Taimede turgutamine kevadel

12. aprill 2023

Heitlik talveperiood on selleks korraks läbi ning kevad on lõpuks näidanud kauaoodatud soojakraade. Aktiivse kasvu alguses soovitame taimi turgutada lehekaudse väetamisega, et soodustada taimede taastumist talvestressist.

Vabade aminohapete ja mikroelementidega antidepressant

Keerulistest kasvutingimustest aitab taimedel toibuda väetiselahus Ruter AA. Tootes sisalduvad fosfor (P), kaalium (K) ning molübdeen (Mo) soodustavad narmasjuurte arengut ning ergutavad juurte kasvu, tänu millele omastavad taimed paremini mullast toitaineid ja vett. Mikroelemendid on tootes 100% EDTA kelaatidena – see pikendab toote mõjuaega ning muudab toime välistest teguritest sõltumatuks.

Ruter AA’d võib nimetada ka taimede „antidepressandiks“. Toote koostises olevad looduslikud orgaanilised ained, orgaaniline süsinik ja vabad aminohapped (arginiin ja metioniin) ravivad talvistest külmadest ja kevadistest temperatuurikõikumistest põhjustatud juurekahjustusi, soodustavad kogu taimiku kiiremat arengut ja kohanemist ebasoodsate kasvutingimustega.

Parim aeg Ruter AA kasutamiseks on kevadel vegetatsiooniperioodi alguses esimesel võimalusel, kui ööpäevased keskmised temperatuurid on üle +5 kraadi. Ruter mõjub nii lehe kui ka mulla kaudu, seega pole taimiku lehemassi suurus määrava tähtsusega. Soovituslik kulunorm on 2-3 l/ha. Ruter AA’d võib kasutada paagisegus ka vedela lämmastikväetisega UAN 32.


Katsetulemused

Ruter AA on end Baltic Agro katsetes positiivsest küljest näidanud nii kevadel kui hilisemates kasvufaasides taimede turgutajana, aga samuti seemnete puhtimisel.

2019 Koplimäe Agro

Kevadise kasutamise mõju hindamiseks rajati 2019. aastal tootmiskatse, kus talinisul kasutati Ruter AA’d segus vedela lämmastikväetisega. Katse viidi läbi Koplimäe Agros ning Ruter AA kasutamine tõi 140 kg/ha enamsaaki ja 14,18 €/ha enamtulu.
Ruter AA kevadise pritsimise mõju talinisu saagikusele

Ruter AA kui vedela lämmastikväetise segupartneri mõju talinisu saagikusele kevadisel pritsimisel. Koplimäe Agro, 2019

2018 Kuusiku Katsekeskus

2018. aastal Kuusiku Katsekeskuses läbi viidud katse näitas Ruter AA kevadise pritsimise positiivset mõju talinisu Skagen saagikusele. Esimese töökäiguna pritsitud Ruter AA tõi 590 kg/ha enamsaaki ning 86,30 €/ha enamtulu.
Ruter AA kevadise pealtpritsimise mõju saagikusele

Ruter AA kevadise pealtpritsimise mõju talinisu Skagen saagikusele. Kuusiku katsekeskus, 2018.


Humiinhapped

Ruter AA’ga (2 l/ha) sobib paagisegusse humiinhapete preparaat Humistar 2 l/ha. Humistaris sisalduvate humiinainete mõjul kiireneb mullas olevate põhujääkide ja taimejäänuste mineraliseerumine, mis omakorda mõjub soodsalt mulla füüsikalistele ja agrokeemilistele omadustele ning üldisele mullaviljakusele. Humistar

  • rikastab mulda toiteelementidega, muutes fosfori raskesti lahustuvad ühendid jt toiteelemendid mullast taimele paremini kättesaadavaks,
  • parandab mulla õhustatust ja vee sidumisvõimet ning
  • elavdab mikroorganismide tegevust.

Humistari mõju on pikaajaline ning suureneb mitmeaastasel kasutamisel.

Ruter AA ja Humistari seguga (toote nimetuse Turbo Root all) tegime 2020. a katseid nii talinisu kui talirapsi tootmispõldudel. Kahe toote koosmõju tuli eriti hästi esile teravilja puhul.

Vaata katsete tulemusi

Kasulikud mikroorganismid

Ruter AA pritseringi segupartneriks võib valida ka looduslikult mullas esinevaid mikroorganisme sisaldava toote BioSpektrum 0,25 kg/ha. Mulla koostises ei ole kõik elemendid taimedele koheselt kättesaadavad. Mikroorganismid osalevad mineralisatsiooni protsessis ja aitavad muundada elemendid mullas taimedele omastatavateks. Bakterid ja seened aitavad parandada mullastruktuuri ning toitainete ja vee omastamist taimede poolt. Tänu sellele suudab taim ebasoodsatele kasvutingimustele paremini vastu pidada. BioSpektrumi kasutamisel on oluline jälgida, et BioSpektrum jõuaks mullale ning taimed ei kataks töötluse hetkel täielikult mullapinda.


Kasvu peatav talveperiood on oluline etapp taliviljade arengus, kuid põhjustab taimedele ka suurel määral stressi. Kevadine turgutamine tagab taimele kiire arengu, paneb aluse tugeva ja laialiulatuva juurestiku tekkele, põua- ja külmakindlusele ning tugevdab taimede vastupanu patogeenidele. Seega paneme me saagile aluse just kevadel aktiivse kasvu alguses ja peaksime igakülgselt panustama taimede heaolusse sel perioodil.