Millega turgutada talve alt tulnud talivilja?

Kevad annab endast juba märku ning üllatusterohke talv on ootamatult lõpusirgele jõudnud. Talveperiood on talivilju olulisel määral kurnanud ning aktiivse kasvu alguses soovitame taimi turgutada lehekaudse väetamisega, et soodustada taimede taastumist talvestressist.

Vabade aminohapete ja mikroelementidega antidepressant

Keerulistest kasvutingimustest aitab taimedel toibuda väetiselahus Ruter AA. Tootes sisalduv fosfor (P), kaalium (K) ning molübdeen (Mo) soodustavad narmasjuurte arengut ning ergutavad juurte kasvu, tänu millele omastavad taimed paremini mullast toitaineid ja vett. Mikroelemendid on tootes 100% EDTA kelaatidena, tänu millele on toime pikaajalisem ning toote mõju ei ole sõltuv välistest teguritest.

Ruter AA’d võib nimetada ka taimede antidepressandiks. Toote koostises olevad looduslikud orgaanilised ained, orgaaniline süsinik ja vabad aminohapped (arginiin ja metioniin) ravivad talvistest külmadest ja kevadistest temperatuurikõikumistest põhjustatud juurekahjustusi, soodustavad kogu taimiku kiiremat arengut ja kohanemist ebasoodsate kasvutingimustega.

Parim aeg Ruter AA kasutamiseks on kevadel vegetatsiooniperioodi alguses esimesel võimalusel, kui ööpäevased keskmised temperatuurid on üle +5 kraadi. Ruter mõjub nii lehe kui ka mulla kaudu, seega pole taimiku lehemassi suurus määrava tähtsusega. Soovituslik kulunorm on 2-3 l/ha. Ruter AA’d võib kasutada paagisegus ka vedela lämmastikväetisega UAN 32.

Katsetulemused

Ruter AA on aastaid juba Baltic Agro katsetes end positiivsest küljest näidanud nii kevadel taimede turgutamiseks kasutatuna kui ka hilisemates kasvufaasides ning ka seemnete puhtimisel.

2019 Koplimäe Agro

2019. aastal rajati tootmiskatse eesmärgiga hinnata Ruter AA kevadise kasutamise mõju segus vedela lämmastikväetisega. Katse viidi läbi Koplimäe Agros ning Ruter AA kasutamine tõi 140 kg/ha enamsaaki ning 14,18 eur/ha puhastulu.
Ruter AA kevadise pritsimise mõju talinisu saagikusele

Ruter AA kevadise pritsimise mõju talinisu saagikusele segus vedela lämmastikväetisega. Koplimäe Agro, 2019

2018 Kuusiku Katsekeskus

Aasta varem, 2018. aastal, Kuusiku Katsekeskuses läbi viidud katse näitas samuti Ruter AA kevadise pritsimise positiivset mõju talinisu Skagen saagikusele. Esimese töökäiguna pritsitud Ruter AA tõi 590 kg/ha enamsaaki ning 86,3 eur/ha puhastulu.
Ruter AA kevadise pealtpritsimise mõju saagikusele

Ruter AA kevadise pealtpritsimise mõju talinisu Skagen saagikusele


Turgutavad leheväetised

Kui taimedel on juba piisavalt lehemassi, kuid mullatemperatuur madal ning toitainete omastamine mullast raskendatud, soovitame kasutada PK vedelväetist YaraVita Kombiphos või Trafos Mg-B-Mn-Fe. Mõlemad leheväetised taastavad taimede kasvu ja arengut varakevadisel perioodil. Lehekaudne fosfor on taimedele abiks ajal, mil jahedaga on mullast omastamine pärsitud. Kombiphos ja Trafos parandavad taimede vastupanuvõimet stressile ja ebasoodsatele kasvutingimustele ning soodustavad juurekava arengut.

YaraVita Kombiphos sisaldab lisaks fosforile (P) ja kaaliumile (K) ka magneesiumi (Mg), mangaani (Mn) ja tsinki (Zn). Lisaks ebasoodsates kasvutingimustes taime toetamisele ja juurekava arengu parandamisele aitab Kombiphos säilitada ka kultuurtaimede viljakust ja tagada saagi kvaliteeti. Kasutada kulunormiga 5 l/ha alates 2. lehe faasist kuni 1. kõrresõlme moodustumiseni.

Trafos Mg-B-Mn-Fe võib kasutada ka raua (Fe) ja mangaani (Mn) puuduse kõrvaldamiseks, mis on aktuaalne kõrge pH-ga või kõrge Ca-sisaldusega muldades. Trafose kasutamisel peavad päevased keskmised õhutemperatuurid olema üle +5 kraadi ehk siis taimede vegetatsiooniperiood peaks olema alanud. Trafost soovitame kasutada taliteraviljadel kevadel alates 4 lehe faasist kulunormiga 1-1,5 l/ha ning talirapsil, kui taimik alustab kevadel uuesti kasvu, 2-3 l/ha.

Katsetulemused

2019 Eeriksaare Talu

2019. aastal katsetati Eeriksaare Talu FIE põllul Trafos Mg-B-Mn-Fe eesmärgiga hinnata selle mõju talinisu saagikusele. Trafost kasutati ühel põlluosal kokku kolmel korral:

  1. sügisel oktoobri teises pooles koos haigustõrjega 1,3 l/ha;
  2. kevadel 26.aprillil kasvuregulaatori ning umbrohutõrjega 1,5 l/ha;
  3. 15. mail koos haigustõrjega 1,5 l/ha.

Katse koristusel oli märgata, et nö. kontrollala, millel Trafos Mg B Mn Fe ei kasutatud, oli lamandunud, samas kui ülejäänud põld oli püsti. Trafos sisaldab taimes hästi liikuvat fosforit, mis soodustab juurestiku arengut. Tugev, hargnenud juurestik vähendab ka taimiku lamandumist. Lisaks aitab kaalium kaasa tugeva kõrre arengule ning lamandumiskindluse vähendamisele. Trafose kasutamine tõi 580 kg/ha enamsaaki ning 51,5 eur/ha puhastulu.
Trafose kasutamise mõju talinisu saagikusele

Trafose kasutamise mõju talinisu saagikusele. Eeriksaare talu FIE, 2019

2019 Perevara

Perevara AS põldudel katsetati Trafose kevadise kasutamise mõju talinisule. Vaid kevadine kasutamine normiga 2 l/ha tõi võrreldes kontrollvariandiga enamsaaki 340 kg/ha ning puhastulu 38,8 eur/ha. Vedelväetis Trafos Mg-B-Mn-Fe on turvaline partner paagisegudes. Kui taliteraviljade lehemass on pärast talve säilinud, sobib toode kokku vaskkelaadiga Tradecorp Cu. Möödunud kevadel oli vase defitsiit 90% talinisudel. Vask soodustab võrsumist, mõjutab positiivselt terade arvu pähikus ning muudab kõrred lamandumiskindlamaks. Vedelväetis sobib kokku ka kasvuregulaatori ja fungitsiidiga.

2018 Luunja Mõis

Trafost soovitame kasutada ka talirapsil. Luunja Mõis OÜ’s 2018. aastal talirapsiga korraldatud katses andis kevadine Trafos Mg-B-Mn-Fe kasutamine 2,0 l/ha varsumise faasis võrreldes kontrollvariandiga 777 kg/ha enamsaaki.
Trafose pritsimise mõju talirapsi saagikusele

Trafos Mg B Mn Fe (2,0 l/ha) pritsimise mõju talirapsi saagikusele

Luunja katse kinnitab, et kuigi soovitame Trafost kasutada varasemas kasvufaasis, kui fosfori kätte saamine mullast on veel pärsitud, siis ka koos kasvuregulaatoriga hilisemas faasis kasutamine annab väga hea tulemuse. Tootes sisalduv kaalium aitab taimedel paremini taluda kevadisi temperatuurikõikumisi ning põuastes tingimustes vähendab taimede tundlikkust veepuudusele ja aitab säilitada turgorit taimerakkudes.

2019 Aravete Agro ja Krootuse Agro

2019. aastal katsetasime talirapsil Trafost kahes tootmisettevõttes, kus pritsimist teostati töödeldud variandis nii sügisel kui ka kevadel ning kontroll oli töötlemata. Trafose sügis + kevad kasutamine 2 + 2 l/ha normiga tõi Aravete Agros 520 kg/ha enamsaaki. Analoogne katse talirapsil korraldati ka Põlvamaal Krootuse Agros sordil DK Exalte. Tulemuseks saadi 110 kg/ha enamsaaki, 0,8% kõrgem õlisus töödeldud variandis ning 34 eur/ha puhastulu.

Keeruline ja vaheldusrikas talveperiood on oluline etapp taliviljade arengus, kuid põhjustab taimedele ka suurel määral stressi. Turgutamise teel tagame taimede kiire kevadise algarengu, paneme aluse tugeva ja laialiulatuva juurekava tekkele, põua- ja külmakindlusele ja muudame taimed ka patogeenidele vähem vastuvõtlikuks. Seega paneme me saagile aluse just kevadel aktiivse kasvu alguses ja peaksime igakülgselt panustama taimede heaolusse sel perioodil.