Põlluteade

Baltic Agro uudiskiri taimekasvatajale annab kiire ülevaate erinevatest põllutöödest. Leia enda jaoks huvitav teema ja kuula! Kui soovid, saad Põlluteateid ka lugeda.

Sirvi Põlluteateid

Kuula Põlluteadet

Kuula endale sobivast kanalist!

 

        

        

        


Põlluteade 8.9

Põlluteade 8.9: Talvekindluse parandamine teraviljal

Üks paremaid abinõusid teraviljade talvekindluse parandamiseks on lehekaudne kaaliumiga pritsimine. Kaaliumil on mitmeid funktsioone, mis mõjutavad nii taime vastupanuvõimet temperatuuride kõikumisele, külmale kui haigustele. Kuna kaaliumi kättesaamine mullast võib olla raskendatud, siis lehekaudne väetamine 2-3 nädalat enne püsivate öökülmade saabumist kindlustab kaaliumivaru talveks.
Kaaliumi kasutamist selgitab eriväetiste tootejuht Ene Kiudsoo.

Kuula Põlluteadet


Põlluteade 14.8

Põlluteade 14.8: Taliteravilja täiendväetamine koos herbitsiidiga

Herbitsiidi paagisegusse on soovitatav lisada tooteid, mis parandavad mulla omadusi ning soodustavad taimede kasvu ja arengut. Kui taimed tärkavad sügisel ühtlaselt ja kasvatavad sügavale ulatuva juurekava, siis on talvitumine edukam ning kevad-suviste heitlike ilmastikuoludega toimetulek parem.
Juba tärganud ja veidi lehemassi kasvatanud taliteravilja taimed vajavad sügisel fosforit, kaaliumit, vaske ja mangaani.
Sügisese täiendväetamise Põlluteate loeb ette eriväetiste tootejuht Ene Kiudsoo.

Loe Põlluteadet


Põlluteade 7.8

Põlluteade 7.8: Talirapsi kasvu reguleerimine

Kasvu reguleerimise eesmärgiks on hoida taimede kasvukuhik mullapinna lähedal ning sundida taime rohkem panustama juurestiku ja kasvukuhiku arengusse, mitte niivõrd lehemassi ning varre pikkuse kasvatamisse. Kasvuregulaatorite kasutamisel on ka taimiku kevadine taastumine kiirem.
Soovitusi talirapsi sügiseseks kasvureguleerimiseks jagab agronoom-nõustaja Annika Täkker.

Loe Põlluteadet


Põlluteade 4.8

Põlluteade 29 | 2023. Talivilja kahjurid sügisel

Varasemate aastate vaatlustulemustele tuginedes tuleks ka sellel aastal sügiskülve hoolega seirata. Põlluteates teeme ülevaate kahjuritest, kes põldudel sügiseti ringi toimetavad ja oma tegevusega ulatusliku kahju kaasa võivad tuua. Need on: maakirp, naeri-lehevaablase ebaröövik, suur-kapsaliblika röövik, rootsi kärbse vastne ja naksurlase vastne ehk traatuss.
Kahjureid tutvustab taimekaitse tootejuht Kiti Krebes.

Loe Põlluteadet ja vaata fotosid


Põlluteade 21.7

Põlluteade 21.7: Uus rohumaa raja suvel

Kevad oli sellel aastal heitlik, öökülmad vaheldusid kõrgete päevaste temperatuuridega. Lisaks jäid tulemata külvide jaoks olulised sademed, mistõttu paljud kevadel rajatud rohumaad hukkusid. Eelmisel suvel rajatud rohumaad seevastu olid muutlikele ilmastikuoludele märgatavalt vastupidavamad. Selleks, et ei korduks sellekevadine vaatepilt, soovitame täna mõelda rohumaade suvisele rajamisele.
Rohumaade rajamise Põlluteate loeb ette heinaseemnete tootejuht Jaak Reemann.

Loe Põlluteadet või tutvu seemnesegude koostisega


Põlluteade 19.7

Põlluteade 19.7: Vahekultuuride kasvatamine

Vahekultuure kasvatatakse põhikultuuride kasvatamise vahel eesmärgiga parandada mullaviljakust, suruda alla umbrohtumust ning vähendada toitainete liikumist sügavamatesse mullakihtidesse, kus taim neid kätte ei saa. Vahekultuuride kasvatamine aitab parandada ja säilitada mullastruktuuri ning -viljakust, parandada mulla niiskusrežiimi ning samuti soodustada kasulike mullaorganismide elutegevust.
Põlluteate loeb ette heinaseemnete tootejuht Jaak Reemann.

Loe Põlluteadet


Põlluteade 17.7

Põlluteade 17.7: Kaaliumiga väetamist alusta sügisel

Kaaliumil on taime elutegevuses tähtis roll täita. Kaalium tagab näiteks taimede parema vastupidavuse temperatuuride kõikumisele. Sügisel, nii külvieelselt kui ka järgselt, on ilmastik aastati olnud väga ettearvamatu: soojad ja kuivad tingimused vahelduvad liigniiskuse ja jahedate temperatuuridega. Lisaks on raske ennustada, millal esimesed öökülmad kimbutama hakkavad. Selleks, et põllukultuurid ebastabiilsetele ilmastikutingimustele võimalikult vastupidavad oleksid, tuleks juba seemne mulda jõudmisel tagada piisav kaaliumiga varustatus.
Kaaliumi tähtsusest sügisel annab ülevaate põlluväetiste tootejuht Mihkel Salum.

Loe Põlluteadet


Põlluteade 12.7

Põlluteade 12.7: Taliteravilja seemnetöötlus

Puhtimisvahendite kasutamine on soodsaim, tõhusaim ning teatud haigustekitajate puhul ka ainus võimalus patogeenide leviku tõkestamiseks. Puhtimine aitab kaitsta taimi nii mullas esinevate kui ka seemne pinnal ja sees asetsevate haigustekitajate eest. Lisaks soodustavad paljud uuema põlvkonna puhtimisvahendid juurestiku arengut.
Põlluteate loeb ette agronoom-nõustaja Annika Täkker.

Vaata katsetulemusi Põlluteatest


Põlluteade 10.7

Põlluteade 10.7: Taliteravilja sordivalik

Kõrge saagi saamine sõltub esimese tegurina tervest ja elujõulisest seemnest. Kvaliteetse seemne puhul on üheks oluliseks näitajaks idanemisvõime. Halva idanevusega seemned annavad ka suurendatud külvisenormi korral ebaühtlase orase ning madala saagi. Madalast idanevusest tingitud suurem külvisenorm tõstab ka seemne transpordile ja puhtimisele tehtavaid kulutusi. Teine oluline näitaja on seemnete 1000 tera mass. Selle näitaja puhul tähendab mõne grammiga eksimine kümnetes kilogrammides möödalaskmist külvisenormis.
Taliteravilja sorte kirjeldab teravilja- ja rapsiseemnete tootejuht Tanel Käbin.

Loe Põlluteadet


Põlluteade 7.7

Põlluteade 7.7: Talirapsi juurdumise ja tärkamise toetamine

Mullaherbitsiidi paagisegusse sobivad ideaalselt mitmed mulla omadusi parandavad ning taimede kasvu ja arengut soodustavad tooted. Need tagavad taimestiku ühtlasema tärkamise, hästi arenenud juurestiku ja kiirendavad taimede algarengut. Eelnevate aastate sügised on selgelt näidanud, et taimede algarengut on vaja omalt poolt igati toetada. Kui taim sügisel ühtlaselt tärkab ja sügavale ulatuva juurekava kasvatab, siis on talvitumine ja kevad-suviste heitlike ilmastikuoludega toimetulek lihtsam.
Põlluteate loeb ette Baltic Agro agronoom-nõustaja Annika Täkker.

Loe Põlluteadet


Põlluteade 5.7

Põlluteade 5.7: Talirapsi sügisene umbrohu- ja nälkjatõrje

Sügisesed pritsimistööd tuleb hoolikalt läbi mõelda. Talirapsi umbrohutõrje lahenduste planeerimisel tasub mõelda, millised on probleemsed umbrohud konkreetsel põllul ning kindlasti arvestada põllu harimise võtetega ja ka mullaniiskusega. Viimased puudutavad eelkõige mullaherbitsiidide kasutamist.
Jututeemaks on ka sügiseti põlde kimbutavate nälkjate ja tigude tõrje.
Põlluteate loeb ette taimekaitse tootejuht Kiti Krebes.

Vaata Põlluteadet


Põlluteade 3.7

Põlluteade 3.7: Talirapsi sordivalik

Baltic Agro talirapsi sordivalik hõlmab täna väga laia külviakent ning külvi planeerimisel tuleks arvestada sortide sügisese arengu ja kasvu kiirusega. Samuti võiks arvestada sortide valmimisajaga, kuna see aitab planeerida järgmise aasta koristuskonveierit. Igal juhul tuleks külvata hiljemalt 25. augustil. Soovitatav on valida sort, mis on meie klimaatilistes tingimustes tootmiskatsetes kontrollitud.
Põlluteate loeb ette teravilja- ja rapsiseemnete tootejuht Tanel Käbin.

Loe sortidest lähemalt Põlluteatest ning vaata sordivõrdluskatsete tulemusi


Põlluteade 30.6

Põlluteade 30.6: Põhu lagundamine

Lagunemata orgaaniline mass takistab järelkultuuril idanemist ja tärkamist. Põhku lagundavad mikroorganismid võtavad põhu laia C : N suhte tõttu puuduoleva lämmastiku mullast, olles konkurendiks kultuurtaimedele. Põhu tagastamine mulda parandab nii huumusbilanssi kui ka mullaviljakust. Suureneb ka mulla süsinikuvaru. Põhk sisaldab ka olulisel määral toiteelemente, seega on soovituslik jätta põhk põllule ning tagada selle kiire lagunemine.
Põhu lagundamise Põlluteate loeb ette agronoom-nõustaja Helina Märtmann.

Vaata katsetulemusi Põlluteatest


Põlluteade 27.6

Põlluteade 27.6: Glüfosaatide kasutamine põllul

Glüfosaate on võimalik kasutada teravilja-, rapsi ning herne põldudel koristuseelselt kui ka koristusjärgselt. Kuidas täpsemalt? Koristuseelne kasutamine on lubatud ainult umbrohutõrje eesmärgil. Taimede koristuseelseks närvutamiseks või kuivatamiseks on glüfosaadi kasutamine keelatud.
Baltic Agro tootevalikust soovitame nii koristuseelseks- kui ka koristusjärgseks umbrohutõrjeks kasutada: Roundup Flex või Rodeo FL. NB! Tootjad, kes on keskkonnasõbraliku majandamise (KSM) nõuetega ühinenud, ei tohi koristuseelselt glüfosaate kasutada. Eelnimetatud taimekaitsevahendeid on keelatud kasutada põllumajanduskultuuride õitsemise ajal ja ka siis, kui töödeldaval alal esineb õitsvat umbrohtu.
Glüfosaatide kasutamise Põlluteate loeb ette taimekaitse tootejuht Kiti Krebes.

Loe Põlluteadet


Kuula samuti meie teisi podcaste!

 

Generic placeholder image

Põllupäevik

Taimekasvatuse praktilised kogemused ja uudised otse põllult.

Generic placeholder image

Farmijutud

Aktuaalsed teemad loomakasvatusspetsialistidele.

Prev Next