Suvivilja seemne puhtimine

21. veebruar 2022

2021. saagiaasta keerulised ilmastikutingimused panid põllumajandustootjaid kindlasti enam mõtlema taimede stressitaluvuse suurendamisele. Hästi arenenud tugev juurekava mängib olulist rolli keeruliste ilmastikutingimustega kohanemisel ning kiire algarengu saavutamisel. See on eriti oluline nii jahedal kevadel kui ka põuasel kasvuperioodil, mil toitainete omastamine mullast on häiritud.

Esmase ning tõhusaima kaitse külvisele annab puhtimisvahendite kasutamine. Suvivilja seemne puhtimine on soodsaim, tõhusaim ning teatud haigustekitajate, nagu nõgiseente ja odra triiptõve puhul ka ainus võimalus patogeenide leviku tõkestamiseks. Puhtimine aitab kaitsta taimi nii mullas kui ka seemne pinnal ja sees asetsevate patogeenide eest. Tulemuseks on ühtlane tärkamine ning elujõuline taimestik.

Paljud puhtimisvahendid mõjuvad juurestikule positiivselt, soodustades suurema ja sügavama juurestiku arengut. Põuastel ja stressirohketel suvedel annab hästi arenenud juurestik taimele tugeva eelise. Taim suudab mullast paremini omastada vett ja toitaineid, mis omakorda parandab taimede vastupidavust põuastressile, haigustele ja kahjuritele.


Suvivilja seemne puhised

Suviteraviljadele sobivateks puhisteks on Baltic Agro tootevalikus järgmised tooted.

Puhis Toimeained Kultuurid Kulunorm
Kinto Plus fluksapüroksaad, tritikonasool, fludioksoniil suvinisu, suvioder 1,5 l/t
Celest Trio 060 FS fludioksoniil, difenokonasool, tebukonasool suvinisu, suvioder 1,5-2,0 l/t
kaer 1,5 l/t
Redigo Pro protiokonasool, tebukonasool suvinisu, suvioder, kaer, suvitritikale 0,5-0,667 l/t
Maxim 025 FS fludioksoniil suvinisu, suvioder, kaer, suvitritikale 2 l/t
põlduba, hernes 2 l/t
Vibrance Duo sedaksaan*, fludioksoniil suvinisu, suvitritikale 1,5- 2 l/t
Vibrance Pro sedaksaan*, fludioksoniil, tritikonasool suvinisu, suvioder 1,5-2 l/t
kaer 1,5 l/t

*Sedaksaan on uus toimeaine. Tuletame meelde, et erinevate toimeainete kasutamine ja kombineerimine on resistentsuse vältimisel üks oluline meetod. Puhtimisvahendi valikul tuleks võimalusel arvestada ka sellega, et puhise toimeained ei kattuks kasvuaegsete fungitsiidide omadega.

Baltic Agro kasutab oma suvivilja seemnete puhtimiseks samuti eespool nimetatud puhtimisvahendeid. Suvinisu ja suviodra seemned on sel aastal kõik puhitud preparaadiga Vibrance Pro.
NB! Sama oluline kui on puhise valik, on ka puhtimise kvaliteet. Tähtis on katta seemned võimalikult ühtlaselt, et puhis saaks efektiivselt toimida. Ebaühtlane katvus põhjustab ka taimiku ebaühtlast tärkamist. Soovitame puhtida ainult hästi puhastatud, sorteeritud ja tolmuvaba seemet.


Katsetulemused

Koostöös Kuusiku Katsekeskusega 2018. aastal läbi viidud katse näitas Vibrance Duo positiivset mõju talinisu Skagen juurekavale. Vibrance Duoga töödeldud katsevariandi taimedel oli Celest Trio variandiga võrreldes pikem ja arenenum juurekava ning tulemusena saadi 500 kg enamsaaki hektarilt.
Vibrance Duoga puhtimise mõju saagikusele
Fotol vasakul Celest Trioga (1,5 l/t) ja paremal Vibrance Duoga (2,0 l/t) töödeldud variant, 01.04.2018.


Generic placeholder image

Rendi teleskooplaadur

Kramer teleskooplaadurid Sinu käsutuses just niikauaks nagu vajad

Generic placeholder image

ANTTI viljakuivatid

Nüüd on parim aeg viljakuivati hoolduseks

Prev Next