Maisi sordivõrdluskatsed

2023. aastal rajasime maisi sordivõrdluskatse taaskord kahte piirkonda: Lääne-Virumaale Muuga PM põllule ning Põlvamaale Krootuse Agro põllule. Kõigist katsesortidest korjati analüüsimiseks kaheksa taime. Taimed viidi koristuskõrguselt lõigatuna Kuusiku katsekeskusesse, kus tehti taimiku analüüs ning seejärel taimed hekseldati laboratoorseks analüüsiks.

Kasvuaja ilmastik

Mais soojalembelise kultuurina vajab kasvuks ja arenguks piisavalt soojust, seetõttu on oluline kasvukoha efektiivsete temperatuuride summa (ETS) vegetatsiooniperioodil. Efektiivseks temperatuuriks loetakse ööpäeva keskmist temperatuuri üle +5°C. Sellest alates algab taime vegetatsiooniperiood (seemne idanemine, vegetatiivsete või viljakandvate taimeosade teke jne). Kui temperatuur langeb alla 5°C, siis taim veel ei hukku, kuid kasv ja areng peatuvad.

Maisi puhul lähtutakse enamasti aktiivsete temperatuuride summast (ATS), mille puhul liidetakse kokku vegetatsiooniperioodi keskmised ööpäevased temperatuurid, mis ületavad 10 C. 

Tabel 1. Aktiivsete ja efektiivsete temperatuuride summa katsepunktides

  ATS ETS
Krootuse Agro 2233 1574
Muuga PM 2128 1487

Andmed põhinevad katsepõldude läheduses asuvate Cordulus ilmajaamade mõõtmistulemustel. 

2023. aasta oli aktiivseid temperatuure arvestades maisi kasvatamiseks väga sobiv aasta. Võrreldes kahe eelneva aastaga kogunes aktiivseid temperatuure mõlemas katsekohas üle paarisaja kraadi võrra enam. Juunikuu esimestel päevadel esinenud öökülmad küll pidurdasid maisi kasvu ja oli piirkondi, kus kogu lehestik oli hävinenud, kuid kasvukuhik jäi terveks ning tänu soojale taastus mais üsna kiirelt.

Mõlemas katsekohas langes temperatuur alla 0 kraadi 28. mail ning 2. juunil. Lõuna-Eestis oli temperatuur isegi madalam. Kerget külmanäpistust oli kõigil sortidel, kuid katsepõllud taastusid väga hästi.

Aktiivseid temperatuure kogunes enam Lõuna-Eestis ning sademeid kogunes mõlemas piirkonnas sarnaselt (tabel 1 ja 2). Koristasime Krootusel katset kahes osas, et hinnata, kuidas hilisem koristusaeg mõjutab maisi kvaliteeti. Koristuste vahele jäi 10 päeva.

Tabel 2. Sademed

Krootuse 2023 MUUGA 2023
  09.10 koristus 27.09 koristus    
mai (19.05-31.05) 0 0 mai (18.05-31.05) 10
juuni 43 43 juuni 34,75
juuli 62 62 juuli 93,5
august 145 145 juuli 68,5
september 34,75 33,5 september 68,25
oktoober (01.-09.10) 68 0 oktoober (01.-03.10) 22,25
Sademeid kokku: 352 mm 283 mm   297,25 mm

Laboratoorne analüüs

Silomaisi puhul on eesmärgiks saavutada tera vahaküpsus, samas ka NDF kiu madal sisaldus ja hea orgaanilise aine seeduvus, lisaks ka kõrge tärklise sisaldus. Tera küpsedes loomulikult taim vananeb, seega kiu sisaldus tõuseb ja seeduvus langeb. Silomaisi sortide puhul pööratakse tähelepanu "stay green" omadusele, mis tähendab, et taim püsib kauem roheline ja kiu seeduvus on heal tasemel ka siis, kui tera on vahaküpsuse faasis.

Miks lehm vajab hästi seeduvat kiudu? See on tema seedesüsteemist ja ainevahetusest tulenevalt olulisim energiaallikas! Siin on teinegi seos - mida vanem taim ja kõrgem kiu sisaldus, seda madalam söömus ja toodang. Piimaveisele söötmiseks on sobiv maisi NDF sisaldus vahemikus 370-420 g/kg/KA, tärklise sisaldus 300-400 g/kg/KA ja orgaanilise aine seeduvus 73-78%.

Maisisilos sisalduv tärklis on oluliseks vatsabakterite energiaallikaks, mida kõrgem on tärklise sisaldus maisisilos, seda enam on võimalik asendada märkimisväärne osa teravilja tärklisest lehmade ratsioonist.

2023. aasta on üllatanud positiivselt väga kõrge tärklisesaagikuse poolest. Kõrged temperatuurid ja augustikuu sademed on kõrge tärklisesisalduse aluseks.


Muuga PM

Külv: 18.05.2023

Külvinorm: 75 000 seemet/ha

Koristus: 03.10.2023

Kasvupäevade arv: 139

Kuivaine saagid on esitatud protsendina meie standardsordist Aalborg (FAO 170). Aalborg on juba mitmeid aastaid meil katsetes väga häid ja stabiilseid tulemusi näidanud sort.

Kõrgema kuivaine saagi hetkari kohta andis Põhja-Eestis sort Amaizi. Amaizi paistis silma ka väga kõrge tärklisesisalduse poolest. Amaizi on ka eelnevate aastate sordivõrdluskatsetes esirinnas olnud väga hea kvaliteedinäitajatega. Saxon (FAO 175) näitas samuti väga kõrget kuivaine saagikust ning tärklise sisaldust. Aalborgist madalama kuivaine saagi andsid Larson (FAO 170) ja Promise (FAO 175), kuid ka neil on väga hea tärklise sisaldus. Eelmisel hooajal oli Larson Muuga PM sordivõrdluskatses kvaliteedi osas üks silmapaistvamaid sorte, näidates kõrget tärklise sisaldust ning ka NDF kiu sisaldus ja orgaanilise aine seeduvus olid väga head.

Ka Primino (FAO 190) ja Conclusion (FAO 190) näitasid kõrget tärklise sisaldust ja standardsordist kõrgemat kuivaine saagikust. (Joonis 1)

Muuga PM maisikatse sortide kuivaine saagikus % standardsordist ja tärklisesisaldus

Joonis 1. Muuga PM

Sort Amaizi on oma kõrge saagikuse juures väga heade kvaliteedinäitajatega, neutraalkiud 348 g/kg/KA ja madal ligniinisisaldus näitavad, et loomale on ta hästi omastatav (tabel 3). Seda kinnitab ka antud katse parim orgaanilise aine seeduvus - 81,3. Sealjuures on kõrge ka tärklisesisaldus 436 g/kg/KA. Kõrgeim oli tärklisesisaldus Saxonil - 438 g/kg/KA, sarnaselt Amaizile oli tal hea neutraalkiu sisaldus 342 g/kg/KA ning orgaanilise aine seeduvus kõrge 80,8. Head kvaliteeti näitab ka aastaid katses olnud Aalborg, tärklis 415 g/kg/KA, neutraalkiud 358 g/kg/KA ja seeduvus 79,9. Aalborg on sort, mis talub hästi tärkamisjärgset stressi, näiteks juuni alguse külmalainet. LG sort Conclusion oli antud katses madalaima ligniinisisaldusega, madal oli ka neutraalkiu sisaldus - 353 g/kg/KA ja kõrge nii tärklisesisaldus 406 g/kg/KA kui ka orgaanilise aine seeduvus 81,2.

MUUGA PM FAO Energia Org. aine seeduvus Tärklis Neutraalkiud Ligniin
Conlusion 190 11,6 81,2 406 353 12
Primino 190 11,6 77 364 399 19
Amaizi 180 11,7 81,3 436 348 14
Aalborg 170 11,6 79,9 415 358 15
Larson 170 11,5 79,8 371 393 14
Promise 175 11,6 81,1 432 332 14
Saxon 175 11,6 80,8 438 342 15

Krootuse Agro

Külv: 19.05.2023

Külvinorm: 75 000 seemet/ha

Koristus: 27.09.2023/09.10.2023

Kasvupäevade arv: 132/144

Ka Lõuna-Eestis näitas Amaizi (FAO 180) suurepäraseid tulemusi nii saagikuse kui kvaliteedi osas. Kõrgeima kuivaine saagikuse tõi Primino (FAO 190). Standardsordist kõrgeima kuivaine saagikuse tõid ka Larson (FAO 170) ja Saxon (FAO 175). Veidi vähem kuivainet andsid Conclusion (FAO 190) ja Promise (FAO 175). Kõigi katsesortide tärklise sisaldused olid väga head. Eriti tugevalt paistsid silma kõrge tärklise sisalduse poolest Amaizi ja Larson.

Krootuse Agro maisikatse sortide kuivaine saagikus % standardsordist ja tärklisesisaldus

Joonis 2. Krootuse Agro

Lõuna-Eesti katses olid kvaliteedinäitajad veelgi paremad (tabel 4). Taaskord näitas kõrge saagikuse kohta head tulemust Amaizi. Neutraalkiud 295 g/kg/KA, madal ligniin, tärklisesisaldus 481 g/kg/KA ning orgaanilise aine seeduvus 83,3. Kõige parema seeduvusega oli sort Larson, seda tänu väga madalale ligniini ja neutraalkiu sisaldusele 286 g/kg/KA. Samuti oli Larsonil antud katse parim tärklisesisaldus 496 g/kg/KA. Madalaim ligniinisisaldus oli sordil Saxon, tänu väiksele neutraalkiusisaldusele 294 g/kg/KA oli selle sordi seeduvus üks parimaid, 83,1. Saxoni tärklisesisaldus oli samuti kõrge - 463 g/kg/KA.

krootuse agro FAO Energia Org. aine seeduvus Tärklis Neutraalkiud Ligniin
Conlusion 190 11,5 77,9 377 383 16
Primino 190 11,7 80,6 407 328 15
Amaizi 180 11,8 83,3 481 295 10
Larson 170 11,9 83,6 496 286 11
Aalborg 170 11,7 82 496 286 11
Saxon 175 11,8 83,1 450 291 12
Promise 175 11,3 74,4 323 432 19

Baltic Agro soovitab

 

Generic placeholder image

Väetamisest külvi ja maisisilo tegemiseni

Kogemused, professionaalsed ja motiveeritud töömehed ning suure tootlikkusega töökindel tehnikapark tagavad klientidele kindlustunde, et tellitud tööd saavad tehtud korrektselt ja õigeaegselt.

Generic placeholder image

Magniva Platinum 1

Magniva Platinum 1 tagab maisisilo aeroobse stabiilsuse avamisjärgselt, hoides ära kuumenemise pärast siloaugu avamist.

Prev Next