Kevadine Turbo Root: mõju talivilja saagikusele

Turbo Root aitab taimedel kiiremini kasvustressist taastuda ning muudab nad vastupidavamaks kevadistele temperatuurikõikumistele.

2020. aastal katsetasime kahe ettevõtte kolmel põllul võrdluses Ruter AA-ga talinisu ja talirapsi kevadiseks kasvu ergutamiseks uut toodet Turbo Root. Turbo Root on kombinatsioon kahest juba tuttavast tootest: Ruter AA-st ja Humistarist. Ruter AA-s sisalduvate aminohapete tõttu on lämmastiku omastamine efektiivsem. Humistaris sisalduvad humiinhapped muudavad mullas olevad fosfori lahustumatud ühendid taimedele paremini kättesaadavaks. Mõlemad, nii Humistar kui Ruter AA, ergutavad narmasjuurte arengut ning parandavad toitainete kättesaadavust mullast.


Talinisu

Aeg: 2020
Sort: Skagen
Külviaeg: 05.09.2019
Külvisenorm: 500 id/m2
Eelvili: taliraps
Asukoht: Alar Kanna FIE

Katse olemus

Ühele osale talinisupõllust pritsiti 03.05.2020 Ruter AA kulunormiga 2 l/ha ning teisele osale põllust Turbo Root 4 l/ha.

Tulemused

Turbo Root 4 l/ha talinisu kevadise äratajana andis nii suurema saagi kui ka kõrgema proteiinisisalduse võrreldes Ruter AA 2 l/ha. Biostimulaatori Turbo Root kasutamine tõi enamsaaki 430 kg/ha, 0,5% kõrgema proteiinisisalduse ning enamtulu 65 €/ha (tulu arvutamisel on kasutatud 5. kategooria talinisu hinda 168 €/ha).
Talinisu Skagen saagikus

Talinisu

Aeg: 2020
Sort: Julius
Külviaeg: 02.09.2019
Külvisenorm: 300 id/m2
Eelvili: taliraps
Asukoht:
Koplimäe Agro OÜ

Koplimäe Agro on taimede kevadiseks turgutamiseks tavaliselt lisanud Ruter AA-d vedelväetisele UAN. Näiteks 2019. aastal andis talinisu katses 2 l/ha Ruter AA lisamine UAN-ile 140 kg enamsaaki.

Katse olemus

2020. aastal olid katsevariantideks Ruter AA 4 l/ha ja Turbo Root 4 l/ha.

Tulemused

Biostimulaatori Turbo Root kasutamine tõi enamsaaki 710 kg/ha, 0,44% kõrgema proteiinisisalduse ning enamtulu 148 €/ha (3. kategooria nisu hind 177 €/t ja 4. kategooria hind 174 €/t). Turbo Root andis märkimisväärse mõju talinisu saagikusele ja tõstis kvaliteeti 1 klassi võrra (4-ndast 3-ndaks).
Talinisu Julius saagikus

Taliraps

Aeg: 2020
Sort: Sherpa
Külviaeg: 20.08.2019
Külvisenorm: 45 id/m2
Eelvili: suvioder
Asukoht: Koplimäe Agro

Katse olemus

Tootja põhiskeem katsepõllul oli UAN 100 l/ha + Ruter AA 4 l/ha, seda võrreldi skeemiga UAN 100 l/ha + Turbo Root 4 l/ha.

Tulemused

Biostimulaatori Turbo Root kasutamine tõi enamsaaki 40 kg/ha, suurendas õlisisaldust 0,2% ning enamtulu 23 €/ha (*rapsi baashind 367 €/t). Talirapsi katses ei olnud tulemus nii märkimisväärne kui talinisu puhul, kuid Turbo Root’i madalam hektarikulu andis siiski 23 eurot enamtulu hektarilt.
Taliraps Sherpa saagikus