Suvinisu külvisenormi katse 2018

Külvisenormi mõju suvinisu Licamero saagikusele. Koplimäe Agro OÜ. 2018.

Katse tehnoloogia

Eelvili: talinisu
Sort: Licamero 
Külviaeg: 11.05.2018 
Külvinorm: 350, 400, 450 ja 500 id/m2 

Katse suurus: 5 ha

Kevad Toode Kulunorm Kuupäev
Põhiväetis 1 NPK 21-6-11 + S, Mg 250 kg/ha 11.05.2018
Põhiväetis 2 ASN 30S + 7S 150 kg/ha 11.05.2018
Pealtväetis AN 34,4 160 kg/ha 12.06.2018
Herbitsiid Biathlon 4D 50 g/ha 09.06.2018
Herbitsiid Banvel 4S 0,2 kg/ha
Märgaja Perifolis 0,125 l/ha
Kasvuregulaator Cycocel 750 1 l/ha 10.06.2018
Insektitsiid Danadim 40 EC 0,5 l/ha
Täiendväetis Trafos Mg B Mn Fe 1,5 l/ha
Täiendväetis Delfan Plus 0,5 l/ha
Fungitsiid Variano Xpro 1 l/ha 25.06.2018
Insektitsiid Fastac 50 0,2 l/ha
Täiendväetis Epso Combitop 5 kg/ha
Märgaja Perifolis 0,1 l/ha

 N toimeaines kevadel 153 kg/ha ja s 20 kg/ha

Katse tulemused

Kõige suurem erinevus oli suurima ja väikseima külvinormi variandi vahel. 500 id/m2 katsevariandil oli produktiivvõrsete arv taime kohta kõige väiksem, kõrred olid väga peenikesed ning enim oli võrseid, mis kasutasid kasvamiseks energiat, kuid ei arenenud välja saaki andvateks produktiivvõrseteks.

Katse 350 id 400 id 450 id 500 id
Saagikus, t/ha 3,98 3,83 3,85 3,73
Proteiin, % 16,6 17,5 17,2 15,6
Enamsaak, t/ha 0,25 0,10 0,12 0,0
Tulu enamsaagilt, €/ha 42,91 16,38 21,21 0,00
Seemne kulu, €/ha 61,23 70,20 79,95 87,75
Kokkuhoid seemnelt, €/ha 26,52 17,55 7,80 0,00
Tulu enamsaagilt ja kokkuhoid seemnelt, €/ha 69,43 33,93 29,01 0,00
Generic placeholder image

Licamero suvinisu Koplimäe Agro põllul, 2018.

Licamero: kasutades madalamaid suvinisu külvisenorme ei kaotata saagikuses kui soodustada võrsumist kasvuregulaatoritega.

Prev Next