Talirapsi sordi valik

Käesoleva aasta kevad jäi hiliseks ja lisaks on jahe suvi saagi valmimist edasi lükanud. See tähendab, et rapsi sügiskülv võib lükkuda augusti teise poolde. Kuigi eelmise aasta pikk sügis ja talvitumistingimused võimaldasid säilida ka neil rapsikülvidel, mis rajati veel augusti lõpupäevil ja isegi septembri alguses, siis on meie tingimustes talvekindluse tagamiseks soovitatav talirapsi külv lõpetada 20. augustiks. Algava hooaja BOKS lepingu tingimustes on märgitud külviaeg hiljemalt 20. august.

Õigeaegne külv on eelduseks, et ka ebasoodsamates tingimustes jääb rapsitaimele piisavalt aega talvekindlust tagava juuresüsteemi arendamiseks ja toitainetevaru kogumiseks. Talirapsi arenguks on sügisel külvist kuni talvitumiseni vajalik efektiivsete temperatuuride summa 400-420˚. Näiteks külviaja hilinemine 1 päeva võrra võib põhjustada saagikao 35-45 kg/ha.

Talirapsi sordivalik hõlmab täna väga laia külviakent ning külvi planeerimisel tuleks arvestada iga sordi sügisese arengu ja kasvu omapärasid. Tähelepanuta ei tasu jätta ka valmimisaega, sest see aitab planeerida järgmise aasta koristuskonveierit. Taimiku talvekindluse tagamiseks ei soovitata ka kiiremakasvulisi sorte külvata hiljem kui 20.-25. augustil. Soovitatav on valida sort, mis meie klimaatilistes tingimustes on tootmiskatsetes kontrollitud. 


Varajane külv

Varajaseks külviks sobivad sordid on DK Sequoia ja DK Seax.

DK Seax on Monsanto uus poolkääbushübriid, mis talvitub väga hästi ka karmi talve korral. Poolkääbustele omaselt on sügisene areng ja kevadine taastumine aeglasemad, kuid tänu kiirele suvisele kasvule saab Seax valmis varem kui kõrgekasvulised hübriidid. Kõtrade purunemiskindlus tagab suure saagikuse ka ebasoodsates koristustingimustes. Soovituslik külvi aeg on 5.-15. august.

Augusti keskpaiga külv

Augusti keskpaiga külviks sobivad hästi Rapooli sordid Minerva, Visby ja Sherpa ning Bayeri sordid Fencer ja Aixer.

Minerva oli 2016. aastal Euroopas parima talvekindlusega sort. Valmimisajalt on Minerva keskvarajane, kasvukoha osas vähenõudlik ning sobilik nii kergematele kui raskematele muldadele. Lisaks heale talvekindlusele ja suurele saagikusele on Minervale omane ka kõrge õlisisaldus.

Bayeri hübriidsort Fencer paistab silma väga kõrge õlisaagi poolest. Fencer on haigustele, eriti fomoosile, vähe vastuvõtlik. Kõik Bayeri sordid taluvad väga hästi ka ebasoodsaid kasvutingimusi, ehk sobivad põldudele, mis rapsi kasvatamiseks kõige soodsamad ei ole.

Hilisem külv

Hilisemaks külviks sobivad Monsanto sort DK Exalte ja Rapooli sort Atora.

DK Exalte on kõrgekasvuline hübriid, mis on kiire algarenguga sügisel ja kiirema taastumisega kevadel. Sügisel tuleks kindlasti kasutada kasvuregulaatori täisnormi, et tagada tugeva juurekava areng talvekindluse saavutamiseks. Sordile iseloomulik kõtrade purunemiskindlus lubab ebasoodsate ilmastikuolude korral lükata koristusaega edasi, kartmata seejuures saagikadusid ja õlisaagi langust.

Atora sobib hiliseks külviks, kuna ta on sügisel väga kiire arenguga. Oluline on seetõttu jälgida kasvuregulaatori õigeaegset kasutamist. Sort on kõrgekasvuline. Saagikus on stabiilselt kõrge üle kogu Euroopa. Atora õlisisaldus on kõrge: katsetes kuni 50%. Soovituslik külviaeg on 15.-25. august.

Clearfield sordid

DK Impression CL on Monsanto kõrgekasvuline, saagikas CL-hübriid. Valmimisajalt keskvalmiv, hea talvekindlusega. Taimed on sügisel kiire arenguga, seega on oluline kasvuregulaatori kasutamine. Sobiv külviaeg on 12.-20. august.

DK Imistar CL, Monsanto poolkääbushübriid, on sort, millele on omane väga hea talvekindlus. Kompaktne kasv sügisel tähendab head talvitumisvõimet ka lumevaestel ja külmadel talvedel. Imistar on kevadel hilise arenguga, kuid keskvarajase valmimisajaga. Sobib varajaseks külviks 1.-15. augustini.


Kui tekkis küsimus või ostusoov, võta kindlasti ühendust oma piirkonna müügiesindajaga.