Sügisene täiendväetamine

Aeg: 2019
Kultuur ja sort: taliraps Atora
Külvinorm: 50 id/m2
Külviaeg: 16.08.2018
Eelvili: mustkesa
Katse suurus: 1 ha
Asukoht: Kuusiku Katsekeskus

Katse teostus

Ruter AA soodustab taimede narmasjuurte arengut ning parandab toitainete kättesaadavust mullast. Sellest tulenevalt suudab taim abiootilise stressiga paremini toime tulla. Toode sisaldab aminohappeid, millel on võime liita metalliioone. Seeläbi paraneb toiteelementide imendumine ja edasikandumine taimes.

BioSpektrumi näol on tegemist mullaorganismide elutegevuse soodustajaga, mis sisaldab looduslikult mullas esinevaid mikroorganisme. Tootes sisalduvad bakterid ja seened (Bacillus spp, Thiobacillus spp, Azotobacter spp ja teised PGPR* spp, Mycorrhizae) aitavad parandada mikro- ja makrotoitainete omastamist, mulla mikrobioloogilist aktiivsust ning mullastruktuuri.

Katseskeem

Sügis Toode Norm Kuupäev
Põhiväetis YaraMila 7-20-28 + S, B Mg 310 kg/ha 12.08.2018
Põhiväetis YaraBela AXAN 27N + 4S 120 kg/ha 15.08.2018
Herbitsiid Butisan Avant 2 l/ha 22.08.2018
Märgaja Terraoil 0,3 l/ha
Täiendväetis* Ruter AA 2 l/ha
Täiendväetis* BioSpektrum 0,25 l/ha
Kasvuregulaator Caryx 0,7 l/ha 13.09.2018
Täiendväetis Tradebor 2 l/ha
Kasvuregulaator Juventus 0,7 l/ha 15.10.2018
Täiendväetis Magnitech 2 l/ha
Täiendväetis Tradebor 0,5 l/ha

* Kontrollala täiendväetist ei saanud.
N toimeaines sügisel 54 kg/ha, S 13,7 kg/ha.

Kevad

Toode Norm Kuupäev
Põhiväetis 1 CAN+S 200 kg/ha 29.03.2019
Põhiväetis 2 ASN 26-13 200 kg/ha 17.04.2019
Põhiväetis 3 CAN+S 200 kg/ha 06.05.2019
Täiendväetis Trafos Mg-B-Mn-Fe 2 l/ha 19.04.2019
Täiendväetis Tradebor 1 l/ha
Kasvuregulaator Caryx 0,5 l/ha 25.04.2019
Täiendväetis Tradebor 1 l/ha
Insektitsiid Proteus OD 0,75 l/ha
Fungitsiid Cantus Gold 0,4 l/ha
Insektitsiid Biscaya 0,3 l/ha 23.05.2019

N toimeaines kevadel 160 kg/ha, S 42 kg/ha.

Tulemused

Antud katses tõi Ruter AA ja BioSpektrumi koos kasutamine lisaks kõrgemale puhastulule ka kõrgema õlisisalduse ning märkimisväärse - 800 kg/ha - saagilisa.

Katsetulemused Saagikus, t/ha Õlisus, %
Kontroll 5,0 47,2
Ruter AA + BioSpektrum 5,8 47,5