Põllupäevik

Baltic Agro Põllupäevik jagab Eesti taimekasvatuse kogemusi põllumeeste põldudelt. Kuula ja ole kursis, mis põllul toimub ning õpi teiste kogemustest!

Põllupäevik

Kuula endale sobivast kanalist!

 

        

        

        


Põlluteade 8.9

Põlluteade 8.9: Talvekindluse parandamine teraviljal

Üks paremaid abinõusid teraviljade talvekindluse parandamiseks on lehekaudne kaaliumiga pritsimine. Kaaliumil on mitmeid funktsioone, mis mõjutavad nii taime vastupanuvõimet temperatuuride kõikumisele, külmale kui haigustele. Kuna kaaliumi kättesaamine mullast võib olla raskendatud, siis lehekaudne väetamine 2-3 nädalat enne püsivate öökülmade saabumist kindlustab kaaliumivaru talveks.
Kaaliumi kasutamist selgitab eriväetiste tootejuht Ene Kiudsoo.

Kuula Põlluteadet


Põllupäevik 39. osa

Põllupäevik 39 | 2023. Viljakoristuse hetkeseis

Tänases podcastis anname ülevaate teravilja ja rapsi saagikusest ja kvaliteedist, mis Eesti põldudelt tänaseks on koristatud. Arutleme, kui suureks võib kujuneda käimasoleva viljahooaja kogusaak ning milline on olukord eksporditurgudel. Balti riigid tervikuna on muutunud oluliseks viljatootjaks – vaatame, kui suure saagi meie lõunanaabrid on koristanud ning kas Lätis sadanud hiidrahe tegi olulist kahju. Kuula, milline on hetkeolukord Musta mere vilja ekspordil ning kuhu on kadunud MATIF-i volatiilsus.


Põlluteade 14.8

Põlluteade 14.8: Taliteravilja täiendväetamine koos herbitsiidiga

Herbitsiidi paagisegusse on soovitatav lisada tooteid, mis parandavad mulla omadusi ning soodustavad taimede kasvu ja arengut. Kui taimed tärkavad sügisel ühtlaselt ja kasvatavad sügavale ulatuva juurekava, siis on talvitumine edukam ning kevad-suviste heitlike ilmastikuoludega toimetulek parem.
Juba tärganud ja veidi lehemassi kasvatanud taliteravilja taimed vajavad sügisel fosforit, kaaliumit, vaske ja mangaani.
Sügisese täiendväetamise Põlluteate loeb ette eriväetiste tootejuht Ene Kiudsoo.

Loe Põlluteadet


Põlluteade 7.8

Põlluteade 7.8: Talirapsi kasvu reguleerimine

Kasvu reguleerimise eesmärgiks on hoida taimede kasvukuhik mullapinna lähedal ning sundida taime rohkem panustama juurestiku ja kasvukuhiku arengusse, mitte niivõrd lehemassi ning varre pikkuse kasvatamisse. Kasvuregulaatorite kasutamisel on ka taimiku kevadine taastumine kiirem.
Soovitusi talirapsi sügiseseks kasvureguleerimiseks jagab agronoom-nõustaja Annika Täkker.

Loe Põlluteadet


Põlluteade 4.8

Põlluteade 29 | 2023. Talivilja kahjurid sügisel

Varasemate aastate vaatlustulemustele tuginedes tuleks ka sellel aastal sügiskülve hoolega seirata. Põlluteates teeme ülevaate kahjuritest, kes põldudel sügiseti ringi toimetavad ja oma tegevusega ulatusliku kahju kaasa võivad tuua. Need on: maakirp, naeri-lehevaablase ebaröövik, suur-kapsaliblika röövik, rootsi kärbse vastne ja naksurlase vastne ehk traatuss.
Kahjureid tutvustab taimekaitse tootejuht Kiti Krebes.

Loe Põlluteadet ja vaata fotosid


Põllupäevik 38. osa

Põllupäevik 38 | 2023. Mida õppida põua-aastast

Põllupäevikus arutame, kuidas vilja koristushooaeg on alanud ning anname nõuandeid, kuidas selle aasta kuivades kasvutingimustes saadud teadmisi rakendada järgmistel aastatel. Kogu põllule antud väetist ei ole taimed suutnud kasvuhooaja jooksul ära kasutada – anname nõu, kuidas on võimalik need toitained kinni püüda ning muuta järgnevatele kultuuridele kättesaadavaks. Vestlusringis on müügidirektor Martin Maante, heinaseemnete tootejuht Jaak Reemann ja arendusdirektor Margus Ameerikas.


Põllupäevik 37. osa

Põllupäevik 37 | 2023. Viljakaubandusest koristuse eel

Viljakoristus on mitmes paigas Eestis tuure kogumas ning esimesed viljakoormad on jõudmas vastuvõtukohtadesse. Oluliseks muutub, kuidas koristatud vili võimalikult hea hinnaga maha müüa, et põllule tehtud kulutused saaksid kaetud.
Põllupäevikus jagame viimaseid uudiseid globaalselt viljaturult – mis on peamised mõjurid ning miks on hinnad viimastel päevadel märgatavalt tõusnud. Vaatame üle Eesti 2023. a külvipinnad ning analüüsime, mis on muutunud ja milline võiks tulla kogusaak. Stuudios on viljaäri tootejuht Timo Sildvee ja müügidirektor Martin Maante.
Baltic Agro on oluline partner põllumeestele saagi realiseerimisel. Anname ülevaate, milliseid lahendusi saame pakkuda teravilja ja rapsi kokkuostul ning mis on Baltic Agro eelised.


Põlluteade 21.7

Põlluteade 21.7: Uus rohumaa raja suvel

Kevad oli sellel aastal heitlik, öökülmad vaheldusid kõrgete päevaste temperatuuridega. Lisaks jäid tulemata külvide jaoks olulised sademed, mistõttu paljud kevadel rajatud rohumaad hukkusid. Eelmisel suvel rajatud rohumaad seevastu olid muutlikele ilmastikuoludele märgatavalt vastupidavamad. Selleks, et ei korduks sellekevadine vaatepilt, soovitame täna mõelda rohumaade suvisele rajamisele.
Rohumaade rajamise Põlluteate loeb ette heinaseemnete tootejuht Jaak Reemann.

Loe Põlluteadet või tutvu seemnesegude koostisega


Põlluteade 19.7

Põlluteade 19.7: Vahekultuuride kasvatamine

Vahekultuure kasvatatakse põhikultuuride kasvatamise vahel eesmärgiga parandada mullaviljakust, suruda alla umbrohtumust ning vähendada toitainete liikumist sügavamatesse mullakihtidesse, kus taim neid kätte ei saa. Vahekultuuride kasvatamine aitab parandada ja säilitada mullastruktuuri ning -viljakust, parandada mulla niiskusrežiimi ning samuti soodustada kasulike mullaorganismide elutegevust.
Põlluteate loeb ette heinaseemnete tootejuht Jaak Reemann.

Loe Põlluteadet


Põlluteade 17.7

Põlluteade 17.7: Kaaliumiga väetamist alusta sügisel

Kaaliumil on taime elutegevuses tähtis roll täita. Kaalium tagab näiteks taimede parema vastupidavuse temperatuuride kõikumisele. Sügisel, nii külvieelselt kui ka järgselt, on ilmastik aastati olnud väga ettearvamatu: soojad ja kuivad tingimused vahelduvad liigniiskuse ja jahedate temperatuuridega. Lisaks on raske ennustada, millal esimesed öökülmad kimbutama hakkavad. Selleks, et põllukultuurid ebastabiilsetele ilmastikutingimustele võimalikult vastupidavad oleksid, tuleks juba seemne mulda jõudmisel tagada piisav kaaliumiga varustatus.
Kaaliumi tähtsusest sügisel annab ülevaate põlluväetiste tootejuht Mihkel Salum.

Loe Põlluteadet


Põlluteade 12.7

Põlluteade 12.7: Taliteravilja seemnetöötlus

Puhtimisvahendite kasutamine on soodsaim, tõhusaim ning teatud haigustekitajate puhul ka ainus võimalus patogeenide leviku tõkestamiseks. Puhtimine aitab kaitsta taimi nii mullas esinevate kui ka seemne pinnal ja sees asetsevate haigustekitajate eest. Lisaks soodustavad paljud uuema põlvkonna puhtimisvahendid juurestiku arengut.
Põlluteate loeb ette agronoom-nõustaja Annika Täkker.

Vaata katsetulemusi Põlluteatest


Põlluteade 10.7

Põlluteade 10.7: Taliteravilja sordivalik

Kõrge saagi saamine sõltub esimese tegurina tervest ja elujõulisest seemnest. Kvaliteetse seemne puhul on üheks oluliseks näitajaks idanemisvõime. Halva idanevusega seemned annavad ka suurendatud külvisenormi korral ebaühtlase orase ning madala saagi. Madalast idanevusest tingitud suurem külvisenorm tõstab ka seemne transpordile ja puhtimisele tehtavaid kulutusi. Teine oluline näitaja on seemnete 1000 tera mass. Selle näitaja puhul tähendab mõne grammiga eksimine kümnetes kilogrammides möödalaskmist külvisenormis.
Taliteravilja sorte kirjeldab teravilja- ja rapsiseemnete tootejuht Tanel Käbin.

Loe Põlluteadet


Põlluteade 7.7

Põlluteade 7.7: Talirapsi juurdumise ja tärkamise toetamine

Mullaherbitsiidi paagisegusse sobivad ideaalselt mitmed mulla omadusi parandavad ning taimede kasvu ja arengut soodustavad tooted. Need tagavad taimestiku ühtlasema tärkamise, hästi arenenud juurestiku ja kiirendavad taimede algarengut. Eelnevate aastate sügised on selgelt näidanud, et taimede algarengut on vaja omalt poolt igati toetada. Kui taim sügisel ühtlaselt tärkab ja sügavale ulatuva juurekava kasvatab, siis on talvitumine ja kevad-suviste heitlike ilmastikuoludega toimetulek lihtsam.
Põlluteate loeb ette Baltic Agro agronoom-nõustaja Annika Täkker.

Loe Põlluteadet


Põlluteade 5.7

Põlluteade 5.7: Talirapsi sügisene umbrohu- ja nälkjatõrje

Sügisesed pritsimistööd tuleb hoolikalt läbi mõelda. Talirapsi umbrohutõrje lahenduste planeerimisel tasub mõelda, millised on probleemsed umbrohud konkreetsel põllul ning kindlasti arvestada põllu harimise võtetega ja ka mullaniiskusega. Viimased puudutavad eelkõige mullaherbitsiidide kasutamist.
Jututeemaks on ka sügiseti põlde kimbutavate nälkjate ja tigude tõrje.
Põlluteate loeb ette taimekaitse tootejuht Kiti Krebes.

Vaata Põlluteadet


Põlluteade 30.6

Põlluteade 30.6: Põhu lagundamine

Lagunemata orgaaniline mass takistab järelkultuuril idanemist ja tärkamist. Põhku lagundavad mikroorganismid võtavad põhu laia C : N suhte tõttu puuduoleva lämmastiku mullast, olles konkurendiks kultuurtaimedele. Põhu tagastamine mulda parandab nii huumusbilanssi kui ka mullaviljakust. Suureneb ka mulla süsinikuvaru. Põhk sisaldab ka olulisel määral toiteelemente, seega on soovituslik jätta põhk põllule ning tagada selle kiire lagunemine.
Põhu lagundamise Põlluteate loeb ette agronoom-nõustaja Helina Märtmann.

Vaata katsetulemusi Põlluteatest


Põllupäevik 36. osa

Põllupäevik 36 | 2023. Valmistume taliviljade külviks

Seekordses osas räägime taliviljade külviks ettevalmistamisest, eelkõige seemnetest ja väetistest sügiskülvideks, mis on talirapsi puhul vaid pooleteise kuu kaugusel. Teemaks on ka viimaste aastate muudatused kultuuride struktuuris - taliviljade osatähtsuse kasv ning hübriidsete sortide areng. Täpsem ja targem taimede toitumine on võimalus muutuvate ilmastikuoludega kohaneda ja hakkama saada. Kuula soovitusi Baltic Agro seemnete tootejuhilt Tanel Käbinilt, väetiste tootejuhilt Mihkel Salumilt ja arendusdirektorilt Margus Ameerikaselt.     


Põllupäevik 35. osa

Põllupäevik 35 | 2023. Niiskusoludest ja süsiniku sidumisest

Seekordses podcastis rääkisid Martin Maante, Margus Ameerikas ja Kevin Laande olukorrast põllul. Millised on niiskusolud ning kas me oleme taimede kasvutempos ees võrreldes eelmise aastaga? Mida panna tähele edasistes taimekaitsetöödes ning mida kindlasti paagisegudesse juurde lisada?

Süsiniku sidumine ja sellest teenimine on muutunud väga oluliseks teemaks. Baltic Agro koostöös Agreenaga pakub võimalust süsiniku sidumisest raha teenida. Kuula, mitu eurot/hektar teenisid eelmise aasta eest programmiga liitunud Eesti põllumehed ning mida peaks tegema, et ise hakata süsiniku sidumiselt raha teenima. Anname ülevaate põldude SoilOptixiga skaneerimisest ning juba õige pea lähenevast kuivatusteenuse tellimise ajast.

Loe Agreena kohta lähemalt >>>

Tutvu SoilOptixi teenusega >>>


Kuula ka vanemaid osasid!

Eelmised saatesarja "Põllupäevik" osad leiad YouTube'ist.

„Põllupäevik“ jagab taimekasvatuse kogemusi otse põllumeeste põldudelt. Saatesarja peamisteks teemadeks on taimekaitsetööd, väetised, taliviljad ja suviviljad, külvamine, väetamine, koristamine, kasvu reguleerimine ja muud ajakohased tööd. Kuula kohe!

Kuula samuti meie teisi podcaste!

Generic placeholder image

Farmijutud

Aktuaalsed teemad loomakasvatusspetsialistidele.

Generic placeholder image

Põlluteade

Põlluteade on uudiskiri taimekasvatajatele, millest leiad ajakohased soovitused põllutöödeks.

Prev Next