Talirapsi sordivõrdluskatse 2021

Külviaeg: 17.08.2020
Sordid: Akilah, SY Annabella, LG Artemis, Atora, DK Expansion, DK Expat, INV 1120, INV 1166 CL, INV 1255 CL, Simplex CL
Külvisenorm: 50 id/m2
Eelvili: mustkesa
Katsekoht: Kuusiku Katsekeskus

Kokku oli katses kümme erinevat sorti, millest kolm olid Clearfield-tehnoloogial põhinevad sordid.

Tähelepanekud katsepõllult

Sügisene vaatlus põllul toimus 29. oktoobril. Haigustunnuseid taimedel ei esinenud. Tähelepanekud lehtede arvu ja taimiku välimuse kohta on toodud järgnevas tabelis.

SORT Lehti Taimik
Akilah 11 Lehed püstised, taim tumeroheline
SY Annabella 10 Taimik kompaktne ja laia lehepinnaga
LG Artemis 12 Püstise lehega ja pigem massiivne taimik
Atora 11 Taimik kompaktne ja maadligi
DK Expansion 12 Taimik kompaktne ja maadligi
DK Expat 10 Taimik kompaktne ja maadligi
INV 1120 11 Taimik kompaktne ja maadligi
INV 1166 CL 10 Taimik kompaktne ja maadligi
INV 1266 CL 9 Taimik kõige rohkem maadligi
Simplex CL 8 Väike taimik, püstised lehed

Kevadisel vaatlusel 10. mail paistis kõige võimsama juurestikuga silma sort SY Annabella, parimad külgvõrsete loojad olid Akilah, LG Artemis ja Atora. Võimsaima taimikuga Clearfield-sort oli INV 1266 CL.

Katsetulemused

Kõrgeima saagi andsid sordid DK Expat, DK Expansion ja INV 1166 CL. Teistest kõrgema õlisusega sordid olid Akilah, Atora, DK Expansion ja LG Artemis.

Korrigeerides rapsi hinda vastavalt õlisuse protsendile, andsid suurima tulu hektarilt sordid DK Expat, DK Expansion ja INV 1166 CL.

Talirapsi sordivõrdluskatse tulemused 2021
Sortide saagikus, õlisisaldus ja tulukus (tulu arvutamisel on kasutatud rapsi hinda 454,47 €/t)

Katses kasutati järgmisi tehnoloogilisi skeeme:

Tavasordid Akilah, SY Annabella, LG Artemis, Atora, DK Expansion, DK Expat ja INV 1120

SÜGIS 2020 KUUPÄEV KULUNORM
YaraMila 9-12-25 13.08.2020 300 kg/ha
YaraBela AXAN 27N + 4S 30.08.2020 110 kg/ha
Turbo Root 26.08.2020 4,0 l/ha
Butisan Avant   2,0 l/ha
Grounded   0,3 l/ha
Caryx 24.09.2020 0,7 l/ha
Tradebor   2,0 l/ha
Trafos   2,0 l/ha
KEVAD 2021 KUUPÄEV KULUNORM
NS 30+7 12.04.2021 220 kg/ha
YaraMila 18-11-13 28.04.2021 200 kg/ha
Trafos Mg, B, Mn, Fe 12.05.2021 2,0 l/ha
Korvetto   1,0 l/ha
Tradebor Mo   1,5 l/ha
NS 30+7 17.05.2021 200 kg/ha
Tilmor 17.05.2021 0,8 l/ha
Tradebor Mo   1,5 l/ha
Folur S   5,0 l/ha
Kaiso 50 EG (varre-peitkärsakas)   0,15 l/ha
Avaunt (hiilamardikas)   0,2 l/ha
Smart Contact   0,2 l/ha
Cantus Gold 02.06.2021 0,4 l/ha
Mavrik   0,2 l/ha
Smart Contact   0,2 l/ha
Final K   2,0 l/ha

 

Clearfield-sordid INV 1166 CL, INV 1266 CL ja Simplex CL

SÜGIS 2020 KUUPÄEV KULUNORM
YaraMila 9-12-25 13.08.2020 300 kg/ha
YaraBela AXAN 27N + 4S 30.08.2020 110 kg/ha
Turbo Root 26.08.2020 4,0 l/ha
Clamox 24.09.2020 2,0 l/ha
Dash   1,0 l/ha
Caryx 24.09.2020 0,7 l/ha
Tradebor   2,0 l/ha
Trafos   2,0 l/ha
KEVAD 2021 KUUPÄEV KULUNORM
NS 30+7 12.04.2021 220 kg/ha
YaraMila 18-11-13 28.04.2021 200 kg/ha
Trafos Mg, B, Mn, Fe 12.05.2021 2,0 l/ha
Cleravo   1,0 l/ha
Dash   1,0 l/ha
Tradebor Mo   1,5 l/ha
NS 30+7 17.05.2021 200 kg/ha
Tilmor 17.05.2021 0,8 l/ha
Tradebor Mo   1,5 l/ha
Folur S   5,0 l/ha
Kaiso 50 EG (varre-peitkärsakas)   0,15 l/ha
Avaunt (hiilamardikas)   0,2 l/ha
Smart Contact   0,2 l/ha
Cantus Gold 02.06.2021 0,4 l/ha
Mavrik   0,2 l/ha
Smart Contact   0,2 l/ha
Final K   2,0 l/ha