Phylgreen B-Mo katsed

Phylgreen B-Mo on pruunvetika Ascophyllum nodosumi ekstraktil põhinev looduslik biostimulaator, mis on on rikastatud boori ja molübdeeniga. See on ideaalne lahendus boori ja molübdeeni defitsiidi vältimiseks ja korrigeerimiseks, eriti ebasoodsate keskkonnatingimuste korral.

Aeg: 2021
Katsekoht: Paugo Põld OÜ
Kultuur ja sort: taliraps DK Impression CL
Külviaeg: 15.08.2020
Külvisenorm: 50 id/m2
Eelvili: suvioder

Katses võrreldi omavahel Phylgreen B-Mo 1,5 l/ha ning Tradebor Mo 1,5 l/ha mõju talirapsi saagikusele. Katses tõi Phylgreen B-Mo kasutamine 430 kg/ha enamsaaki ning 262 €/ha enamtulu võrreldes Tradebor Mo'ga.

Variant Saagikus (9%), t/ha Õlisus, %
Tradebor Mo 1,5 l/ha 3,22 40,9
Phylgreen B-Mo 1,5 l/ha 3,65 43,7

Phylgreen B-Mo ja Tradebor Mo saagikused talirapsil

Aeg: 2021
Katsekoht: Andrus Nõmmisto FIE
Kultuur: taliraps

Tartumaal ettevõttes Andrus Nõmmisto FIE viidi 2021. aastal läbi katse, kus Phylgreen B-Mo'd võrreldi Detera Boroniga. Siinjuures on oluline märkida, et Detera Boron ei sisalda molübdeeni. Seega oli selles katses muutujaks ka molübdeen. Katse tulemusena tõi Phylgreen B-Mo 560 kg/ha enamsaaki ja 288 €/ha enamtulu võrreldes Detera Boroniga.