ZMC-Grow

Mangaani, tsinki, väävlit ja vaske sisaldav vedelväetis lehtede kaudu pritsimiseks.

Vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele (EÜ) 889/2008 sobib ZMC-Grow väetistoode mahepõllumajanduses kasutamiseks.

Toime

Esmaklassiline leheväetis, mis on toodetud ringluses olevatest puhastest mikroelementidest.

Tsingi, mangaani ja vase defitsiit vähendab saaki ja põhjustab majanduslikku kahju. Seega on nende elementide defitsiidi korrigeerimine põllumehe jaoks väga oluline. ZMC-Grow´d kasutatakse veega lahjendatult taimede lehtede pritsimiseks. Sel viisil imenduvad mikrotoitained otse taime.

ZMC-Grow kasutamise eelised:

  • efektiivne nii tava- kui mahepõllumajanduses
  • 100% sulfaadi lahusena imendub efektiivselt läbi lehepinna
  • voolab ühtlaselt konteinerist välja, kuna ei sisalda tahkeid osakesi
  • lihtne kasutada, sest ei ummista pihusti filtreid

Kasutamisjuhend

ZMC-Grow sobib kasutamiseks tsingi, mangaani või vase defitsiidi korrigeerimiseks kõikidel taimedel, kuid koostisesse lisatud vask on eriti hästi omastatav kaera ja odra poolt. Vask on kaerale ja odrale vajalik suurema terasaagi tootmiseks.

Kulunorm: 2-3 l/ha kohta. Vee kulu on 200-400 l.

Teraviljad (nisu, oder, kaer)

Pritsida alates 3 lehe faasist kuni lipulehe faasini (BBCH 13-38, odral kuni BBCH 49). Mõõduka kuni tõsise toitainete puuduse korral korrata väetamist 7-14 päeva tagant. Taliteravilju (nisu, oder) võib pritsida üks kord sügisel kuni võrsumise alguseni.

Heintaimed (silo/hein)

Vajadusel korrata 10-14 päeva tagant või peale igat niidet uue saagi kasvu alguses.

Mais

Pritsida 2-6 lehe faasis (BBCH 12-16), 7-8 lehe faasis (BBCH 17-18) või kõrsumise faasis (BBCH 31-51), kuni taime kõrgus võimaldab pritsi kasutada.

Kartul

Pritsida, kui 3-6 lehte on lahti rullunud (BBCH 13-16), mugulate moodustumise alguses (BBCH 40-41) või kui mugulad saavutavad 20-30% lõplikust suurusest (BBCH 42-43). Mõõduka kuni tõsise toitainete puuduse korral korrata väetamist 7-14 päeva tagant.

Suhkrupeet

Pritsida, kui 4-6 lehte on lahti rullunud (BBCH 14-16) või kui 8 lehte on lahti rullunud (kuni taimed hakkavad reavahedes kokku puutuma) (BBCH 18-31). Mõõduka kuni tõsise toitainete puuduse korral korrata väetamist 7-14 päeva tagant.

Põlduba

2 l/ha 4-6 lehe faasis. Vee kogus miinimaalselt 200 l/ha.

Hernes

2 l/ha 4-6 lehe faasis. Vee kogus miinimaalselt 200 l/ha.

Paagisegud

Sobib paagisegudes koos kasutamiseks tavakasutuses olevate herbitsiidide, fungitsiidide ja teiste agrokeemiatoodetega. Kui toodet kasutatakse koos teiste põllumajandustoodetega, on soovitatav eelnevalt läbi viia väikesemahuline segusse sobivuse proov.


Koostis

Toitainete üldsisaldus mahukaaluna ja massiprotsentides.

Toitaine Massi% Mahukaal, g/l
Vask (Cu) 1,9 27
Mangaan (Mn) 4,4 62
Tsink (Zn) 4,1 58
Väävel (S) 6,1 90
Pakend 10 l
Tootja Tracegrow Oy