Oa ja herne kasvuaegsed tööd

15. juuni 2022

Poldhernes kasvamas

Kahjuritõrje

Herne ja oa tärkamisel tuleb kindlasti põlde hoolikalt jälgida. Tõusmete faasis kahjustab eelnimetatud kultuure hernekärsakas. Tegemist on pruunikashalli mardikaga, kes närib leheservadesse kaarjaid sälke. Kõrge arvukuse juures võib kahju olla suur. Taime maapealset osa kahjustab valmik, kuid hernekärsaka vastne toitub liblikõieliste taimede juuremügaratel, pärssides seeläbi mügarbakterite elutegevust ning õhulämmastiku sidumist. Hernekärsakas on aktiivne päevasel ajal, mistõttu tuleb ka tõrje planeerida sellesse aega. Hernekärsaka tõrjeks soovitame kasutada kontaktseid insektitsiide – päevasel ajal on põldoal ja -hernel lubatud kasutada Decis Mega 0,15 l/ha, põldhernel on lubatud kasutada ka Karate Zeon 0,15 l/ha.
Tähelepanu! Eelnevalt nimetatud insektitsiidide kasutamisel tuleb silmas pidada, et neid on keelatud kasutada õitsvatel põllumajanduskultuuridel ja umbrohtudel.

Tähelepanuta ei saa jätta hilisemas faasis ka oa-teramardikat. Valmikud on 3,5-4,5 mm pikkused mustad mardikad, kattetiivad ei kata kogu tagakeha. Munevad noortele 2-5 cm pikkustele kaunadele. Vastsed arenevad kasvavas teras, kaunas. Mardikad toituvad kevadel liblikõielistel kultuuridel õietolmust ja nektarist, seejärel siirduvad põldoale. Putukad on aktiivsed ja nende arenguks on igati soodne, kui temperatuur tõuseb üle 20-25 °C. Liikuvust limiteerib märg suvi ja temperatuur alla 15 °C. Lisaks aitavad vihmaperioodid kaasa emase poolt taimeosadele munetud munade suremusele. Kuigi oa-teramardikas ei mõjuta otseselt oluliselt põldoa saagikust, muudab see seemnete kaubanduslikku välimust ja idanevust. Lisaks on kahjustatud seemned vastuvõtlikud haigustele. Probleem on ka põldoa turustamisel, kuna elusate putukatega seemneid pole lubatud eksportida.


Kasvuaegne umbrohutõrje

Liblikõieliste umbrohutõrjeks on lisaks mullaherbitsiididele ka väga efektiivseid tärkamisjärgseid lahendusi.

Corum + Dash on lahendus kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks põldhernel ja põldoal. Väga tundlik >95%: harilik hiirekõrv, verev iminõges, põldsinep, vesihein, pärsia mailane, põld-litterhein. Tundlik 85-94,9%: valge hanemalts, roomav madar, harilik kesalill, põld-konnatatar, harilik kirbutatar. Mõõdukalt tundlik 70-84,9%: põldkannike.

Corumi kulunorm on nii hernel kui ubadel 1 x 0,625 l/ha või 1 x 1,25 l/ha ning jagatud pritsimise korral 2 x 0,625 l/ha. Kahe pritsimise vahele peab jääma 7‒14 päeva.
NB! Corumi paagisegusse tuleb efektiivse tõrjetulemuse saavutamiseks alati lisada märgaja Dash 1:1 kulunormiga.

Stomp CS + Basagran 480. Stomp CS sisaldab toimeainet pendimetaliin ning Basagran 480 bentasooni. Stomp CS on süsteemne mullaherbitsiid üheaastaste kaheiduleheliste ja kõrreliste umbrohtude tõrjeks, on lubatud ka tärkamisjärgseks kasutamiseks. Tungib taime juurte kaudu ning tärkamisjärgsel kasutamisel ka lehtede ja varte kaudu. Basagran 480 on kontaktne herbitsiid lühiealiste kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks. Toimeaine imendub taimede rohelistesse osadesse ja mõjutab fotosünteesi.

Stomp + Basagraniga pritsitud põldhernesStomp CS ja Basagran 480 segu on laia tõrjespektriga, parim aeg pritsimiseks on kultuurtaime 2. pärislehe faas. Põldoal kasutades toodete kulunormid Basagran 480 2,0 l/ha + Stomp CS 1,0-1,45 l/ha ja põldhernel Basagran 480 1,0-2,0 l/ha + Stomp CS 1,0-2,2 l/ha.

Fotol Stomp CS + Basagran 480'ga pritsitud põldhernes.

Kõrreliste umbrohtude tõrjeks võib põldoa ja -herne põldudel kasutada Targa Super 0,75-1,25 l/ha, Leopard 1-1,5 l/ha või Agil 100 EC 0,5-1 l/ha.


Leheväetamine

Kõrreliste umbrohtude tõrjet ja kahjurite tõrjet saab ühendada kasvuaegsete leheväetiste kasutamisega. Herne ja põldoa kasvatamiseks ei sobi happeline muld. Kui pH < 5,5, tekib molübdeeni defitsiit ja juuremügarad ei suuda piisavalt efektiivselt funktsioneerida, mistõttu väheneb N2 kasutus. Samas on eelnimetatud kultuuride jaoks oluline element ka boor, mis muutub raskesti kättesaadavaks aluselises (pH >7) mullas, põhjustades õiealgmete deformeerumist. Mõlema elemendi – nii molübdeeni kui boori – kättesaadavus väheneb kerge lõimisega happelistel muldadel ja põuatingimustes.

Molübdeeni ja boori defitsiidi leevendamiseks on Baltic Agro tootevalikus Detera B-Mo (soovitslik kulunorm 2,0 l/ha), Tradebor Mo (soovituslik kulunorm 2,0 l/ha) ja pruunvetikaekstraktil põhinev Phylgreen B Mo (soovituslik kulunorm 2 l/ha) alates 8 lehest kuni õiealgmete tekkimiseni. Boor on oluline anda enne õitsemist, sest see soodustab õitsemist ning viljumist.

Katsetulemused

Katsetulemus. Phylgreen B-Mo ja Tradebor MoPhylgreen Mo'd oleme katsetanud ka tootmispõldudel. Ettevõtte Vainu Agro (mahetootja) üks osa põllust pritsiti tootega Tradebor Mo ning teine osa tootega Phylgreen B Mo, ülejäänud tehnoloogia oli tervel põllul ühesugune. Phylgreen B Mo on pruunvetika ekstraktil põhinev looduslik biostimulaator, mis on rikastatud boori ja molübdeeniga. Ascophyllum nodosum’i koostisosad aitavad tõsta taimede vastupidavust abiootilisele stressile ning parandada taimede ainevahetust, soodustades taimede õitsemist, tolmlemist ja viljade moodustumist. Vainu Agros Tartumaal tõi Phylgreen B Mo võrreldes Tradebor Mo’ga enamsaaki 300 kg/ha. Phylgreen B Mo toimib eriti efektiivselt kuiva ajal, kuna sisaldab tänu toote koostises olevale pruunvetikale liitsuhkruid nagu mannitool, mis aitavad põuatingimustes transportida boori taimeosadesse, kus seda kõige enam vajatakse.

Analoogne katse korraldati tunduvalt tugevama põua all kannatanud piirkonnas Läänemaal Vainu Talu OÜ (mahetootja) hernepõllul, kus Phylgreen B Mo tõi võrreldes Tradebor Mo’ga enamsaaki 360 kg/ha.Vainu Talu OÜ-s oli Phylgreen B Mo’ga töödeldud põllu osal taimik tunduvalt kõrgem, rohkem oli kaunasid taime kohta ning kaunad olid pikemad ja vähem laigulised. Parem vastupidavus abiootilisele stressile oli Phylgreeniga pritsitud põlluosal silmaga näha.

Fotol: üleval kaunad Phylgreen B Mo'ga, all Tradebor Mo’ga pritsitud taimedelt.

Herne arenguks on oluline ka magneesium (MgO 30-50 kg/ha). Magneesiumi kättesaadavuse parandamiseks on soovitatav herne 3 lehe faasist kuni õitsemise alguseni kasutada Magnitech 2-3 l/ha, Epso Top 2-3 kg/ha või YaraVita Hydromag 2-4 l/ha.

Herne- ja oasaagi moodustumiseks on oluline element kaalium. Pritsimine vedelväetisega Final K 2 l/ha õitsemise lõpust kuni kaunade moodustumise alguseni aitab tõsta kultuuri saagikust ning parandada saagi kvaliteeti (suurendada kuivaine ja proteiini sisaldust).


Haigustõrje

Taimehaigustest olulisimad on põldoa-šokolaadilaiksus ning laikpõletik. Järjest enam on hakanud hernel levima ka valgemädanik, sest külvikorras on väga tihti ka raps, mis samuti eelnimetatud haigust edasi kannab.

Põldoa-šokolaadilaiksus

Šokolaadilaiksus põldoal(Botrytis fabae) on kiire levikuga ja soodsatel aastatel olulist kahju tekitav haigus. Sümptomid varieeruvad esialgsetest väikestest selgepiirilistest punakas-pruunidest laikudest lehtedel kuni terve taime mustaks tõmbumiseni. Tugev nakkus võib põhjustada kaunade avanemist ja seemnete värvumist. Õite nakatumisel võivad need jääda välja arenemata ja väheneb kaunade arv taimel. Haiguse leviku kiirust mõjutab valdavalt ilmastik: nakkumine on kiirem jahedates ning niisketes tingimustes, eriti õitsemise ajal. Hilisem varte nakatumine võib põhjustada kultuuri lamandumist. Haiguse areng on intensiivseim 15-22 ℃ ja 90% õhuniiskuse korral.

Laikpõletik

(Ascochyta fabae Ascochyta pisi, Mycosphaerella pinodes) kahjustab nii hernest kui uba. Esimesed haigustunnused ilmnevad noorematel lehtedel konkreetsete ümarate kuni ovaalsete, seest heledamate laikudena. Haiguse arenedes nakatuvad nii lehed, varred, kaunad kui ka seemned. Varte nakatumine võib soodustada kultuuri lamandumist. Seemnete tugeval nakatumisel väheneb võimalus müüa hernest ja uba toiduviljana. Optimaalne temperatuur haiguse levikuks on 15-20 ℃ ning levikut soodustab kõrge õhuniiskus.

Põldoa ja -herne haigustõrjeks on võimalik kasutada Pictor Active 1,0 l/ha, Prosaro 0,75-1 l/ha või Propulse 0,8-1,0 l/ha, mida võib kasutada esimeste haigustunnuste ilmumisel, oa ja herne õiepungade moodustumisest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 50-69) kuni 2 korda kultuuri kasvuaja jooksul. Herne ja oa haigustõrjeks on efektiivne ka Signum 1 kg/ha. Võib kasutada ka jagatud pritsimist ning alustada ennetavalt esimeste õite avanemisest või esimeste haigustunnuste ilmumisest ning kasutada kuni õitsemise lõpuni.


Kare vesi

Pritsimislahuse kvaliteeti ja preparaadi toime efektiivsust mõjutab vee karedus. Kareda vee korral lisada paagisegusse väikene kogus Spray Plusi (vastavalt testi tulemusele 100-300 ml/1000 liitrile veele). Spray Plusi täpse kulunormi teada saamiseks soovitame toimetada veeproov Baltic Agro piirkondlikule müügiesindajale. Spray Plus lihtsustab paagisegude valmistamist ja aitab tagada paagisegu komponentide stabiilsust, hoides ära toimeainete mõju vähenemise.

Tutvu paagisegude valmistamise juhendiga.
NB! Paagisegude valmistamisel järgi toote etiketil olevaid juhiseid ja üldisi paagisegude valmistamise soovitusi.