Talirapsi sügisene täiendväetamine

Programmid 2+2+1 ja Turbo Root

Aeg: 2018/19
Sort: Atora
Külvisenorm: 50 id/m2
Külviaeg: 16.08.2018
Eelvili: mustkesa
Katse suurus: 1,5 ha
Asukoht: Kuusiku Katsekeskus

2+2+1 kombinatsiooni (Ruter AA 2,0 l/ha + Humistar 2,0 l/ha + Final K 1,0 l/ha) eeliseks on taimestiku ühtlasem tärkamine, hästi arenenud juurestik, taimede kiire algareng. Humistaris sisalduvad humiinhapped muudavad mullas olevad fosfori lahustumatud ühendid taimedele paremini kättesaadavaks. Ruter AA soodustab narmasjuurte arengut ning parandab toitainete kättesaadavust mullast. Paraneb taimede vastupidavus liigniiskusest või kuivusest tulenevale stressile. Kaaliumi täiendava lisamise positiivne mõju tärkamisele ja juurdumisele tuleb esile eelkõige siis, kui tärkamine ja juurestiku areng toimub ebastabiilsetes niiskusoludes.

Katses oli ka Turbo Root skeem, millest on välja jäetud Final K, sisaldades üksnes Ruter AA 2 l/ha + Humistar 2 l/ha.

2018.a. sügisel pritsiti üht osa põllust toodete kombinatsiooniga Ruter AA 2,0 l/ha + Humistar 2,0 l/ha + Final K 1,0 l/ha. Teine osa põllust pritsiti Turbo Root’iga (Ruter AA 2 l/ha + Humistar 2 l/ha). Mõlemal juhul pritsiti tooted paagisegus mullaherbitsiidiga Butisan Avant. Kolmas osa põllust oli kontroll.

Katsevariantide võrdlus
Vasakul kontrollvariant ja paremal 2+2+1 kombinatsioon (10.10.2018). Võrreldes kontrolliga olid „2+2+1“ skeemiga töödeldud variandi taimede juurekaelad juba sügisel jämedamad ning kõrgem oli ka N-testri näit.

Tulemused

Katse Kasutatud väetised* Saagikus, t/ha Õlisus, % 
Kontroll - 5,0 47,2
Turbo Root Ruter 2,0 l/ha + Humistar 2,0 l/ha 5,5 47,1
2+2+1 Ruter 2,0 l/ha+ Humistar 2,0 l/ha + Final K 1,0 l/ha 5,8 47,4

*Tooteid kasutati paagisegus mullaherbitsiidiga Butisan Avant (2 l/ha)

Rapsi täiendväetamise programmid

Võrreldes kontrollvariandiga andis sügisel kasutatud skeem Turbo Root 500 kg enamsaaki hektari kohta ning enamtulu 183 eur/ha. Veelgi parema tulemuse andis „2+2+1“ skeemi kasutamine – võrreldes kontrollvariandiga saadi 800 kg/ha enamsaaki ja 305 eur/ha enamtulu.