Puhtimisvahendid

Suviteraviljadele sobivateks puhisteks on Baltic Agro tootevalikus järgmised tooted.

Puhis Toimeained Kultuurid Kulunorm
Kinto Plus fluksapüroksaad, tritikonasool, fludioksoniil suvinisu, suvioder 1,5 l/t
Celest Trio 060 FS fludioksoniil, difenokonasool, tebukonasool suvinisu, suvioder 1,5-2,0 l/t
kaer 1,5 l/t
Redigo Pro protiokonasool, tebukonasool suvinisu, suvioder, kaer, suvitritikale 0,5-0,667 l/t
Maxim 025 FS fludioksoniil suvinisu, suvioder, kaer, suvitritikale 2 l/t
põlduba, hernes 2 l/t
Vibrance Duo sedaksaan, fludioksoniil suvinisu, suvitritikale 1,5- 2 l/t
Vibrance Pro sedaksaan, fludioksoniil, tritikonasool suvinisu, suvioder 1,5-2 l/t
kaer 1,5 l/t