FieldSense põlluilmajaam

FieldSense põlluilmajaam aitab põllumehel teha õigeid otsuseid!

Põlluilmajaam Sinu põllul

FieldSense täisautomaatne põlluilmajaam on arendatud täppisviljeluse töövahendina, mis mõõdab sademete hulka, tuule kiirust, õhu- ja mullatemperatuuri ning teisi ilma parameetreid.

Leia õige külviaeg

Ilmajaama abil saad lihtsalt teada mulla temperatuuri ning võid väga täpselt paika panna külviaja, andes seemnetele optimaalsed kasvutingimused idanemiseks.

Jälgi taimede kasvu

Rakendus kogub ja säilitab hooaja efektiivsete temperatuuride summa ja kasvupäevade arvu ning arvutab välja teoreetilise taimede kasvufaasi. Sul jääb üle vaid taimede reaalse kasvufaasi võrdlus teoreetilisega. Lisaks saad talvisel perioodil ilmajaama abiga jälgida taimede talvitumist.

Kontrolli kahjureid

Rakendus kasutab erinevaid teaduslikke ja agronoomilisi mudeleid, mis võimaldavad määrata kahjurite ohtu. Kasutades punast, kollast ja rohelist ohumärgistust, teavitab rakendus optimaalsest kahjurite tõrjumise ajast.

Korista, kui saak on küps

Saagikoristust oodates aitab õige aja valida õhuniiskuse näit, mis võimaldab hinnata taimede niiskusesisaldust. Kuivemat vilja koristades säästad kuivatuskuludelt.

Uudis! 2021. aasta uuendused 

FieldSense ilmajaam ilmaennustus
  • Ilmaennustus. Uuendus jõudis rakendusse 2021. aasta novembris. Ilmajaamu on üle Euroopa 2021. aasta seisuga üle 1700 ning nende arv kasvab pidevalt. Ilmajaamade ilmaennustus baseerub mudelil, mis arvestab teie ilmajaama asukohaga ning pakub ennustust just sellele piirkonnale. Mudelisse lisatakse andmeid, mida ilmajaamad välja saadavad ning see pakub piirkonnale vastavat ennustust. Ilmaennustuse prognoos on järgnevaks 16. päevaks ning see sisaldab endas sademeid, tuule kiirust ja suunda, õhutemperatuuri kui ka õhuniiskust.

 

  • Digitaalsed ilmajaamad. Tänu ilmajaamade kasvavale arvule on tekkinud tihe ilmajaamade võrgustik, mis on nüüd saadaval ka kõigile ilmajaamade omanikele. Seega on nüüdsest võimalik ilmajaamu omavahel siduda. See tähendab, et teil on võimalik oma ilmajaam ühendada kas naabri või mõne teise ettevõtte ilmajaamaga. Kui on omavahel saavutatud kokkulepe, siis ilmajaamade sidumine annab võimaluse näha täpselt samu andmeid, mida näeb teise ilmajaama omanik. Korraga saab selliselt siduda kuni 5 ilmajaama.

 


Mõõdetavad ilmaandmed

1. Sademed 

2. Tuule kiirus

3. Õhutemperatuur

4. Mullatemperatuur

5. Õhuniiskus

6. Õhurõhk

7. UV intensiivsus

8. Valgustugevus


Ilmajaama tähtsaimad funktsioonid

 

 

Pritsimise mudellahenduselt soovitused taimekaitsetööde tegemiseks 

Ilmajaama rakendusse on lisatud pritsimise mudellahendus, mis annab soovitusi taimekaitsetööde tegemiseks. Pritsimise lahenduses arvestatakse tuule kiiruse, sademete ja aurumisega ning nende näitajate põhjal tekivad soovitused asukohapõhiselt taimekaitsetööde tegemiseks.

Lisaks kahjurite nimekirjale on FieldSense rakenduses analüüsi lehel ka esimene taimehaigus - helelaiksus.

ETS ja kasvuperioodi arvestamine

FieldSense ilmajaama rakenduses on näha efektiivsete temperatuuride summa (ETS) graafik.

Efektiivsete temperatuuride (st päevased temperatuurid üle 5°C), summa (ETS) ja keskmiste temperatuuride põhjal arvestatakse välja kasvuperiood.

Sademed, õhuniiskus ja tuulepuhangud

Rakendusest leiab lisaks temperatuuride graafikutele ka sademete graafiku ja andmed õhuniiskuse kohta. Samuti on keskmisele tuule kiirusele lisatud tuulepuhangute näitaja, mis annab võimaluse pritsimistöid veelgi täpsemalt planeerida.


Andmete säilitamine

 FieldSense ilmajaama uuendatud andmed saabuvad iga 10 minuti järel, millele pääseb ligi telefonist või arvutist.

Andmed salvestatakse pilve ning neid on võimalik järgi vaadata alates masina paigaldamise hetkest. Kui masinaga on andmeid kogutud mitu hooaega, on võimalik hooaegasid omavahel võrrelda ning saagikuse osas järeldusi teha.

Ilmajaama poolt kogutavad andmed säilitatakse andmebaasis, mis on kasutajatele ligipääsetav nii veebilehitseja kaudu  arvutis kui äpina Androidi ja iOS telefonides. Kogutud andmeid võib vaadelda nii teksti kui graafikute kujul. On olemas järgmine ajalooline info:

  - mõõdetud ilmaandmete ajalugu;

  - sademete summa;

  - efektiivsete temperatuuride (päevased temperatuurid üle 5°C) summa ETS.

Ilmajaama paigaldamine ja hooldus on lihtne. Jaama töökindluse tagab päikesepatarei toide. Samuti on ilmajaamal täpne GPS asukoha andur ning andmete saatmine toimub GSM võrgu kaudu. Andmeid uuendatakse üle õhu ühendusega.


FieldSense põlluilmajaam Sinu põllul

  • Sobiliku pritsimisilma abimees: sademete ja efektiivsete temperatuuride summa
  • Otsuste vastuvõtmiseks vajalik info käeulatuses
  • Asukohapõhised ilmaandmed iga 10 minuti järel ja ilmaandmete ajalugu
  • Andmed kaardil ja tabelina
  • Tasuta garantii ilmajaama hoolduseks ja teenuse kasutajatugi
  • Regulaarsed teenuse uuendused
  • Piiramatu kasutajate arv
  • Kasutajasõbralik äpp iOS, Android seadmetele ning veebilehena on eestikeelne

Lisainfo

Lisaks vaata videosid ilmajaama kasutamise kohta ja loe lähemalt kasutajate kogemusi!


Põlluilmajaama maksumus on 360 €/aasta + 520 € ühekordne liitumistasu.

Hindadele lisandub käibemaks 20%. Arved koostatakse üks kord aastas. Sisaldab paigaldamist, remonti või vahetust, kui tootel esineb defekt.


Sooviksid rohkem teada?

Kirjelda oma soovi ning leiame kindlasti sobiva lahenduse.

Lisainfo ja tellimine

Kevin Laande: telli ilmajaam +372 507 6797

Kevin Laande

tootejuht


HELISTA +372 507 6797

Saada e-kiri