Mullaskanner SoilOptix

Põllumuldade skaneerimise tulemusena valmivad detailsed mullakaardid aitavad Sul lupjamise ja väetamise kuludelt kokku hoida.

Tee teadlikke otsuseid ja tooda efektiivsemalt!

SoilOptixi põllumuldade kaardistamise süsteem annab detailse ülevaate Sinu põllust: kaardistatakse mulla happesust, lõimist ja mullas leiduvad toitained. Kaardistatud informatsiooni põhjal saab läbi viia vedelsõnniku laotamise, väetamise või põldude lupjamise.

Taimekasvatuse suurim väljakutse: õiged taimetoitained, õiges koguses, õigel ajal ja õiges kohas - SoilOptix analüüsidega saad vastused, et need küsimused efektiivselt lahendada.

Saa teada mulla täpne pH igas põllu nurgas

SoilOptixi mullakaardi abil saad täpse informatsiooni nii hetkeolukorrast põllul kui lupjamisvajadusest. Toitainete omastamine on oluliselt pärsitud madala pH-ga muldades ning selleks, et taimedele antav väetis läheks täielikult õigesse kasutusse, tuleb mulla pH paika saada. Lisaks vabaneb happelistest muldadest rohkem väärtuslikku süsinikku, mis on oluline osa mulla elustikust. Läbi parema mulla pH hoiame süsinikuheidet madalamana ja oleme tänu sellele keskkonnasõbralikud.

Tee targemaid otsuseid

Lisaks saab iga SoilOptix teenuse kasutaja fosfori, kaaliumi ja mikrotoitainete mullakaardi, mis on väga oluline selleks, et teha kõrgete väetiste hindade puhul targemaid otsuseid. Samuti võimaldab teadlikkus keskenduda rohkem toitainetele, millest on mullas puudus.

Optimeeri kulusid

Erinevad põlluosad vajavad erinevates kogustes lubimaterjali ja toiteelemente, et põllumuld oleks ühtlaselt rikastatud ning saavutada ühtlasem viljakasv. Väetades või lubjates põllukultuuride vajadustele põhinevalt ainult teatud piirkondi põllul, tekib põllumehele kõrgeid väetiste hindasid arvestades võimalus kulusid optimeerida.

Kasuta SoilOptixi kaarte põllumasinates

SoilOptixi loodavad kaardid ühilduvad erinevate tootjate põllumasinate tarkvaraga, mis muudab täiendava lupjamis- ja väetamisprotsessi põllumehele lihtsaks ja mugavaks.

 


Mullakaartidelt on näha:

Soiloptix

1. Mulla lõimis

2. Fosfori (P) tase mullas

3. Magneesiumi (Mg) tase mullas

4. Vase (Cu) tase mullas

5. Kaaliumi (K) tase mullas

6. Mulla pH tase

7. Boori (B) tase mullasMilline on SoilOptixi teenuse tööprotsess?Soiloptix

 

Esimene samm - põllu kaardistamine ja mullaproovide kogumine

 • Kõigepealt joonistatakse põllud SoilOptixi süsteemi põllumassiivi numbri järgi.

 • Seejärel toimub sõiduautoga, millele on paigaldatud SoilOptix, põllu 12 m vahedega läbi sõitmine. SoilOptix kasutab andmete kogumiseks mulla pinnalt peegelduvat gammakiirgust.

 • Põllu serva või keskele paigaldatakse GPS majakas, mis tagab skaneerimise täpsuse eksimisruumiga kuni 0,01 m. 

 • Skaneerimisega paralleelselt luuakse SoilOptix-iga ühenduses olevas arvutis digitaalsed kaardid.

 • Viimaks võetakse põllult ka automaatse mullaproovi võtjaga kuni 20 cm sügavuselt mullaproovid, mis saadetakse edasi Inglismaale akrediteeritud laborisse. Iga 3 hektari kohta tuleb 1 proov.

 

Teine samm - tulemuste analüüs laboris

Kui mullaproovide tulemused on selgunud, kantakse nii skanneri võetud näidud kui mullaproovide tulemused vastavasse tarkvarasse, mis loob seejärel detailsed põllukaardid. Erinevates formaatides väljastatavad kaardid aitavad optimeerida lubja ja väetiste laotamist põllule ning on ühilduvad enamiku tootjate põllumasinate tarkvaraga.

 

Kolmas samm - järelduste tegemine ja konsultatsioon

Kogutud andmete järgi saab hinnata lubja- ja väetisevajadust antud põldudel ning teha teadlikke otsuseid põllu efektiivse harimise kohta. Baltic Agro poolt saab iga SoilOptixi teenust kasutanud klient ka kommentaaridega tagasiside meie nõustajatelt, kes oskavad anda parimaid soovitusi edasise tegevuse osas.


Mida mullakaardid näitavad?

Toitainete omastamine on oluliselt pärsitud madala pH-ga muldades ning selleks, et taimedele antav väetis muutuks põllukultuuridele kasutatavaks, tuleb mulla pH-d reguleerida. Happelisest mullast eraldub atmosfääri enam süsihappegaasi, saagid on madalad, mullas seotakse vähem süsinikku ja kultuuride viljelemise süsiniku jalajälg on suurem kui neutraalsel mullal.

SoilOptix mullaanalüüside põhjal valmivad detailsed mullakaardid on aluseks vajaduspõhiseks lubiväetise, vedelsõnniku või mineraalväetise varieeruvaks laotamiseks.

 • Lubjatarbe kaardi alusel teostada põllul lupjamist täpselt õigete normidega õiges kohas ning saavutada parem tulusus nii lupjamisel kui põllukultuuride kasvatamisel. 
 • Lisaks koostatakse fosfori, kaaliumi ja mikrotoitainete tarbekaart, mis aitab keskenduda väetamisel toitainetele, mida pole mullas piisavalt, ning teha targemaid otsuseid.

Mullaskanner SoilOptix mullakaartide põhjal saab tellida ka teenustöid - vedelsõnniku laotust või põldude lupjamist. Baltic Agro põllumajandusteenuste masinad on varustatud analüüsiseadmetega. Arvestades mullakaarte laotatakse analüüsitud vedelsõnnikut või lubiväetist vastavalt põlluosade vajadusele.

Analüüsi oma põldu SoilOptixiga ning väeta täpselt ja targalt vastavalt mulla vajadusele!

 • Mulla füüsikalised omadused ja taimetoitainete sisaldused väga täpselt määratud
 • Info hetkeolukorrast ja teostamist vajavatest töödest käeulatuses
 • Detailsed ja põllumasinate tarkvaraga ühilduvad mullakaardid
 • Kulude optimeerimine
 • Teadlikkus oma põllumulla vajadustest

SoilOptix teenuse maksumus, milles sisalduvad skaneerimine, detailsed põllukaardid, mullaproovide vastused ja konsultatsioon:

 • Tavapärane hektari hind 35 €.
 • Üle 150 hektari puhul 1 hektari hind 33 €.
 • Üle 300 hektari puhul 1 hektari hind 31 €.

Alla 20 hektariliste põldude puhul, mis pole liidetud, palume hinnastamise kohta küsida lisainfot.

Hindadele lisandub käibemaks 20%. 


Sooviksid rohkem teada?

Kirjelda oma soovi ning leiame kindlasti sobiva lahenduse.

Mitu hektarit?

Küsimuste korral võta ühendust:

Generic placeholder image

Kevin Laande

Cordulus, SoilOptix, lupjamise ja kuivatusteenuse tootejuht

+372 507 6797
E-post

Generic placeholder image

Martin Jaaniste

kahjuritõrje ja täppisviljeluse teenuste tootejuht

+372 5308 7484
E-post