindlusega sort. Lisaks hea seisukindlusega, mille tagab sordile omane lühike kõrs.