Agreena süsinikuprogramm

Baltic Agro ja Agreena aitavad tänu säästvatele põlluharimismeetoditele ja süsiniku sidumisele muuta põllumajandustootmist keskkonnasõbralikumaks.

Agreena on Baltic Agro uus koostööpartner, kelle eesmärgiks on teha süsinikusertifikaatidega kauplemine Euroopas lihtsamaks. Koostöö seisneb põllumeeste teadmiste suurendamises kliimasõbralike põllumajandustavade ja süsinikusertifikaatide väljastamise osas.

Mulla kvaliteedi paranedes paraneb ka Sinu ettevõtte kasumlikkus

Taastuv põllumajandus on efektiivne meetod, mille abil muuta muld CO2 siduvaks, et eemaldada atmosfäärist kasvuhoonegaase. Mulla kvaliteedi tõusu tõttu on võimalik saavutada ka kasumlikumaid tulemusi. Mida rohkem saaki, seda rohkem on ka biomassi, tänu millele seotakse süsinikku atmosfäärist mulda.

Tee oma põllumajandustootmine keskkonnasõbralikumaks

Läbi säästvate põlluharimismeetodite ja süsiniku sidumise muudad oma põllumajandustootmise keskkonnasõbralikumaks ja ühtlasi aitad kaasa kliimakriisi lahendamisele. Tänu Agreenale on üleminek jätkusuutlikule tootmisele Sinu jaoks kasumlik.

Loo endale lisasissetulekuallikas

Süsinikusertifikaadid annavad mõnedele põllumajandustootjatele uue sissetulekuvõimaluse, mis võib aidata kaasrahastada üleminekut keskkonnasäästlikule põllumajandusele. Tänu rahalisele abile on võimalik käivitada ka võimalikult palju kliimasõbralikke muutuseid oma ettevõttes.


Kuidas Agreena sertifitseerimisprogramm töötab?

Kui viljeled regeneratiivset põllumajandust, saad vähendada kasvuhoonegaaside heidet ja eemaldada atmosfäärist CO2

Agreena süsinikusertifikaatide programm määrab kindlaks, kui palju süsinikku Sina kliimasõbralike põllumajandustavade abil oma mulda salvestad. Süsiniku kogus mullas määratakse IPCC-ga kooskõlastatud teadusliku mudeli abil ja süsiniku kogus määrab sertifikaatide arvu.

Iga süsinikusertifikaat on samaväärne ühe tonni CO2 heitkogusega. Keskmiselt võib ühe hektari eest saada 1-2 süsiniksertifikaati.


Kuidas alustada?

1. Teekond algab kavandamisfaasis enne külvi. Sisesta oma põllu andmed Agreena platvormi, misjärel nõustajad aitavad Sind põllustrateegiate väljatöötamisel. Programm registreerib erinevad viljelustegevused ja arvutab nende põhjal välja potentsiaalsed süsiniku vähendamise ja eemaldamise võimalused ning ka prognoositava tulu.

2. Pärast saagikoristusperioodi tuleb logida platvormile sisse ja esitada oma tegelikud põlluandmed (tegelik saagikus, väetiste ja kütuse kasutamine jne).

3. Agreena rahvusvaheliselt akrediteeritud ja kolmanda osapoole poolt kontrollitud mudel määrab põllumajandusettevõtte süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamise ja eemaldamise ning väljastatakse kontrollitud süsinikusertifikaadid.

4. Seejärel on võimalus valida, kas soovid oma sertifikaadid endale jätta, neid ise müüa või kasutada kontrollitud ettevõtetele müümisel Agreena abi.

Rohkem infot Agreena süsinikuprogrammi kohta >>>


Lisainfo saamiseks võta ühendust

Generic placeholder image

Martin Jaaniste

kahjuritõrje ja täppisviljeluse teenuste tootejuht

+372 5308 7484
E-post