Suvivilja täiendväetamine

Milliseid täiendväetiseid lisada võrsumise soodustamise ja herbitsiidi pritseringi?

8. mai 2023

Mullaorganismide elutegevuse soodustamiseks soovitame BioSpektrumit, mis sisaldab looduslikult mullas esinevaid mikroorganisme. Tootes sisalduvad bakterid ja seened (Bacillus spp, Thiobacillus spp, Azotobacter spp ja teised PGPR* spp, Mycorrhizae) aitavad parandada makro- ja mikrotoitainete omastamist, mikrobioloogilist aktiivsust ning mullastruktuuri. Lisaks sisaldab BioSpektrum mükoriisaseeni, mis loovad taime juurega sümbioosi ning toimivad juurepikendustena. Tänu sellele on taim võimeline sügavamatest mullakihtidest toitaineid ja vett paremini omastama ning suudab ebasoodsatele kasvutingimustele paremini vastu pidada. Mükoriisaseened toodavad ka glükoproteiin-globuliini, mis ühendab väikesed mullaosakesed suuremateks agregaatideks, parandades seeläbi mullastruktuuri.

BioSpektrumit tutvustasime varasemas Põlluteates

Koos võrsumist soodustavate kasvuregulaatoritega soovitame pritseringi kaasata ka leheväetised. Oluline on see, et need sisaldaksid kindlasti võrsumist soodustavaid toiteelemente – fosforit, vaske ja mangaani. Kuna Eestimaa mullad kipuvad olema vasevaesed ning vase defitsiit on kajastunud ka teraviljade leheproovide tulemustes, siis tasuks vaske sisaldav leheväetis lülitada võrsumisaegsesse pritsimisprogrammi. Ei maksa jääda ootama taimedel nähtavaid vase puuduse tunnuseid, sest siis on juba hilja ja pritsimine ei anna enam soovitud tulemust.

Katsetulemused

2020. aasta kevadel tegime Koplimäe Agros suvioder Vertti põllul katse, kus pritsiti võrsumisfaasis (27. mail) üht osa põllust vaskkelaadiga Tradecorp Cu kulunormiga 1 kg/ha. Teine osa põllust jäeti vasega pritsimata.

Võrreldes kontrollvariandiga tõi vaskkelaadiga pritsimine 180 kg/ha enamsaaki (saagikus vastavalt 5,97 t/ha ja 6,16 t/ha) ning 17 €/ha enamtulu. (Tulu arvutamisel kasutati 4. kategooria toidunisu hinda 174 €/t.)

Vaata katsete tulemusi


Leheväetamist mõjutavad tegurid

Mikroelementide kättesaadavus mullast sõltub paljudest teguritest (pH, ilmastik, mullaniiskus, teiste elementide kontsentratsioon mullas, mullastruktuur) ning tihti on vajalike elementide kätte saamine mullast raskendatud. Enamik mikroelementidest ei ole niisketes, jahedates oludes taimedele mullast kättesaadavad ning ka pikalt kestvad kuivad ja põuased olud raskendavad näiteks mangaani omastamist. Mangaan ja tsink on raskesti omastatavad ka turvasmuldadel. Arvestada tuleb ka erinevate toiteelementide vastastikuse mõjuga. Näiteks fosforirikastes muldades pärsivad fosfaadid mullast vase ja tsingi omastamist, muutes need lahustumatuteks.

Ka muldade happesus on oluline toitainete omastamist mõjutav tegur. Happelistes muldades on pärsitud mitmete toiteelementide omastamine. Samas võib taimikul toiteelemendi defitsiit tekkida ka kõrge pH tasemega muldades. Lubjarikastes muldades on pärsitud boori, tsingi ja mangaani omastasime.

Väetamist on lihtsam planeerimida, kui on teada andmed mikroelementide sisalduste kohta mullas. See aitaks puudusnähte ennetada, sest meeles tuleb pidada, et kui taimedel esinevad toiteelemendi puuduse sümptomid, siis on puudusest tingitud saagikadu juba enamasti olemas. Puuduse tekkimisest kuni sümptomite ilmnemiseni kulub umbes 20 päeva. Kui taim hakkab puudust välja näitama, siis on ta tegelikult olnud stressiseisundis juba kuni 20 päeva.

Võrsumise faasis on teraviljadele olulised mikroelemendid vask, tsink ja mangaan.

Mikroelementide puuduse ennetamiseks ja raviks on Baltic Agro tootevalikus taimede poolt kiire mõjuga 100% EDTA kelaadid Tradecorp Cu 0,75-1 kg/ha, Tradecorp Mn 0,5-1 kg/ha, Tradecorp Zn 0,5-1 kg/ha, Tradecorp Zn-Mn 1-2 kg/ha, ka innovaatilised vedelväetised ZM-Grow ja ZMC-Grow 2-3 l/ha.

Vase (Cu) puuduse ennetamiseks ning defitsiidi leevendamiseks soovitame kasutada Tradecorp Cu kulunormiga 0,5-1 kg/ha. Vask soodustab võrsumist ning pritsimine tuleb teraviljadel ära teha kindlasti võrsumise faasis, sest hiljem pritsides on kasutegur madal. Vasel on oluline roll täita fotosünteesis, tagades klorofülli stabiilsuse ning aeglustades selle lagunemist. Vask soodustab ka valkude ainevahetust, suurendab terade arvu pähikus ning nende proteiinisisaldust. Lisaks aktiveerib vask taimedes ensüüme, mis osalevad ligniini tootmises, tänu millele on taimed lamandumiskindlamad. Vase puudusel võib saagikadu ulatuda kuni 1,5 t/ha.

Mangaan (Mn) on samuti oluline mikroelement võrsumise soodustamiseks, aga sel on ka tähtis roll fotosünteesis ning mitmetes taime ainevahetusprotsessides. Näiteks osaleb mangaan nitraatide taandamisel orgaaniliseks lämmastikuks. Kui mangaani puudus mullas on suur, siis on vajalik korduv pritsimine, sest mangaan liigub taimekudedes halvasti ja puudus ilmneb teatud aja möödudes uuesti. Mangaan aitab parandada ka taimede stressitaluvust ning haiguskindlust. Mangaani vajab taim rohkem just võrsumise ja kõrsumise perioodil.

Tsink (Zn) on oluline komponent mitmetes ensüümides ning osaleb kasvuhormoonide sünteesis ja sõlmevahede pikenemises. Tsingi puudusel aeglustub võrsumise faasis lehtede kasv ja juurestiku areng. Selle tulemusel väheneb fotosünteesiv pind ning kannatab saagikus.


Lehekaudne väetamine

Kui taimedel on juba piisavalt lehemassi, soovitame kasutada kõrge fosfori sisaldusega vedelväetiseid ArmoniKa 3 l/ha (sisaldab ka suures koguses kaaliumi, mis on oluline põuakindluse tagamisel), YaraVita Kombiphos 2-3 l/ha, Dr Green Teravili 1 kg/ha + Dr Green Start 1 kg/ha või Dr. Green Teravili 1 kg/ha + Dr. Green Kvaliteet (PK) 1 kg/ha.

ArmoniKa ja Kombiphos parandavad taimede vastupanuvõimet stressile ja ebasoodsatele kasvutingimustele ning soodustavad juurestiku arengut ning võrsumist.
ArmoniKat soovitame kasutada teraviljadel kevadel alates 4. lehe faasist kulunormiga 2-3 l/ha. ArmoniKa sisaldab fosforiga leheväetistest enim kaaliumi, mis aitab kuival ajal taimede põuastressi leevendada ning turgorit säilitada.
YaraVita Kombiphos sisaldab lisaks fosforile ja kaaliumile ka magneesiumi, mangaani ja tsinki. Lisaks ebasoodsates kasvutingimustes taime toetamisele ja juurestiku arengu soodustamisele aitab Kombiphos säilitada ka kultuurtaimede viljakust ja tagada saagi kvaliteeti. Kasutada kulunormiga 5 l/ha alates 2. lehe faasist kuni 1. kõrresõlme moodustumiseni.

Dr. Green väetised on hästi kontsentreeritud toiteelementide sisaldusega. Dr Green Start sisaldab lämmastikku ja fosforit ning Dr Green Kvaliteet sisaldab fosforit ja kaaliumit, Dr. Green Teravili aga tasakaalustatud suhtes kõiki teraviljadele vajalikke mikroelemente.

ZM-Grow on kaaliumit, mangaani, tsinki ning väävlit sisaldav vedelväetis. Kasutada kulunormiga 2-3 l/ha alates kolme lehe faasist kuni lipulehe faasini.

ZMC-Grow on mangaani, tsinki, väävlit ja vaske sisaldav vedelväetis lehtede kaudu pritsimiseks. Kasutada kulunormiga 2-3 l/ha alates kolme lehe faasist kuni lipulehe faasini.


Generic placeholder image

Suviviljade kasvureguleerimine

Loe võrsumisaegsest kasvureguleerimisest ja umbrohutõrjest

Generic placeholder image

Suviviljade haigustõrje

Kindlusta saagi potentsiaal ja kvaliteet fungitsiidide abil

Generic placeholder image

SoilOptix teenus

Mõõdame toiteelemendid ja pH ning koostame mullakaardid

Prev Next