Maisi sordivõrdluskatsed 2019 ja 2020

Maisi sordivõrdluskatse raames katsetasime 10 erinevat sorti kahes piirkonnas: Lõuna-Eestis ettevõttes Krootuse Agro AS ja Kesk-Eestis ettevõttes RauFarm OÜ.

Mais soojalembelise kultuurina vajab kasvuks ja arenguks piisavalt soojust. Kahe piirkonna temperatuure võrreldes võib öelda, et 2020. aastal oli maisi kasvuks soodsam piirkond Lõuna-Eesti (vt tabelit). Aktiivseid temperatuure arvestades oli 2020. aasta maisi kasvatamiseks pigem jahedamapoolne aasta. Kui võrrelda temperatuure pärast külvi, siis RauFarmis esines pärast külvi (06.05.2020) öökülma. Öökülmad toovad kaasa maisi arengus seisakud ja tekitavad tärkavale taimele stressi. Temperatuurid põllul muutusid stabiilsemaks ja maisi arengut soodustavaks alles pärast 24.05.2020. Krootuse Agros külvati mais 20.05.2020 pärast öökümade lõppu.

Kui 2019. aastal kasutasime temperatuuride jälgimiseks Riigi Ilmateenistuse andmeid piirkonna ilmajaamadest, siis 2020. aastal olid põldudel FieldSense ilmajaamad.

Ettevõte Efektiivsed temperatuurid Aktiivsed temperatuurid
Krootuse Agro AS 1381 661
RauFarm OÜ 1335 545

Katsetulemused

Krootuse Agro

Külvinorm: 75 000 s/ha
Külv: 20.05.2020
Koristus: 10.10.2020
Kasvupäevade arv: 143

Tabel 1. Hekseldatud taimedest määratud kvaliteedi tulemused
Sort FAO Haljasmassi saak, t/ha Kuivaine, % Kuivaine saak, t/ha Tärklis kuivaines, % Tärklise saak, t/ha NDF kuivaines, % Tärklise ja NDF-i suhe
Reason 160 66,66 36,20 24,13 37,77 9,11 37,51 1,01
Emblem 180 72,47 27,40 19,86 32,08 6,37 45,13 0,71
Beania 180 66,00 22,40 14,78 25,24 3,73 50,77 0,50
Aalborg 180 56,63 36,30 20,55 38,03 7,82 40,96 0,93
Astrado 190 89,63 18,00 16,13 30,47 4,92 45,04 0,68
Eduardo 190 84,38 24,90 21,01 28,52 5,99 51,35 0,56
Gatsby 190 68,91 24,80 17,09 19,44 3,32 49,11 0,40
Coditank 190 79,97 26,60 21,27 23,83 5,07 47,46 0,50
SY Skandik 200 77,63 27,30 21,19 26,65 5,65 47,88 0,56
DKC2963 200 71,44 29,30 20,93 34,36 7,19 42,35 0,81
Tabel 2. Taimiku ja tõlvikute hindamine
Sort Keskmine taime pikkus, m Keskmine tõlvikute arv Tõlviku avatus, cm Tõlviku küpsusaste*
Reason 2,66 1,38 5-6 85
Emblem 2,73 1,50 kinnine 85
Beania 2,66 1,25 1-2 85
Aalborg 2,57 1,38 5-6 85
Astrado 2,97 1,00 kinnine 85
Eduardo 2,89 1,13 2-3 85
Gatsby 2,85 1,25 kinnine 85
Coditank 2,59 1,75 kinnine 85
SY Skandik 2,66 1,13 5-6 85
DKC2963 2,75 1,00 1-2 83

*Tõlviku küpsusastme määramise analüüs:
83 – Varane vahaküpsus: terised taignase konsistentsiga, kuivainesisaldus ca 45%

85 – Vahaküpsus (siloküpsus): teris kollakas kuni kollane, sisu on veel taignataoline, kuivainesisaldus ca 55%.

Kuivainesisalduse poolest olid teistest madalama näitajaga sordid Astardo ja Beania (tabel 1). Samas hakkas Beania katses silma äärmiselt kiire algarengu poolest. Teiste sortide kuivainesisaldus jäi katsevea piiridesse ja kuivainesisalduse poolest võib neid lugeda headeks sortideks.

Kõige madalama tärklisesaagi andis Gatsby (tabel 1). Tärklise ja NDF suhte põhjal andis parima tulemuse Emblem (tabel 1). Mida lähemal on see näitaja arvule 0,75, seda parema kvaliteediga on silo ja seda kiiremini saab seda söötma hakata.

Katsetulemused

RauFarm

Külvinorm: 75 000 s/ha
Külv: 06.05.2020
Koristus: 10.10.2020
Kasvupäevade arv: 157

Tabel 3. Hekseldatud taimedest määratud kvaliteedi tulemused
Sort FAO Haljasmassi saak, t/ha Kuivaine, % Kuivaine saak, t/ha Tärklis kuivaines, % Tärklise saak, t/ha NDF kuivaines, % Tärklise ja NDF-i suhe
Reason 160 58,31 33,0 19,24 37,65 7,25 38,47 0,98
Emblem 180 61,31 26,2 16,06 29,68 4,77 46,58 0,64
Beania 180 57,94 22,8 13,21 30,26 4,00 43,42 0,70
Aalborg 180 54,38 31,8 17,29 36,01 6,23 44,82 0,80
Astrado 200 86,25 24,2 20,87 18,68 3,90 51,99 0,36
Eduardo 190 79,97 26,3 21,03 31,96 6,72 44,48 0,72
Gatsby 190 74,91 25,4 19,03 29,29 5,57 45,77 0,64
Coditank 190 80,63 27,2 21,93 26,70 5,86 48,13 0,55
SY Skandik 200 66,00 28,1 18,55 34,42 6,38 42,34 0,81
DKC 2891 200 78,56 23,6 18,54 18,75 3,48 48,90 0,38
Tabel 4. Taimiku ja tõlvikute hindamine
Sort Keskmine taime pikkus, m Keskmine tõlvikute arv Tõlviku avatus, cm Tõlviku küpsusaste*
Reason 2,24 1,50 5-6 85
Emblem 2,50 1,00 kinnine 85
Beania 2,33 1,38 1-2 85
Aalborg 2,30 1,00 5- 6 85
Astrado 2,86 1,13 kinnine 85
Eduardo 2,86 1,50 2-3 85
Gatsby 2,53 1,50 kinnine 85
Coditank 2,61 2,00 1-2 85
SY Skandik 2,40 1,50 5-6 85
DKC 2891 2,72 1,63 3 83

Tõlviku küpsusastme määramise analüüs:
83 – Varane vahaküpsus: terised taignase konsistentsiga, kuivainesisaldus ca 45%

85 – Vahaküpsus (siloküpsus): teris kollakas kuni kollane, sisu on veel taignataoline, kuivainesisaldus ca 55%.

Kuivaine sisalduse poolest olid teistest madalama näitajaga sordid DKC2891 ja Beania (tabel 3). Nii nagu Krootuse Agros, hakkas ka RauFarmis Beania silma kiire algarengu poolest. Teiste sortide kuivainesisaldus jääb katsevea piiridesse ja kuivainesisalduse poolest võib neid lugeda headeks sortideks.

Kõige madalama tärklisesaagi andis Astardo (tabel 3). Tärklise ja NDF suhte põhjal andsid parima tulemuse Eduardo ja Beania (tabel 3).


Maisi sordivõrdluskatse 2019

Maisi sordivõrdluskatse raames katsetasime seitset erinevat sorti kahes erinevas piirkonnas: Lääne-Virumaal ja Põlvamaal, tootjateks vastavalt Muuga PM OÜ ja Krootuse Agro AS. Võrdlesime Väike-Maarja ja Piigaste ilmajaamade temperatuurinäite külvist koristuseni ning arvutasime mõlema piirkonna efektiivsete ja aktiivsete temperatuuride summad. Temperatuurinäitude allikana kasutasime Riigi Ilmateenistuse andmeid.

Ettevõte Ilmajaama asukoht Kaugus põllust Kasvu-periood Efektiivsed temp. Aktiivsed temp.
Muuga PM Väike-Maarja ~ 30 km 16.05-01.10 1290 647
Krootuse Agro Piigaste ~ 5 km 10.05-25.09 1279 584

Andmeid võrreldes võiks eeldada, et 2019. aastal oli maisi kasvuks soodsam piirkond Lääne-Virumaa ning et Muuga PM katse andis paremaid tulemusi. Tegelikke tulemusi (tabelid 2 ja 4) vaadates ja analüüsides on olukord aga vastupidine ja ideaalilähedasemad tulemused saadi hoopis Krootuse Agro põldudelt. Vastupidine tulemus võib olla tingitud erinevast mullastikust ja erinevast sademete hulgast.

Olulist rolli mängib ka asjaolu, et Muuga PM katses arvestatud ilmaandmed on kogutud Väike-Maarjast, mis jääb katsepõllust 30 km kaugusele. Krootuse Agro põld aga asub Piigaste ilmavaatluspunktist kõigest 5 km kaugusel. Muuga PM puhul on seega temperatuurinäitude usaldusväärsus väiksem.

Katsetulemused

Muuga PM

Külv: 16.05.2019
Koristus: 01.10.2019
Kasvupäevade arv: 138

Tabel 5. Hekseldatud taimedest määratud kvaliteedi tulemused
Sort FAO Haljasmassi saak, t/ha Kuivaine, % Kuivaine saak, t/ha Tärklis kuivaines, % Tärklise saak, t/ha NDF kuivaines, % Tärklise ja NDF-i suhe
Aalborg 170 48,56 25,88 12,6 31,10 3,91 47,83 0,65
GS 180 180 48,26 29,15 14,1 38,05 5,35 45,45 0,84
Coditank 190 66,94 27,36 18,3 27,63 5,06 46,78 0,59
P7043 180 59,91 26,11 15,6 23,80 3,72 53,46 0,45
Eduardo 190 61,59 24,35 15,0 25,15 3,77 56,34 0,45
Legolas 200 59,72 27,10 16,2 24,78 4,01 56,42 0,44
Skandik 200 59,81 27,35 16,4 27,54 4,51 49,83 0,55
Tabel 6. Taimiku ja tõlvikute hindamine. Töö teostaja Kuusiku KK
Sort Taimi tk Kogu taimik, kg Keskmine taime pikkus, m Tõlvikute kaal, kg Tõlvikute osakaal kogu taimest, % Tõlviku avatus, cm Tõlviku küpsusaste ** Tõlvikuid 8 taime kohta, tk
Aalborg 8 5,18 2,28 2,12 40,9 suletud 79 10
GS 180 8 5,94 2,34 2,57 43,3 suletud 77 10
Coditank 8 7,14 2,44 3,11 43,,6 suletud 77 12
P7043 8 6,39 2,30 3,06 47,9 suletud 77 12
Eduardo 8 6,57 2,65 3,12 47,4 suletud 77 12
Legolas 8 6,37 2,71 3,05 47,9 suletud 77 14
Skandik 8 6,38 2,43 2,7 42,3 4-6 cm (pooled avanenud) 79 9

**Tõlviku küpsusastme hindamiseks kasutas töö teostaja majanduskatsete skaalat:
77 - piimküpsuse lõpp
79 - on saavutatud liigi- või sordispetsiifiline terise suurus

Katsetulemused

Krootuse Agro

Külv: 10.05.2019
Koristus: 25.09.2019
Kasvupäevade arv: 138

Tabel 7. Hekseldatud taimedest määratud kvaliteedi tulemused
Sort FAO Haljasmassi saak, t/ha Kuivaine, % Kuivaine saak, t/ha Tärklis kuivaines, % Tärklise saak, t/ha NDF kuivaines, % Tärklise ja NDF suhe
Aalborg 170 79,59 33,07 26,3 30,55 8,04 39,46 0,77
GS 180 180 54,52 29,25 15,9 28,53 4,55 43,05 0,66
Coditank 190 80,91 29,51 23,9 29,65 7,08 40,75 0,73
P7043 180 69,94 32,23 22,5 38,44 8,66 38,41 1
Eduardo 190 65,72 33,08 21,7 35,32 7,68 39,26 0,9
Legolas 200 66,94 32,54 21,8 32,8 7,14 42,02 0,78
Skandik 200 71,25 32,66 23,3 32,07 7,46 40,6 0,79
Tabel 8. Taimiku ja tõlvikute hindamine. Töö teostaja Kuusiku KK
Sort Taimi, tk Kogu taimik, kg Keskm taime pikkus, m Tõlvikute kaal, kg Tõlvikute osakaal taimest, % Tõlviku avatus, cm Tõlviku küpsusaste** Tõlvikuid 8 taimel, tk
Aalborg 8 8,49 2,53 3,79 44,6 4-6 cm (kõik avanenud) 83 14
GS 180 8 6,71 2,13 2,98 44,4 2-4 cm (kõik avanenud) 79 9
Coditank 8 8,63 2,64 4,22 48,9 6 cm (üksikud avanenud) 77 14
P7043 8 7,46 2,51 3,51 47,1 2 cm (osad avanenud) 77 14
Eduardo 8 7,01 2,84 3,16 45,1 4 cm (osad avanenud) 79 12
Legolas 8 7,14 2,59 2,94 41,2 4-6 cm (osad avanenud) 79 12
Skandik 8 7,6 2,60 3,05 40,1 6-8 cm (osad avanenud) 79 11

**Tõlviku küpsusastme hindamiseks kasutas töö teostaja majanduskatsete skaalat:
77 - piimküpsuse lõpp
79 - on saavutatud liigi- või sordispetsiifiline terise suurus
83 - varane vahaküpsus: terised taignase konsistentsiga, kuivainesisaldus ca 45%

Soovitame

Generic placeholder image

Uus kindlustuslisand silole

Maisisilo jaoks vali Magniva Platinum 1.

Generic placeholder image

Seemnete analüüs

Idanevuse ja tuhande tera kaalu määramise teenus Baltic Agrost

Prev Next