Suvivilja täiendväetamine

31. mai 2022

Suviviljad on sõltuvalt külviajast hakanud võrsuma ning esimesed umbrohutõrjedki tehtud. Koos eesootavate taimekaitsetöödega on võimalik paaki lisada ka erinevaid leheväetiseid ja biostimulaatoreid taimede turgutamiseks.

Koos võrsumisaegsete taimekaitse preparaatidega soovitame esimesse pritseringi lisada mullaorganismide elutegevuse soodustamiseks BioSpektrumit, mis sisaldab looduslikult mullas esinevaid mikroorganisme. Tootes sisalduvad bakterid ja seened (Bacillus spp, Thiobacillus spp, Azotobacter spp ja teised PGPR* spp, Mycorrhizae) aitavad parandada mikro- ja makrotoitainete omastamist, mikrobioloogilist aktiivsust ning mullastruktuuri. Mükoriisaseened loovad taime juurega sümbioosi ning toimivad juure pikendusena. Tänu sellele on taim võimeline sügavamatest mullakihtidest toitaineid ja vett omastama ning suudab ebasoodsatele kasvutingimustele paremini vastu pidada. Mükoriisaseened toodavad ka glükoproteiin-globuliini, mis ühendab väikesed mullaosakesed suuremateks agregaatideks parandades seeläbi mullastruktuuri.

BioSpektrumit tutvustasime varasemas Põlluteates

Katsetulemused

Perevara AS-is rajati 2019. aasta kevadel katse, kus poolele talinisu põllule pritsiti biostimulaatorit BioSpektrum. Teine pool põllust jäeti pritsimata ning võeti kasutusele kontrollalana. Edaspidi on katsevarianti pritsitud igal sügisel BioSplitoga (koos glüfosaadiga) ning igal kevadel BioSpektrumiga (koos herbitsiidiga).
Katsepõllul kasvatati 2019. a talinisu, 2020. a suviotra ja 2021. a põldhernest. Kolme aasta kokkuvõttes on biopreparaatide kasutamine toonud üle tonni enamsaaki.

Vaata katsetulemust


Leheväetised võrsumisfaaasis

Koos võrsumist soodustavate kasvuregulaatoritega soovitame pritseringi kaasata ka leheväetised. Oluline on see, et need sisaldaksid kindlasti võrsumist soodustavaid mikroelemente vaske ja mangaani. Kuna Eestimaa mullad kipuvad olema vasevaesed ning vase defitsiit on kajastunud ka teraviljade leheproovide tulemustes, siis tasuks vaske sisaldav leheväetis lülitada võrsumisaegsesse pritsimisprogrammi. Ära jää ootama taimedel nähtavaid vase puuduse tunnuseid, sest siis on juba hilja ja pritsimine ei anna enam soovitud tulemust.

Katsetulemus

2020. aasta kevadel tegime Koplimäe Agros suvioder Vertti põllul katse, kus pritsiti võrsumisfaasis (27.05.2020) üht osa põllust vaskkelaadiga Tradecorp Cu kulunormiga 1 kg/ha. Teine osa põllust jäeti vasega pritsimata.

Võrreldes kontrollvariandiga tõi vaskkelaadiga pritsimine 180 kg/ha enamsaaki ja 17 €/ha enamtulu. (Tulu arvutamisel kasutati 4. kategooria toidunisu hinda 174 €/t.)

Vaata katse infot

Mikroelementide kättesaadavus mullast sõltub paljudest tingimustest (pH, ilmastik, mullaniiskus, teiste elementide kontsentratsioon mullas, mullastruktuur) ning tihti ei suuda taim neid mullast piisavalt omastada. Enamik mikroelementidest pole niisketes, jahedates oludes taimedele mullast kättesaadavad ning ka pikalt kestvad kuivad ja põuased olud raskendavad näiteks mangaani omastamist. Mangaan ja tsink on raskesti omastatavad ka turvasmuldadel. Arvestada tuleb ka erinevate toiteelementide vastastikuse mõjuga. Näiteks fosforirikastes muldades pärsivad fosfaadid mullast vase ja tsingi omastamist, muutes need lahustumatuks. Ka muldade happesus on oluline toitainete omastamist mõjutav tegur. Happelistes muldades on pärsitud mitmete toiteelementide omastamine, kuid defitsiiditunnused võivad taimikul tekkida ka kõrge pH tasemega muldades. Näiteks lubjarikastes muldades on pärsitud boori, tsingi ja mangaani omastasime.

Määravaid tegureid on mitmeid ning väetamise planeerimine oleks lihtsam, kui on olemas andmed mikroelementide sisalduste kohta mullas. See aitaks elementide puudust ennetada, sest meeles tuleb pidada, et kui taimedel esinevad toiteelemendi puuduse sümptomid, siis on selle elemendi puudusest tingitud saagikadu juba enamasti pöördumatu. Elemendi puuduse tekkimisest kuni sümptomite avaldumiseni kulub umbes 20 päeva. Kui taim ilmutab puuduse tunnuseid, siis on ta tegelikult olnud stressiseisundis juba 20 päeva.

Võrsumise faasis on teraviljadele olulised mikroelemendid vask, tsink ja mangaan.

Mikroelementide puudusnähtude ennetamiseks ja raviks on Baltic Agro tootevalikus taimede poolt hästi omastatavad 100% EDTA kelaadid Tradecorp Cu, Tradecorp Mn, Tradecorp Zn, Tradecorp Zn-Mn.

Vase (Cu) puuduse ennetamiseks ning defitsiidi leevendamiseks soovitame kasutada Tradecorp Cu kulunormiga 0,5-1 kg/ha. Vask soodustab võrsumist ning pritsimine tuleb teraviljadel ära teha kindlasti võrsumise faasis, sest hiljem pritsides on kasutegur madal. Vasel on oluline roll täita fotosünteesis, tagades klorofülli stabiilsuse ning aeglustades selle lagunemist. Vask soodustab ka valkude ainevahetust, suurendab terade arvu pähikus ning nende proteiinisisaldust. Lisaks aktiveerib vask taimedes ensüüme, mis osalevad ligniini tootmises, tänu millele on taimed lamandumiskindlamad. Vase puudusel võib saagikadu ulatuda kuni 1,5 t/ha.

Mangaan (Mn) on samuti oluline mikroelement võrsumise soodustamiseks, aga sel on ka tähtis roll fotosünteesis ning mitmetes taime ainevahetusprotsessides. Kui mangaani puudus mullas on suur, siis on vajalik korduv pritsimine, sest mangaan liigub taimekudedes halvasti ja puudus ilmneb teatud aja möödudes uuesti. Mangaani vajab taim rohkem just võrsumise ja kõrsumise perioodil. Mangaan aitab parandada ka taimede stressitaluvust, haigus- ja põuakindlust. Mangaani puuduse ennetamiseks ja leevendamiseks soovitame kasutada Tradecorp Mn 0,5-1 kg/ha võrsumisest lipulehe ilmumiseni. Mangaaniga koos saab ka pritsida tsinki, kasutades toodet Tradecorp Zn-Mn.

Tsink (Zn) on oluline komponent mitmetes ensüümides ning osaleb kasvuhormoonide sünteesis ja sõlmevahede pikenemises. Tsingi puudusel aeglustub võrsumise faasis lehtede kasv ja juurestiku areng. Selle tulemusel väheneb fotosünteesiv pind ning kannatab saagikus. Tsingipuuduse ennetamiseks soovitame võrsumise faasis kasutada Tradecorp Zn 0,5-1 kg/ha.

Kõigi nimetatud toodete puhul on tegemist vees hästi lahustuvate ning kiire mõjuga EDTA kelaatidega, mis on juba väikestes normides kasutades hästi efektiivsed.


Lehekaudne väetamine

Kui taimedel on juba piisavalt lehemassi, soovitame kasutada kõrge fosfori sisaldusega vedelväetiseid Folur S, Trafos Mg-B-Mn-Fe, ArmoniKa, YaraVita KombiPhos, Dr Green Start, Dr Green Kvaliteet ning innovaatilisi leheväetiseid ZM-Grow ja ZMC-Grow.

Folur S, tänu optimaalsele väävli ja lämmastiku suhtele, aitab kaasa efektiivsele lämmastiku kasutusele ning parandab saagikust ka keerulistes tingimustes. Kulunormid: 5-10 l/ha võrsumise lõppfaasist kuni pea tõusnud 1 cm võrsumissõlmest (BBCH 29-31); 5-10 l/ha loomise ajal (BBCH 51-59) või 10 l/ha piimküpsuse faasis (BBCH 71-75). Viimane mõjutab just terade proteiinisisaldust.

Trafos, ArmoniKa ja KombiPhos parandavad taimede vastupanuvõimet stressile ja ebasoodsatele kasvutingimustele ning soodustavad juurekava arengut. Trafos Mg-B-Mn-Fe soovitame kasutada teraviljadel kevadel alates 4 lehe faasist kulunormiga 1-1,5 l/ha. YaraVita KombiPhos sisaldab lisaks fosforile ja kaaliumile ka magneesiumi, mangaani ja tsinki. Lisaks ebasoodsates kasvutingimustes taime toetamisele ja juurekava arengu parandamisele aitab KombiPhos säilitada ka kultuurtaimede viljakust ja tagada saagi kvaliteeti. Kasutada kulunormiga 5 l/ha alates 2. lehe faasist kuni 1. kõrresõlme moodustumiseni.

Dr Green Start sisaldab lämmastikku ja fosforit (kulunorm 0,5 kg/ha) ning Dr Green Kvaliteet sisaldab fosforit ja kaaliumit (kulunorm 1-2 kg/ha).

ZM-Grow on kaaliumit, mangaani, tsinki ning väävlit sisaldav vedelväetis. Kasutada kulunormiga 2-3 l/ha alates kolme lehe faasist kuni lipulehe faasini.

ZMC-Grow on mangaani, tsinki, väävlit ja vaske sisaldav vedelväetis lehtede kaudu pritsimiseks. Kasutada kulunormiga 2-3 l/ha alates kolme lehe faasist kuni lipulehe faasini.


Paagisegud

Ekstreemsest ilmast ja karmist paagisegust põhjustatud kasvustressi vältimiseks on soovitatav eelpool käsitletud täiendväetiste paagisegudesse lisada vabade aminohapete lahust Delfan Plus kulunormiga 0,5 l/ha. Kahjustuste ilmnemisel aitab olukorda leevendada pritsimine Delfan Plusi suurema kulunormiga, 1-2 l/ha.

Delfan Plusi ja Ruteri mõju suvinisu saagikusele
Pestitsiididega koos kasutatud biostimulaatorite Delfan Plus ja Ruter AA mõju suvinisu saagikusele. Kuusiku Katsekeskus, 2018.

Katsetulemused on kinnitanud, et Delfan Plusis olevad vabad aminohapped suurendavad stressirohkel aastal saagikust, vähendades abiootilise stressi mõju taimede kasvule. Ruter AA sisaldab lisaks aminohapetele ka toiteelemente, mis antud katses avaldasid täiendavat positiivset mõju saagikusele. Pritsides lehtede kaudu aminohappe preparaate, ei pea taim kulutama rakus olevaid ressursse ja täiendavat energiat aminohapete sünteesiks, vaid saab pühenduda teiste vajalike ühendite (suhkrud, rasvad) moodustamisele. Joonisel viidatud Kuusiku katsekeskuse katses saadi Delfani ja Ruter AA variantides toidunisu kvaliteet, kontroll andis söödanisu kvaliteedi.

Kare vesi

Vee karedus on tegur, mis mõjutab pritsimislahuse kvaliteeti ja preparaadi toime efektiivsust. Kareda vee korral lisada paagisegusse väike kogus Spray Plusi (vastavalt testi tulemusele 100-300 ml/1000 liitrile veele). Spray Plus lihtsustab paagisegude valmistamist ja aitab tagada paagisegu komponentide stabiilsust, hoides ära toimeainete mõju vähenemise.

Loe rohkem Spray Plusist

Tutvu paagisegude valmistamise juhendiga.

NB! Paagisegude valmistamisel järgi toote etiketil olevaid juhiseid ja üldisi paagisegude valmistamise soovitusi.

Generic placeholder image

Suviviljade haigustõrje

Kindlusta saagi potentsiaal ja kvaliteet fungitsiidide abil

Generic placeholder image

SoilOptix teenus

Mõõdame toiteelemendid ja pH ning koostame mullakaardid

Generic placeholder image

Yara väetistega kaasa tasuta analüüsid

Ostes Yara täiendväetisi, saad mulla- ja leheanalüüse tellida tasuta

Prev Next