Suvivilja sordivalik

18. veebruar 2022

Igal aastal on tähtis üle vaadata omatoodetud seemne ja sortide vanus. Lähtuda võiks põhimõttest, et kolmandik külviseemnest tuleks igal aastal asendada uue ja värske sertifitseeritud seemnega. See tagab suurema saagipotentsiaali, sordipuhtuse ning eeldused elujõulisema ja tervema taimiku saamiseks.

Lisaks toetab täna seemneuuendust kõrge viljahind. Hetkel tasub omale jäetud seeme maha müüa ja osta asemele uus sertifitseeritud seeme. Hinnavahe oma vilja ja uue seemne puhul jääb vahemikku, kus uue sertifitseeritud seemne kõrgem saagipotentsiaal toob kindlasti lisatulu.


Suvioder

Sordivalikusse kuuluvad sellel hooajal Iron, Vertti, Katniss, Evergreen ja Feedway.

Iron 2021. aasta riiklikes sordivõrdluskatsetes oli keskmine kasvupäevade arv 86 päeva ja keskmine kasvukõrgus 64 cm. Kõigi katsekohtade keskmine saagikus möödunud hooajal oli 6,26 t/ha, kõrgeim saagikus saadi Viljandi katsekeskuses (Joonis 1). Mahukaal on Ironil keskmine kuni kõrge. Möödunud hooajal oli katsejaamades keskmiseks mahukaaluks 669 g/l, kõrgeim tulemus saadi Jõgeva katsekeskuses (Joonis 1).

Suviodra Iron riiklike sordivõrdluskatsete 2021. aasta tulemused
Joonis 1. Suviodra Iron riiklike sordivõrdluskatsete 2021. aasta tulemused

Vertti on kuuerealine oder, hea seisukindlusega ja sobib erinevatele muldadele. Valmimise poolest meie sordivalikus kõige varajasem sort, kasvupäevade arv keskmiselt 84-85 päeva. Hea seisukindlusega ja väga hea haiguskindlusega võrklaiksuse ja äärislaiksuse suhtes.
Katniss on keskvalmiv ja saagikas sort. 2021. aasta riiklikes sordivõrdluskatsetes oli keskmine kasvupäevade arv 87 päeva ja keskmiseks kasvukõrguseks 69 cm. Kõigi katsekohtade keskmine saagikus möödunud hooajal oli 6,57 t/ha, kõrgeim saagitulemus saadi Võru Katsejaamast (Joonis 2). Keskmine mahukaal oli möödunud hooaja riiklike sordivõrdluskatsete tulemuste põhjal 658,5 g/l, kõrgeim oli mahukaal Jõgeva katsekeskuses (Joonis 2).

Katniss riiklike sordivõrdluskatsete 2021. aasta tulemused
Joonis 2. Katniss riiklike sordivõrdluskatsete 2021. aasta tulemused

Evergreeni aretati Taanis õlleodraks, kuid kasvatamiskogemus Eesti tingimustes on näidanud, et Evergreen ei jää saagikatele sortidele alla. Lisaks on sort leplik ka väetusfooni osas, andes ühtlast saaki ka madalal väetusfoonil. Sobib suurepäraselt mahetootmisesse.
Feedway on saagikas ja madalakasvuline kaherealine suvioder. Keskmine kasvupäevade arv möödunud hooaja katsetulemuste põhjal oli 86 päeva ja keskmine kasvukõrgus 59 cm. Kõigi katsekohtade keskmine saagikus möödunud hooajal 5,97 t/ha, kõrgeim saagitulemus saadi Viljandi katsekeskuses (Joonis 3). Keskmine mahukaal oli möödunud hooaja riiklike sordivõrdluskatsete tulemuste põhjal 676,25 g/l, kõrgeim oli mahukaal Jõgeva katsekeskuses (Joonis 3).

Suviodra Feedway riiklike sordivõrdluskatsete 2021. aasta tulemused
Joonis 3. Suviodra Feedway riiklike sordivõrdluskatsete 2021. aasta tulemused

UUS! Hermanni on varavalmiv kuuerealine söödaoder. Keskmine kasvupäevade arv on 85-87 päeva ja mahukaal kõrge. Sort on mullastiku suhtes vähenõudlik ning on võimeline kasvama isegi happelistel muldadel.


Suvinisu

Sordivalikusse kuuluvad sellel hooajal Licamero ja Calixo.

Licamero on kõrge saagikusega keskvalmiv sort, millel on kõrge proteiinisisaldus ka intensiivse taimekasvatuse korral. Keskmine kasvupäevade arv möödunud hooaja katsetulemuste põhjal oli 97 päeva ja keskmine kasvukõrgus 79 cm. Keskmine saagikus möödunud hooaja riiklike sordivõrdluskatsete põhjal oli 5,66 t/ha, kõrgeim Võru katsejaamas (Joonis 4). Proteiin oli keskmiselt 14,97%, kolme katsejaama kõrgeim tulemus oli 15,4 % ja see saadi Kuusiku katsekeskuses, Jõgeva katsekeskuse kvaliteedi andmed kahjuks puuduvad. Kolme katsejaama keskmine mahukaal oli 751,67 g/l, kõrgeim tulemus 769 g/l saadi Võru katsejaamas (Joonis 4).

Suvinisu Licamero riiklike sordivõrdluskatsete 2021. aasta tulemused
Joonis 4. Suvinisu Licamero riiklike sordivõrdluskatsete 2021. aasta tulemused

Calixo on kõrge saagikusega varajane suvinisu sort. Keskmine kasvupäevade arv möödunud hooaja katsetulemuste põhjal oli 98 päeva ja keskmine kasvukõrgus 83 cm. Keskmine saagikus möödunud hooaja riiklike sordivõrdluskatsete põhjal oli 5,5 t/ha, kõrgeim Võru katsejaamas (Joonis 5). Proteiin oli keskmiselt 14,73%, nelja katsejaama kõrgeim tulemus oli 15,8% ja see saadi Võru katsejaamas (Joonis 5). Nelja katsekeskuse keskmine mahukaal oli 748 g/l, kõrgem tulemus - 773 g/l - mõõdeti Jõgeva katsekeskuses.

Suvinisu Calixo riiklike sordivõrdluskatsete 2021. aasta tulemused
Joonis 5. Suvinisu Calixo riiklike sordivõrdluskatsete 2021. aasta tulemused


Kaer

Kaera sordivalikusse kuuluvad sellel hooajal Symphony, Meeri ja Caddy.

Symphony on kõrge saagipotentsiaaliga kaera sort, mis on hea haiguskindlusega jahukaste, kõrrerooste ja helelaiksuse suhtes. Sobib ideaalselt ka mahepõllumajanduses kasvatamiseks. Keskmine kasvupäevade arv möödunud hooaja katsetulemuste põhjal oli 91 päeva ja keskmine kasvukõrgus 90 cm. Keskmine saagikus möödunud hooaja riiklike sordivõrdluskatsete põhjal oli 5,75 t/ha. Baltic Agro AS ja Muuga PM OÜ koostöös tehtud 2019. aasta kaera sordivõrdluskatses andis Symphony 6,08 t/ha saaki. Katsejaamade keskmine mahukaal oli 489 g/l, kõrgeim tulemus 540 g/l saadi Kuusiku katsekeskuses (Joonis 6).

Kaer Symphony riiklike sordivõrdluskatsete 2021. aasta tulemused
Joonis 6. Kaer Symphony riiklike sordivõrdluskatsete 2021. aasta tulemused

Meeri on Soomes aretatud varajane kaerasort, mis oma hea kvaliteedi ja saagikuse poolest on võrreldav hiliste sortidega. Keskmiseks kasvupäevade arvuks on 93 päeva. Baltic Agro AS ja Muuga PM OÜ koostöös tehtud 2019. aasta kaera sordivõrdluskatses oli Meeri saagikus 5,34 t/ha.

Caddy on väga saagikas keskvalmiv toidukaera sort. Riiklike katsete tulemused pärinevad 2020. aastast, mil keskmine kasvupäevade arv oli 103 päeva ja keskmine kasvukõrgus 93 cm. Kõigi katsekohtade keskmine saagikus oli 8,41 t/ha, kõrgeim saagitulemus saadi Jõgeva katsekeskuses (Joonis 7). Keskmine mahukaal oli 2020. a riiklike sordivõrdluskatsete tulemuste põhjal 505 g/l, kõrgeim oli mahukaal Kuusiku katsekeskuses (Joonis 7).

Kaer Caddy riiklike sordivõrdluskatsete 2020. aasta tulemused
Joonis 7. Kaer Caddy riiklike sordivõrdluskatsete 2020. aasta tulemused


Hernes

Sordivalikusse kuuluvad sellel hooajal Casablanca ja Orchestra.

Casablanca on kõrge saagipotentsiaaliga toiduherne sort. Kasvatamiseks sobivad samad mullad, mis teravilja kasvatamiseks – soodsa niiskusvaruga liivsavi- ja saviliivmullad, mille pH on 6-7. Vältida tuleks raskeid savimuldi ja kergeid liivmuldi.

UUS! Orchestra on hea saagikuse ja kõrge proteiini sisaldusega kollase herne sort. Madalakasvuline 65-70 cm, kasvuajalt keskvalmiv ja väga hea seisukindlusega. Kasvatamiseks sobivad samad mullad, mis teravilja kasvatamiseks – soodsa niiskusvaruga liivsavi- ja saviliivmullad, mille pH on 6-7. Vältida tuleks raskeid savi- ja kergeid liivmuldi.


Põlduba

Sordivalikusse kuuluvad sellel hooajal Fanfare ja Sampo.

Fanfare on keskvalmiv ühtlase terasuurusega põlduba. Keskmise kasvukõrgusega, umbes 80-100 cm. Kasvuajalt keskvalmiv, kasvupäevade arv keskmiselt 120-130 päeva. Väga hea seisukindlusega ning alumiste kaunade kinnitumise kõrgus 25-30 cm.
UUS! Sampo on väga varajane põlduba. Kasvupäevade arv keskmiselt 105 päeva. Väikseteraline ja madalakasvuline: 80-90 cm. Külvisenorm võiks olla 70-80 id/m2. Tänu varasusele on väga hea eelvili talinisule.


Seemnete analüüs laboris

Seemnete idanemisvõimel on suur praktiline tähtsus. Halva idanevusega seemned annavad ebaühtlase orase ja madalama saagi isegi siis, kui suurendada külvisenormi. Madalast idanevusest tingitud suuremad külvisenormid tõstavad kulutusi puhisele ning seemne transpordile.
Möödunud hooaja kuiv suvi jättis seemnete tuhande tera massi madalaks, tagades samal ajal väge kõrged idanevused. Seega tuleks kindlasti kontrollida nii oma seemne kvaliteedi näitajaid, kui ka küsida ostetud seemne idanevust ja tuhande seemne massi. Mõnegrammine 1000 tera kaalu erinevus toob kaasa külvisenormi muutumise kümnetes kilodes.

Baltic Agro pakub idanevuse ja 1000 tera kaalu määramise teenust. Nisu, odra, kaera, oa ja herne seemnete analüüsid tehakse Kaarma laos Väike-Maarja vallas. Lisainfot teenuse kohta saad piirkonna müügiesindajalt või seemnete tootejuhilt.


YEN 2021

Vaata YEN 2021 tulemusi!

YEN 2021

YEN võistlusel võisteldakse kahes klassis: võimalikult kõrge saagikus ja võimalikult lähedane saak teoreetilisele võimalikule. Taolist arvestust või erisust võib ka saagilõhe mõõtmiseks nimetada ehk siis siht on võimalikult väike vahe tegelikult saadava ja teoteetiliselt võimaliku saagi vahel. Seda eesmärki nimetatakse ka saagilõhe sulgemiseks.

  • Estonia OÜ - taliraps
  • Mägede OÜ - talinisu

Vaata lähemalt

Soovitame

Generic placeholder image

Seemnete analüüs

Idanevuse ja tuhande tera kaalu määramise teenus Baltic Agrost

Prev Next