Talirapsi õitsemisaegsed tööd

10. mai 2023

Haiguste ja kahjurite tõrje

Valgemädanik rapsi varrelPõhiline haigus, mida rapsi õitsemise ajal tõrjuda, on valgemädanik (Sclerotinia sclerotiorum). Valgemädanik, mis ohustab nii tali- kui suvirapsi, võib tugeva nakkuse korral põhjustada kuni 30% saagikadu.

Nakkus saab alguse valdavalt lehekaenaldest, kuhu langevad kroonlehed koos eostega püsima jäävad. Haiguse arenedes taim sureb ning kõdrad avanevad enneaegselt, väheneb tuhande tera mass. Haigus on selgemini tuvastatav alles peale õitsemist. Taimevarred muutuvad valkjas-halliks, murduvad ning vart lahti lõigates võib märgata musta värvi sklerootsiume. Haiguse levikuks optimaalne temperatuur on 15-24 ℃.

Valgemädaniku tõrjeks optimaalne aeg on esimeste kroonlehtede langemise hetkel, sest just siis toimub põhiline nakatumine. Õitsemisaegseks valgemädaniku tõrjeks on võimalik kasutada fungitsiide Cantus Gold 0,4-0,5 l/ha, Pictor Active 0,6-1 l/ha, Propulse 0,8-1,0 l/ha. Need tooted on efektiivsed ka kuivlaiksuse (Alternaria brassicae) vastu, millesse nakatumine toimub veidi hiljem. Kuivlaiksuse arenguks optimaalne temperatuur on 17-25 ℃ ning sarnaselt valgemädanikuga soodustavad haiguse levikut niisked tingimused. Tugeva nakkuse korral on probleemiks kõtrade enneaegne avanemine, mille tagajärjeks on arvestatav saagikadu.

Rapsi õitsemise ajal on oluline kaitsta taimi ka kõdra-peitkärsaka (Ceutorhynchus assimilis) eest. Aktiivseim lendlus toimub täisõitsemise alguses. Valmikud munevad munad noortesse kõtradesse, närides kõdra seina augu. Vastne toitub rapsi seemnetest. Kõdra-peitkärsaka tõrje on vajalik, kui õitsemiseelsel perioodil leitakse põllult 1-2 mardikat taime kohta ning sellise asustusega taimi on 10%. Kõdra-peitkärsaka massiline levik põllul suurendab ka oluliselt suuremat kahju tekitava kõdra-pahksääse (Dasineura brassicae) levikut. Kõdrasääsk muneb noortesse kõtradesse munad, vanematesse kõtradesse pääseb valmik kõdra-peitkärsaka näritud augu kaudu. Vastsed toituvad kõdra siseseinast ning eritavad mürgiseid eritisi, mis põhjustavad kõdra paisumise ja enneaegse avanemise.

Paagisegusse koos õitsemiseaegse fungitsiidiga tuleks lisada kahjurputukate tõrjeks insektitsiidi Mospilan 20 SG kulunormiga 200 g/ha või Mavrik kulunormiga 0,2 l/ha.

Tähelepanu! Õitsval rapsil on lubatud insektitsiidide kasutamine ajavahemikus 22.00-05.00. Sama tingimus kehtib ka, kui põldudel esineb õitsvat umbrohtu.


Täiendväetamine

Taliraps vajab suurtes kogustes kaaliumit ning Baltic Agro leheanalüüsid on möödunud aastatel näidanud selle elemendi puudust ka hilistes kasvufaasides. Kaaliumi taseme tõstmine talirapsil on õitsemise perioodil täiesti ajakohane ja väga oluline, sest selles faasis on kaaliumi tarve suur. Fungitsiidiga paagisegusse on võimalik lisada kaaliumit sisaldavaid leheväetiseid: Final K 2 l/ha, YaraVita Safe K 2 l/ha, Final eKo 2 kg/ha või Dr. Green Kvalteet 1-2 kg/ha.

Leheväetiste kasutamine täisõitsemise faasis ei ole üldiselt soovitatav, kuna on oht pärssida tolmlemist ja õite viljastumist. Koos fungitsiidiga julgeme soovitada ainult nimetatud kaaliumväetiseid.

Final K on praktikas korduvalt kasutatud lahendus õitsemisaegseks pritsimiseks. Kaaliumi puudusel seemned valmivad ebaühtlaselt ja saagikus jääb madalamaks. Põuastel aastatel on kasutatud vedelväetist Final K põuastressi negatiivse mõju leevendamiseks, sest kaalium reguleerib taimede veerežiimi. Kaalium aitab ka hoida taimes süsivesikute taset ja piisavalt kaaliumiga varustatud taim suudab temperatuuri kõikumistele vastu panna. Koos kaaliumiga soovitame kasutada ka kontsentreeritud vabade aminohapete segu Delfan Plus 0,5 l/ha, mis aitab toimeained paremini taime viia ning omakorda leevendab igasuguse stressi mõjusid kasvule.

Kui pritsimine jääb õitsemise lõppfaasi või see tehakse pärast õitsemist, siis mõjub rapsiseemnete kvaliteedile, eelkõige õlisisaldusele, positiivselt lämmastik-väävelväetise Folur S või YaraVita Thiotrac ja kõrge kaaliumisisaldusega vedelväetise Final K kooskasutamine. Folur S ja YaraVita Thiotrac on kiiretoimelised vedelväetised, mis tagavad lämmastiku ja väävli sünergilise koosmõju. Väävlil on oluline roll rapsi ainevahetuses ning lämmastiku omastamises. Taimed omastavad lämmastiku peamiselt nitraadina, taime ainevahetuses ja koostises esineb lämmastik aga aminohapetena. Siinkohal tuleb appi väävlit sisaldav ensüüm nitraatreduktaas, mille osalusel muudetakse nitraadid aminoühenditeks. Väävli puuduse korral on ensüümi teke häiritud ja taimedesse kuhjuvad nitraadid. Kogu taime arenguprotsessid ja ainevahetus on selle tõttu häiritud, pärsitud on ka rasvade (õlide) süntees, sest väävlil on selles oluline roll.

Õitsemise lõpust kuni kõtrade moodustumise alguseni võib kasutada Folur S või YaraVita Thiotrac 5-10 l/ha segus kaaliumväetistega Final K, Safe K või Final eKo 2 l/ha. Seda segu mitte kasutada täisõitsemise ajal!

Katsetulemused

Talirapsi kvaliteedikatseid tegime näiteks 2019/2020 hooajal:

  1. Koplimäe Agros, kus katses olid erinevad väävlit ja lämmastikku sisaldava vedela leheväetise Folur S ning vedela kaaliumväetise Final K väetusvariandid;
  2. Toomas Tänav FIE põllul, kasutades õitsemise lõpus lämmastik-väävelväetist Folur S.

Neist esimeses katses andsid kõik neli katsevarianti kontrolliga võrreldes enamsaaki ja tuntava enamtulu. Kahekordne Folur S’iga pritsimine ja täisõitsemisel pritsitud Final K tõstsid ka õlisisaldust.
Vaata katsetulemusi

Teises katses tõi Folur S kasutamine õitsemise lõpus tõi 1,8% kõrgema õlisisalduse ja 21,5 €/ha enamtulu.
Vaata katsetulemust


Kare vesi

Pritsimislahuse kvaliteeti ja preparaadi toime efektiivsust mõjutab vee karedus. Kareda vee korral lisada paagisegusse väike kogus Spray Plusi (vastavalt testi tulemusele 100-300 ml/1000 liitrile veele). Spray Plus lisatakse paaki esmajärjekorras. See lihtsustab paagisegude valmistamist ja aitab tagada paagisegu komponentide stabiilsust, hoides ära toimeainete mõju vähenemise. Vee kareduse ja veepehmendaja täpse vajaduse kindlaks määramiseks soovitame pöörduda Baltic Agro piirkondliku müügiesindaja poole.

Tutvu paagisegude valmistamise juhendiga

Tähelepanu! Paagisegude valmistamisel järgi toote etiketil olevaid juhiseid ja üldisi paagisegude valmistamise soovitusi.