Suvivilja sordivalik

Igal aastal on tähtis üle vaadata omatoodetud seemne ja sortide vanus. Lähtuda võiks põhimõttest, et kolmandik külviseemnest tuleks igal aastal asendada uue ja värske sertifitseeritud seemnega. See tagab suurema saagipotentsiaali, sordipuhtuse ning eeldused elujõulisema ja tervema taimiku saamiseks.

Lisaks toetab täna seemneuuendust kõrge viljahind. Hetkel tasub omale jäetud seeme maha müüa ja osta asemele uus sertifitseeritud seeme. Hinnavahe oma vilja ja uue seemne puhul jääb vahemikku, kus uue sertifitseeritud seemne kõrgem saagipotentsiaal toob kindlasti lisatulu.


Suvioder

Sordivalikusse kuuluvad sellel hooajal Iron, Vertti, Katniss, Evergreen ja Feedway.

Iron on kõrge saagikuse ja ühtlase teraga sort. 2020. aasta riiklikes sordivõrdluskatsetes oli Keskmine kasvupäevade arv 104 päeva ja keskmiseks kasvukõrguseks 65 cm. Kõigi katsekohtade keskmine saagikus möödunud hooajal oli 7,89 t/ha, kõrgeim saagikus saadi Jõgeva katsekeskuses (Joonis 1). Mahukaal on Ironil keskmine kuni kõrge. Möödunud hooajal oli katsejaamades keskmiseks mahukaaluks 676 g/l, kõrgeim tulemus saadi Võru katsejaamas (Joonis 1).

Suviodra Iron riiklike sordivõrdluskatsete 2020. aasta tulemused
Joonis 1. Suviodra Iron riiklike sordivõrdluskatsete 2020. aasta tulemused

Katniss on keskvalmiv ja saagikas sort. Kõigi katsekohtade keskmine saagikus möödunud hooajal oli 7,89 t/ha, kõrgeim saagitulemus saadi Võru Katsejaamast (Joonis 2). Keskmine mahukaal oli möödunud hooaja riiklike sordivõrdluskatsete tulemuste põhjal 652 g/l, kõrgeim oli mahukaal Võru katsejaamas (Joonis 2).

Katniss riiklike sordivõrdluskatsete 2020. aasta tulemused
Joonis 2. Katniss riiklike sordivõrdluskatsete 2020. aasta tulemused

Vertti on kuuerealine oder, hea seisukindlusega ja sobib erinevatele muldadele. Valmimise poolest meie sordivalikus kõige varajasem sort, kasvupäevade arv keskmiselt 84-85 päeva. Hea seisukindlusega ja väga hea haiguskindlusega võrklaiksuse ja äärislaiksuse suhtes.

Evergreeni aretati Taanis õlleodraks, kuid kasvatamiskogemus Eesti tingimustes on näidanud, et Evergreen ei jää saagikatele sortidele sugugi alla. Lisaks on sort leplik ka väetusfooni osas, andes ühtlast saaki ka madalal väetusfoonil. Sobib suurepäraselt mahetootmisesse.

UUS! Feedway – Saagikas ja madalakasvuline kaherealine suvioder. Keskmine kasvupäevade arv möödunud hooaja katsetulemuste põhjal oli 104 päeva ja keskmine kasvukõrgus 60 cm. Kõigi katsekohtade keskmine saagikus möödunud hooajal oli 8,4 t/ha, kõrgeim saagitulemus saadi Võru katsejaamast (Joonis 3). Keskmine mahukaal oli möödunud hooaja riiklike sordivõrdluskatsete tulemuste põhjal 671 g/l, kõrgeim oli mahukaal Võru katsejaamas (Joonis 3).

Suviodra Feedway riiklike sordivõrdluskatsete 2020. aasta tulemused
Joonis 3. Suviodra Feedway riiklike sordivõrdluskatsete 2020. aasta tulemused


Suvinisu

Sordivalikusse kuuluvad sellel hooajal Licamero, Cornetto ja Calixo.

Licamero on kõrge saagikusega keskvalmiv sort, millel on kõrge proteiinisisaldus ka intensiivse taimekasvatuse korral. Keskmine saagikus möödunud hooaja riiklike sordivõrdluskatsete põhjal oli 7,78 t/ha, kõrgeim Viljandi katsekeskuses (Joonis 4). Proteiin oli keskmiselt 13,7%, nelja katsejaama kõrgeim tulemus oli 14,8% ja see saadi Jõgeval (Joonis 4).

Suvinisu Licamero riiklike sordivõrdluskatsete 2020. aasta tulemused
Joonis 4. Suvinisu Licamero riiklike sordivõrdluskatsete 2020. aasta tulemused

Cornetto on ilmastiku suhtes vähenõudlik ohteline suvinisu sort. Cornettot iseloomustab ka väga kõrge ja stabiilne langemisarv. Keskmine saagikus möödunud hooaja riiklike sordivõrdluskatsete põhjal oli 7,7 t/ha, kõrgeim saak saadi Jõgeval (Joonis 5). Kõrgeim proteiini tulemus oli Viljandi katsekeskuses, 14,6% (Joonis 5).

Suvinisu Cornetto riiklike sordivõrdluskatsete 2020. aasta tulemused
Joonis 5. Suvinisu Cornetto riiklike sordivõrdluskatsete 2020. aasta tulemused

Calixo on kõrge saagikusega varajane suvinisu sort. Keskmine saagikus möödunud hooaja riiklike sordivõrdluskatsete põhjal oli 7,78 t/ha, kõrgeim Jõgeva katsekeskuses (Joonis 6). Proteiin oli keskmiselt 13,7%, nelja katsejaama kõrgeim tulemus oli 14,7% ja see saadi Viljandi katsekeskuses (Joonis 6).

Suvinisu Calixo riiklike sordivõrdluskatsete 2020. aasta tulemused
Joonis 6. Suvinisu Calixo riiklike sordivõrdluskatsete 2020. aasta tulemused


Kaer

Kaera sordivalikusse kuuluvad sellel hooajal Symphony, Meeri ja Caddy.

Symphony on kõrge saagipotentsiaaliga kaera sort, mis on hea haiguskindlusega jahukaste, kõrrerooste ja helelaiksuse suhtes. Sobib ideaalselt ka mahepõllumajanduses kasvatamiseks. Keskmine saagikus möödunud hooaja riiklike sordivõrdluskatsete põhjal oli 8,3 t/ha. Baltic Agro AS ja Muuga PM OÜ koostöös tehtud 2019. aasta kaera sordivõrdluskatses andis Symphony 6,08 t/ha saaki. Katsejaamade keskmine mahukaal oli 492 g/l, kõrgeim tulemus saadi Kuusiku katsekeskuses (Joonis 7).

Kaer Symphony riiklike sordivõrdluskatsete 2020. aasta tulemused
Joonis 7. Kaer Symphony riiklike sordivõrdluskatsete 2020. aasta tulemused

Meeri on Soomes aretatud varajane kaerasort, mis oma hea kvaliteedi ja saagikuse poolest on võrreldav hiliste sortidega. Keskmiseks kasvupäevade arvuks on 93 päeva. Baltic Agro AS ja Muuga PM OÜ koostöös tehtud 2019. aasta kaera sordivõrdluskatses oli Meeri saagikus 5,34 t/ha.

Caddy on väga saagikas keskvalmiv toidukaera sort. Keskmine kasvupäevade arv möödunud hooaja katsetulemuste põhjal oli 103 päeva ja keskmine kasvukõrgus 93 cm. Kõigi katsekohtade keskmine saagikus möödunud hooajal oli 8,41 t/ha, kõrgeim saagitulemus saadi Jõgeva katsekeskuses (Joonis 8). Keskmine mahukaal oli möödunud hooaja riiklike sordivõrdluskatsete tulemuste põhjal 505 g/l, kõrgeim oli mahukaal Kuusiku katsekeskuses (Joonis 8).

Kaer Caddy riiklike sordivõrdluskatsete 2020. aasta tulemused
Joonis 8. Kaer Caddy riiklike sordivõrdluskatsete 2020. aasta tulemused


Hernes

Sordivalikusse kuuluvad sellel hooajal Casablanca ja Pinochio.

Casablanca on kõrge saagipotentsiaaliga toiduherne sort. Kasvatamiseks sobivad samad mullad, mis teravilja kasvatamiseks – soodsa niiskusvaruga liivsavi- ja saviliivmullad, mille pH on 6-7. Vältida tuleks raskeid savimuldi ja kergeid liivmuldi.

Pinochio on suurepärase seisukindlusega kollane põldhernes. Koristamise ajaks on taimed suhteliselt kõrged, umbes 36 cm – see võimaldab kergemini ja väiksemate kadudega koristada.


Seemnete analüüs laboris

Seemnete idanemisvõimel on suur praktiline tähtsus. Halva idanevusega seemned annavad ebaühtlase orase ja madalama saagi isegi siis, kui suurendada külvisenormi. Madalast idanevusest tingitud suuremad külvisenormid tõstavad kulutusi puhisele ning seemne transpordile.

Väiksem 1000 tera kaal tähendab ühelt poolt seda, et tera on väiksem ning temas leidub vähem toiduvaru, kuid ainult sellest saab idand toitu idanemise ja tärkamise faasis. Teisalt, mõnegrammine 1000 tera kaalu erinevus toob kaasa külvisenormi muutumise kümnetes kilodes.

Baltic Agro pakub idanevuse ja 1000 tera kaalu määramise teenust. Nisu, odra, kaera, oa ja herne seemnete analüüsid teeme Kaarma laos Väike-Maarja vallas. Lisainfot teenuse kohta saad piirkonna müügiesindajalt või seemnete tootejuhilt.

Hea põllumees, külvame kontrollitud ja kvaliteetset seemet – see on eeldus kõrge saagi saamiseks!

Soovitame

Generic placeholder image

Seemnete analüüs

Idanevuse ja tuhande tera kaalu määramise teenus Baltic Agrost

Prev Next