Vibrance Pro

Kontaktne ja süsteemne puhtimisvahend seemnetega ja mullas levivate seenhaiguste tõrjeks suvi-, tali- ja speltanisul, suvi- ja taliodral, kaeral, talirukkil ja talitritikalel.

Toime

Vibranco Pro logoToimeaine sedaksaan on laia toimespektriga lokaalsüsteemne fungitsiid, mis liigub taimedes juhtsoonte (ksüleemi) kaudu tõusva vooluna alumistelt taime osadelt ülemistele. Seemnete puhtimisel kaitseb efektiivselt idanevat seemet, juurestikku ning tärkavat taime. Fludioksoniil on pikaajalise toimega kontaktne fungitsiid, mis kaitseb seemikut ning omab mõõdukat ravivat toimet. Tritikonasool on lokaalsüsteemne fungitsiid, mis pärsib seeneraku membraanis sterooli sünteesi, lekitades sellega tsütoplasma sisu ja hävitades nii haigustekitaja. Vibrance Pro on eriti efektiivne odra-lendnõe (Ustilago nuda) tõrjel. Kaitseb juuri ja seemet.

Vibrance Pro annab kaitse järgmiste seenhaiguste vastu:

Kultuur Tõrjutavad haigused
Suvi- ja talinisu lumiseen, tõusmepõletik, risoktonioos, nisu-helelaiksus, kõrreliste harilik juuremädanik, nisu-kõvanõgi, nisu-lendnõgi
Suvi- ja talioder lumiseen, odra-triiptõbi, tüfuloos, odra-lendnõgi, odra-kõvanõgi, kõrreliste harilik juuremädanik
Talirukis lumiseen, rukki-kõrrenõgi
Talitritikale lumiseen, kõrreliste harilik juuremädanik, nisu-lendnõgi, nisu-kõvanõgi, nisu-helelaiksus
Kaer kaera-lendnõgi
Speltanisu nisu-kõvanõgi, nisu-lendnõgi, kõrreliste harilik juuremädanik, tõusmepõletik, risoktonioos, nisu-helelaiksus

Kasutamisjuhend

Puhtimisprotsess nõuab vastavaid seadmeid, mis on nõuetekohaselt ettevalmistatud ja seadistatud valitud kulunormile. Puhtida võib ainult sorteeritud, hästi puhastatud, mehhaaniliselt vigastamata ja tolmuvabu seemneid. Mitte puhtida märga või idanenud seemet. Külvamata jäänud puhitud seemned võib hoiustada järgmise hooajani, kui nende niiskussisaldus on normaalne (13-14%) ning seemneid hoitakse kuivas. Seemnete idanevust tuleb aasta jooksul kontrollida.

Kulunormid seemnete puhtimisel

Suvi- ja talinisu, suvi- ja talioder, talirukis, talitritikale, speltanisu: 1,5–2,0 l/ t seemnete kohta. Suuremat kulunormi kasutada, kui seemned on haigusega tugevalt nakatunud või kui seemneid koristati ebasoodsates ilmastikutingimustes.

Kaer: 1,5 l/t seemnete kohta.

Töölahuse kogus peaks olema 5,5-10,0 l/t seemnete kohta.

Töölahuse valmistamine

Täida puhtimismasina paak ½ osas veega. Lisa vajalik kogus preparaati ja alusta segamist. Pidevalt segades lisa ülejäänud vee kogus. Sega kuni preparaat on lahustunud. Jätka segamist ka töötamise ajal. Soovitatav on kasutada puhast vett. Valmistatud töölahus tuleb ära kasutada 24 tunni jooksul.

Toimeaine 25 g/l sedaksaan, 25 g/l fludioksoniil, 20 g/l tritikonasool
Pakend 20 l ja 1000 l, suspensioonikontsentraat seemnete puhtimiseks (FS)
Tootja Syngenta