Tradecorp Cu

Tradecorp Cu vees lahustuv vaskkelaat kasutamiseks vasepuuduse korral.

Sobib kasutamiseks mahepõllumajanduses vastavalt määrustele (EÜ) 834/2007 ja (EÜ) 889/2008.

Toime

Kasutada vasepuuduse ärahoidmiseks ja selle korral igat liiki kultuuride puhul.

Kasutamisjuhend

Teraviljad

Kulunorm 0,25-1 kg/ha. Taliteraviljadele, kui aktiivne kasv kevadel on alanud; vajadusel korduspritsimine poole normiga lipulehe faasis 37-39. Suviteraviljadele niipea, kui on piisavalt suur lehepind väetislahuse imendumiseks.

Cu mõjutab eelkõige pea täituvust ja lämmastiku ainevahetust. Kriitiline kasvufaas: võrsumise algusest võrsumise lõpuni. Pärast kasvufaasi BBCH 31 (pea 1 cm) on Cu andmine ebaefektiivne ning ei mõjuta pea täituvust ega terade arvu peas.

Köögiviljad

Kulunorm 0,25-1 kg/ha. Pritsida, kui taimedel on piisavalt suur lehepind.

Paagisegud

Sobib kokku enamike tavaliselt kasutatavate väetiste ja taimekaitsevahenditega. Toode on stabiilne pH vahemikus 4-9.


Koostis

Toitainete sisaldus mahuprotsentides

Toitaine Mahu%
Vees lahustuv vask (Cu) 14,5
Vask EDTA kelaadina (Cu) 14,5

 

Pakend 15 kg
Tootja Tradecorp S.A.