Sügisene täiendväetamine

Talirüps on külvatud ning ega taliteraviljade külvidki kaugel pole. Pikk sügisperiood on veel ees ning oluline on taimed sel perioodil ette valmistada talve tulekuks. Tasub mõelda mõnede toiteelementide peale, mida taimede talvekindluse parandamiseks paagisegusse lisada.

Ristõielised kultuurid (rüps ja raps)

Boor on ülioluline eelkõige ristõielistele kultuuridele, mistõttu seda elementi ei saa hetkekski unustada rapsi kasvatamisel. Sügisene pritsimine boori vedelväetisega (Tradebor, Detera Boron, Detera B-Mo või Tradebor Mo 2-3 l/ha) aitab kaasa talvitumisele ning parandab ka taimede vastupanuvõimet haigustele. Sügiseseks täiendväetiseks sobib rüpsile ka vees lahustuv magneesium- ja väävelväetis EPSO TOP (5 kg/ha) või väävlit, magneesiumi, boori ja mangaani sisaldav EPSO Microtop (5 kg/ha).

Kui plaanitakse teistkordset pritsimist enne talve, siis soovitame paaki lisada kaaliumväetise Final eKo (3 kg/ha). Kaalium tagab taimede parema vastupidavuse temperatuuride kõikumistele ning parandab seeläbi talvitumist. Kaaliumi pritsimine enne püsivate öökülmade saabumist suurendab taimekudedes suhkrute ja süsivesikute sisaldust, mis omakorda parandab külma- ja haiguskindlust. Kui on teada, et mullas on fosforipuudus, võib taime varustamiseks kasutada FONTANA Bio 3-4-3 (2 l/ha). NB! FONTANA väetiseid ei tohi segada boori vedelväetistega.


Mikroelemendid vask, mangaan ja tsink on esmatähtsad mikroelemendid teraviljadele. Muldades olevat defitsiiti tuleb taliteraviljadel lehekaudse pritsimisega korrigeerida juba sügisel, sest nimetatud elemendid mõjutavad võrsumist, stressi taluvust, juurestiku ja lehtede arenemist ning talvekindlust.

Vase puudus võib tekitada kuni 1,5 tonnist kadu hektarisaagist. Pritsimine tuleb ära teha kindlasti enne kõrsumise algust, sest hiljem on saagikadu juba põhjustatud ja vasega pritsimise kasutegur madal. Kuna vask soodustab teraviljade võrsumist, siis soovitame pritsida juba sügisel. Kui mullas on vase tase madal ning defitsiit ilmneb kevadel uuesti, siis soovitame pritsimist korrata, sest vasel on oluline roll fotosünteesis. See tagab klorofülli stabiilsuse ja aeglustab selle lagunemist, soodustab valkude ainevahetust, suurendab terade arvu pähikus ning nende proteiinisisaldust. Lisaks aktiveerib vask taimedes ensüüme, mis osalevad ligniini tootmises, tänu millele on taimed lamandumiskindlamad.

Mangaanipuuduse korral soovitame samuti esimene pritsimine ära teha juba sügisel, sest ka see toiteelement mõjutab taimede võrsumist sügisel. Lisaks parandab mangaan talvekindlust ja vastupanuvõimet haigustele, omab tähtsat rolli fotosünteesis ning mitmetes taime ainevahetusprotsessides. Mangaani vajab taim rohkem just võrsumise ja kõrsumise perioodil. Mangaan parandab ka taimede stressitaluvust.

Tsingipuudusele peame tähelepanu pöörama samuti juba sügisel, sest defitsiidi korral aeglustuvad lehtede kasv ja juurestiku areng ning löögi all on teraviljade talvitumine. Tsink on oluline komponent mitmetes ensüümides ning osaleb kasvuhormoonide tootmises. Kui leheproovid näitavad puudust ka kevadel, siis tasub pritsimist korrata, et ei kannataks saagikus ja kvaliteet. Mõjutatud saab terade arv pähikus ning puudus lipulehefaasis mõjutab proteiini sisaldust.

Sobivad tooted sügiseseks täiendväetamiseks teraviljadele on kaaliumit, tsinki, mangaani ja väävlit sisaldav ZM-Grow (2 l/ha), vaske, mangaani, tsinki ja väävlit sisaldavat ZMC-Grow või magneesiumi, väävlit, boori ja mangaani sisaldav EPSO Combitop. Mikroelementide pritsimiseks sobivad ka EDTA kelaadid Tradecorp AZ, Tradecorp Mn, Tradecorp Zn Mn, Tradecorp Cu, Tradecorp Zn.

Kindlasti ei tohi unustada kaaliumit. Nagu rüpsil, soovitame ka teraviljadel kasutada enne püsivate öökülmade saabumist taimede talvekindluse tõstmiseks kaaliumväetist Final eKo (2 l ha).


Olulised suhkrud ja aminohapped

Talvekindluse parandamiseks ja klimaatilise stressi ennetamiseks võib paagisegule lisada ka vetikaekstrakti Phylgreen (1-2 l/ha) või aminohappeid sisaldavat Vegenergyt (0,5-1 l/ha).

Phylgreen on pruunvetika Ascophyllum nodosum ekstrakt, mis ekstreemsetes oludes kasvades on end varustanud väärtuslike suhkrute, vitamiinide, antioksüdantide ning aminohapetega. Phylgreen´i lisamine pritsimissegusse tõhustab pritsimisseguga antavate toitainete omastamist, suurendab taime elujõudu, soodustab võrsete arengut ning muudab taimed külmastressile vastupidavamaks. Pritsimisel soovitame kulunormi 1-2 l/ha.

Vegenergy on kiire mõjuga orgaanilist lämmastikku sisaldav väetis, mille koostises on hulganisti vabu aminohappeid.

Mullaorganismide elutegevuse soodustamine

Eelkultuuri põhu lagundamise soodustamiseks on sügisene täiendväetamine oluline teostada kohe pärast eelkultuuri koristamist kasutades BioSplitot. Toodet võib segada bioloogiliste väetistega. Biosplito lisatakse paaki viimasena ja lahus tuleb kasutada ära 6 h jooksul pärast valmistamist. Käesolevast hooajast on BioSplito pulbrilisel kujul. Soovituslik kasutusnorm on 0,5-2 kg/ha. Täpsemal arvutamisel tasuks lähtuda taimejäänuste kogusest põllul. Kasutusnormi arvestamisel tuleb arvestada seda, et ühest kilogrammist BioSplitost piisab ligikaudu 5 tonni taimejäänuste efektiivseks lagundamiseks.

BioSplito koosneb mikroorganismidest ja nende poolt sünteesitud ensüümidest. Toote koostises olevad mikroorganismid: Trametes versicolor, Pleurotus ostreatus, Cellulomonas uda, Cellulomonas gelida, Aspergillus awamori ja Trichoderma reesei (võrdsetes kontsentratsioonides, kokku 1 x 10 ^ 9 kmü/g). BioSplito aitab lagundada taimejäänuste koostises olevaid orgaanilisi ühendeid (tselluloos, hemitselluloos, ligniin) ning lagunemise tagajärjel rikastub muld toiteelementidega. Ensüümid parandavad ka mullastruktuuri, füüsikalisi ja bioloogilisi omadusi. Lisaks hoiavad need ära hallituse ja toksiinide teket.

BioSpektrum

Mullaorganismide elutegevuse soodustamiseks on heaks lahenduseks BioSpektrum, mis sisaldab looduslikult mullas esinevaid mikroorganisme.

BioSpektrum I NandoTootes sisalduvad bakterid ja seened (Bacillus spp, Thiobacillus spp, Azotobacter spp ja teised PGPR* spp, Mycorrhizae) aitavad parandada mikro- ja makrotoitainete omastamist, mikrobioloogilist aktiivsust ning mullastruktuuri.Lisaks sisaldab BioSpektrum mükoriisaseeni, mis loovad taime juurega sümbioosi ning toimivad juure pikendusena. Tänu sellele on taim võimeline sügavamatest mullakihtidest toitaineid ja vett omastama ning suudab ebasoodsatele kasvutingimustele paremini vastu pidada. Mükoriisaseened toodavad ka glükoproteiin-globuliini, mis ühendab väikesed mullaosakesed suuremateks agregaatideks, parandades seeläbi mullastruktuuri.

Katsetulemused

2019. aastal näitas ettevõttes Palsam AVR OÜ rajatud pikaajaline mulla parandamise katse positiivset tulemit. BioSpektrum pritsiti põllule kevadel, enne külvi, kulunormiga 0,5 l/ha. Esimese katseaasta kokkuvõtteks andis töödeldud ala 310 kg/ha enamsaaki ja 41 eur/ha kohta enamtulu.

BioSpektrumi pikaajalise katse algusaasta
Pikaajaline mulla mikrofloora aktiveerijate katse ettevõttes Palsam AVR, esimese katseaasta tulemused kaeral.


Erinevate biopreparaatide mõju taimedele ja mullale on pikaajaline. Toetades mulda ja seal elavaid kasulikke organisme, on võimalik koristada kõrgemat ja kvaliteetsemat saaki ning tagada ebasoodsatele kasvutingimustele parem vastupidavus.

Generic placeholder image

Kaaliumi puudus

Generic placeholder image

Mangaani puudus

Prev Next