Suvivilja sordivalik

10. aprill 2023

Igal aastal on tähtis üle vaadata omatoodetud seemne ja sortide vanus. Lähtuda võiks põhimõttest, et kolmandik külviseemnest tuleks igal aastal asendada uue ja värske sertifitseeritud seemnega. See tagab suurema saagipotentsiaali, sordipuhtuse ning eeldused elujõulisema ja tervema taimiku saamiseks.

Loe lähemalt, millised olid riiklike sordivõrdluskatsete tulemused 2022. aastal ning telli oma müügiesindaja kaudu:


Suvioder

Sortidest on veel pakkuda Feedway ja Eversti seemet.

Feedway – saagikas ja madalakasvuline kaherealine suvioder. Keskmine kasvupäevade arv möödunud hooaja katsetulemuste põhjal oli 93 päeva ja keskmine kasvukõrgus 69 cm. Kõigi katsekohtade keskmine saagikus möödunud hooajal oli 7,64 t/ha, kõrgeim saagitulemus 9,6 t/ha saadi Võru katsekeskuses. Keskmine mahukaal oli möödunud hooaja riiklike sordivõrdluskatsete tulemuste põhjal 679,25 g/l, kõrgeim mahukaal 697 g/l saadi Kuusiku katsekeskuses.

Suvioder Feedway katsetulemused 2022
Suviodra Feedway riiklike sordivõrdluskatsete 2022. aasta tulemused

UUS! Eversti – kõrge saagikusega varajane kuuerealine oder. Soome katsete keskmine saagikus aastatel 2014-2021 oli 6,26 t/ha. Everstit iseloomustab:

  • Keskmine kasvukõrgus, 75-80 cm.
  • Suur tuhande seemne mass, keskmiselt 45-48 g.
  • Proteiin keskmiselt 12-13%
  • Mahukaal keskmiselt 650 g/l.

Suvinisu

Sordivalikusse kuuluvad sellel hooajal Licamero, Calixo ja Cornetto.

Licamero on kõrge saagikusega keskvalmiv sort, millel on kõrge proteiinisisaldus ka intensiivse taimekasvatuse korral. Keskmine kasvupäevade arv möödunud hooaja katsetulemuste põhjal oli 96 päeva ja keskmine kasvukõrgus 80 cm. Keskmine saagikus möödunud hooaja riiklike sordivõrdluskatsete põhjal oli 6,21 t/ha, kõrgeim Võru katsejaamas – 9,1 t/ha. Proteiin oli keskmiselt 16,3%, kolme katsejaama kõrgeim tulemus 19,1% saadi Kuusiku katsekeskuses. Kolme katsejaama keskmine mahukaal oli 789,5 g/l, kõrgeim tulemus 802 g/l saadi Jõgeva katsejaamas.

Suvinisu Licamero katsetulemused 2022
Suvinisu Licamero riiklike sordivõrdluskatsete 2022. aasta tulemused

Calixo on kõrge saagikusega varajane suvinisu sort. Keskmine kasvupäevade arv möödunud hooaja katsetulemuste põhjal oli 97 päeva ja keskmine kasvukõrgus 83 cm. Keskmine saagikus möödunud hooaja riiklike sordivõrdluskatsete põhjal oli 6,15 t/ha, kõrgeim 8,6 t/ha Võru katsejaamas. Proteiin oli keskmiselt 16,2%, nelja katsejaama kõrgeim tulemus oli 19% ja see saadi Kuusiku katsekeskuses. Nelja katsekeskuse keskmine mahukaal oli 774 g/l, kõrgem tulemus 795 g/l mõõdeti Jõgeva katsekeskuses.

Suvinisu Calixo katsetulemused 2022
Suvinisu Calixo riiklike sordivõrdluskatsete 2022. aasta tulemused

Cornetto on keskvalmiv sort, mis keerulistes oludeski annab kvaliteetse saagi tänu stabiilsele langemisarvule ja vastupidavusele fusarioosi suhtes. Keskmine kasvupäevade arv möödunud hooaja riiklike katsetulemuste põhjal oli 99 päeva ja keskmine kasvukõrgus 75 cm. Keskmine saagikus möödunud hooaja riiklike sordivõrdluskatsete põhjal oli 6,98 t/ha, kõrgeim 9,4 t/ha Võru katsejaamas. Proteiin oli keskmiselt 15,1%, nelja katsejaama kõrgeim tulemus oli 17,2% ja see saadi Kuusiku katsekeskuses. Nelja katsekeskuse keskmine mahukaal oli 796 g/l, kõrgeim tulemus 806 g/l mõõdeti Viljandi katsekeskuses.

Suvinisu Cornetto katsetulemused 2022
Suvinisu Cornetto riiklike sordivõrdluskatsete 2022. aasta tulemused


Kaer

Kaera sordivalikusse kuuluvad sellel hooajal Symphony, Meeri ja Caddy.

Symphony on kõrge saagipotentsiaaliga kaera sort, mis on hea haiguskindlusega jahukaste, kõrrerooste ja helelaiksuse suhtes. Sobib ideaalselt ka mahepõllumajanduses kasvatamiseks. Keskmine kasvupäevade arv möödunud hooaja katsetulemuste põhjal oli 91 päeva ja keskmine kasvukõrgus 94 cm. Baltic Agro ja Muuga PM koostöös tehtud kaera sordivõrdluskatses 2019. a andis Symphony 6,08 t/ha saaki. Keskmine saagikus möödunud hooaja riiklike sordivõrdluskatsete põhjal oli 6,8 t/ha. Katsejaamade keskmine mahukaal oli 476 g/l, kõrgeim tulemus 507 g/l saadi Jõgeva katsekeskuses.

Kaer Symphony katsetulemused 2022
Kaer Symphony riiklike sordivõrdluskatsete 2022. aasta tulemused

Meeri on Soomes aretatud varajane kaerasort, mis oma hea kvaliteedi ja saagikuse poolest on võrreldav hiliste sortidega. Keskmine kasvupäevade arv on 93 päeva. Baltic Agro ja Muuga PM OÜ koostöös tehtud 2019. aasta kaera sordivõrdluskatses oli Meeri saagikus 5,34 t/ha.

Caddy on väga saagikas keskvalmiv toidukaera sort. Keskmine kasvupäevade arv möödunud hooaja katsetulemuste põhjal oli 91 päeva ja keskmine kasvukõrgus 89 cm. Riiklike katsete katsekohtade keskmine saagikus möödunud hooajal oli 7,59 t/ha, kõrgeim saagitulemus 10,7 t/ha saadi Jõgeva katsekeskuses. Keskmine mahukaal oli möödunud hooaja riiklike sordivõrdluskatsete tulemuste põhjal 481 g/l, kõrgeim mahukaal 512 g/l saadi Jõgeva katsekeskuses.

Kaer Caddy katsetulemused 2022
Kaer Caddy riiklike sordivõrdluskatsete 2022. aasta tulemused


Seemnete analüüs laboris

Seemnete idanemisvõimel on suur praktiline tähtsus. Halva idanevusega seemned annavad ebaühtlase orase ja madalama saagi isegi siis, kui suurendada külvisenormi. Madalast idanevusest tingitud suuremad külvisenormid tõstavad kulutusi puhisele ning seemne transpordile.

Oma seemne kvaliteedi näitajaid tuleks kindlasti kontrollida. Ostetud seemne puhul küsida kindlasti seemne idanevust ja tuhande seemne massi. Mõnegrammine 1000 tera kaalu erinevus toob kaasa külvisenormi muutumise kümnetes kilodes.

Baltic Agro pakub idanevuse ja 1000 tera kaalu määramise teenust. Nisu, odra, kaera, oa ja herne seemnete analüüsid tehakse Kaarma laos Väike-Maarja vallas. Lisainfot teenuse kohta saad piirkonna müügiesindajalt või seemnete tootejuhilt.

Soovitame

Generic placeholder image

Seemnete analüüs

Idanevuse ja tuhande tera kaalu määramise teenus Baltic Agrost

Prev Next