Vaskkelaadiga täiendväetamine: mõju teraviljade saagikusele

Vask, mangaan ja tsink on teraviljadele esmatähtsad mikroelemendid. Viimaste aastate leheproovide tulemuste põhjal võib pidada kõige defitsiitsemaks elemendiks vaske, mida on Eestimaa muldades üldjuhul vähe. 2020. a kevadel korjatud leheproovid näitasid 89% taliteraviljades vasepuudust. Tsingi ja mangaani osas on olukord natuke parem, siiski esines tsingipuudus 45% proovidest.

Loe lähemalt blogist

Mullas olevat mikroelementide defitsiiti tuleb taliteraviljadel korrigeerida lehe kaudu pritsimisega juba sügisel, sest need elemendid mõjutavad võrsumist, stressitaluvust, juurestiku ja lehtede arenemist ning talvekindlust. Kevadine vasega pritsimine tuleks teha enne teraviljade kõrsumist (BBCH 31).

Vask soodustab taimede võrsumist ja terade arvu pähikus, hilisem vasega pritsimise efektiivsus jääb madalaks. EDTA kelaadid lahustuvad hästi vees ja on efektiivsed ka madalatel kontsentratsioonidel ning segunevad hästi taimekaitsevahendite ja teiste leheväetistega.

Talinisu

Aeg: 2020
Sort: Emil
Külviaeg: 05.09.2019
Külvisenorm: 500 id/m2
Eelvili: taliraps
Katsekoht: Luunja Mõis

Tartumaa põldudel on muldade vasesisaldus valdavalt madal. Luunja Mõisa põldude mullaproovides on vasesisaldus enamjaolt 1,2-1,3 mg/kg. Kui vaske on mullas vähem kui 1,5 mg/kg, peetakse mulla vasetarvet suureks.

2019. a sügisel pritsiti üht osa katsepõllust vaskkelaadiga Tradecorp Cu 0,75 kg/ha, teist osa pritsiti lisaks sügisesele töötlusele ka kevadel sama kulunormiga. Kolmas osa ei saanud vaske üldse ehk oli nö kontrollvariant.

Tulemused

Võrreldes kontrollvariandiga tõi sügisene vaskkelaadi Tradecorp Cu pritsimine 220 kg/ha enamsaaki ja 30 €/ha enamtulu. See põlluosa, kus lisaks sügisesele pritsimisele tehti ka kevadine pritsimine, andis kontrollvariandiga võrreldes 310 kg/ha enamsaaki ja 38 €/ha enamtulu. (Tulu arvutamisel kasutati 4. kategooria toidunisu hinda 174 €/t).Vase mõju talinisu saagikusele


Suvioder

Aeg: 2020
Sort: Vertti
Külviaeg: 23.04.2020
Külvisenorm: 350 id/m2
Eelvili: talinisu
Katsekoht: Koplimäe Agro OÜ

Kevadel pritsiti võrsumisfaasis (27.05.2020) üht osa suviodrapõllust vaskkelaadiga Tradecorp Cu kulunormiga 1 kg/ha. Teine osa põllust jäeti vasega pritsimata.

Tulemused

Võrreldes kontrollvariandiga tõi ettevõttes Koplimäe Agro vaskkelaadiga pritsimine 180 kg/ha enamsaaki ja 17 €/ha enamtulu. (Tulu arvutamisel kasutati 4. kategooria toidunisu hinda 174 €/t.)

Talinisu Julius saagikus