Miks sööta rasva

Suuretoodangulised lehmad vajavad söödaenergiat oluliselt enam kui ratsiooniga saavad. See on põhjuseks miks lehmad kasutavad laktatsiooni kõrgperioodil piimatoodangu toetamiseks arvestatavas koguses varurasva ja lahjuvad

Kuna lehmade söömus on piiratud, tuleb igasse söödaratsiooni kuivaine kilogrammi mahutada võimalikult palju energiat. Kõige energiarikkamaks orgaaniliseks aineks söödaratsioonis on rasv. Rasv sisaldab 2,6 korda enam energiat kui tärklis. Seepärast on lüpsilehmade tarvis välja töötatud ja patenteeritud mitmeid erinevaid söödarasvu, mis on muudetud erinevate tehnoloogiliste võtete abil vatsa mikroorganismidele kahjututeks. 

Põhisöötades olevad rasvhapped on küllastamata ja toksilised vatsa mikroorganismidele. Lüpsilehmade söödaratsiooni energiasisaldust saame suurendada vatsaseedet kahjustamata vaid vatsainertsete söödarasvade lisamisega ratsiooni.

Rasvade söötmine

Rasvade söötmisel tuleb arvestada mitme asjaoluga:

 • Ära sööda rasva esimestel nädalatel peale poegimist.  
 • Söödaratsioonis ei tohiks rasvasisaldus ületada 50 grammi kuivaine kilogrammi kohta.  
 • Tasakaalustatud söödaratsiooni korral 0,5 kg rasva lisasöötmisel suureneb lehmade piimatoodang 2-2,5 kg võrra.  
 • Rasvarikka ratsiooni korral tuleks suurendada söödaratsiooni kaltsiumisisaldust kuni 10 g/kg kuivaines. 

Baltic Agro tootevalikus on Taanis toodetud Lipitec söödarasvad, mis on tänu tootmistehnoloogiale väga hea seeduvuse ja söödavusega. Lipitec’i saab sööta nii puhtal kujul kui ka söödaga segatuna. 


Lipitec GlycoFat

Üleminekuperioodiks

 • Tõstab vere glükoosisisaldust 
 • Piimatoodang suureneb 
 • Vähenevad negatiivse energiabilansi sümptomid 
 • Palmirasval põhinev kaltsiumseep ja rafineeritud glütserool, granuleeritud 

Kasutamine peale poegimist, lehma kohta päevas

Aeg poegimisest Kogus, g
0-20 nädalat 250-700 
üle 20 nädala 350

Pakend  25 kg
Tootja  NLM Vantinge (Taani) 


Lipitec Bovi LM

Kõrgetoodangulisele lehmale

 • Keskmiselt 0,3% punkti võrra kõrgem piimarasva sisaldus 
 • Piimatoodang suureneb 
 • Baseerub küllastunud rasvhapetel, millele on lisatud mono- ja diglütseriide ning letsitiini 

Kasutamine peale poegimist, lehma kohta päevas

Aeg poegimisest Kogus, g
0-20 nädalat 250-500 
üle 20 nädala 250

Pakend  25 kg
Tootja  NLM Vantinge (Taani)