Talirapsi sordivõrdluskatse 2020

Aeg: 2020
Külviajad ja sordid: 10.08.2019 – SY Annabella, DK Seax; 20.08.2019 – Prince, DK Exterrier, INV 1120, Atora, INV 1166 CL, PX 111 CL, DK Impression CL, Phoenix CL
Külvisenorm: 50 id/m2
Eelvili: mustkesa
Katsekoht: Kuusiku Katsekeskus

Varajased sordid külvasime 10. augustil ja hilisemad sordid 20. augustil.

Tähelepanekud katsepõllult

Varakevadel (22. märtsil) olid kõik sordid kompaktsed ja maadligi. Teistest tugevama juurestikuga olid sordid SY Annabella, Prince, INV 1120 ja DK Impression CL. Prince oli ainus sort, mille õiepungad ei olnud enam kattelehtedega kaetud. Sama võis täheldada ka sordi Prince tootmispõldudel. Kõige enam oli talve jooksul hävinenud taimi Prince’i katsealal.

Kaks nädalat hiljem (7. aprillil) olid intensiivsema kasvuga sordid hoogsalt varsunud: 8–10 cm kõrgune taimik oli sortidel Prince, INV 1120 ja Atora. Kõige kompaktsemad ja maadligi olid sordid DK Seax ja PX 111 CL (1–3 cm). Üllataval kombel oli maadligi ka DK Impression CL, mis tavapäraselt on kevadel intensiivse varsumisega.

Kasvatusskeem

Toode Kulunorm Kuupäev
YaraMila 9-12-25 300 kg/ha 09.08.2019
YaraBela Axan 110 kg/ha 24.09.2019
Butisan Avant 2,0 l/ha 23.08.2019
YaraVita Kombiphos 2,0 l/ha 18.09.2019
Caryx 1,0 l/ha
YaraVita Brassitrel Pro 1,5 l/ha
YaraVita Bortrac 1,5 l/ha
YaraBela Sulfan 24-6 250 kg/ha 27.03.2020
YaraMila 20-5-15 200 kg/ha 27.03.2020
YaraBela Sulfan 24-6 250 kg/ha 21.04.2020
YaraVita Kombiphos 3,0 l/ha 07.04.2020
YaraVita Bortrac 2,0 l/ha
YaraVita Brassitrel Pro 2,0 l/ha 08.05.2020
YaraVita Bortrac 1,0 l/ha
Proteus OD 0,75 l/ha
Caryx 0,5 l/ha
Cantus Gold 0,4 l/ha 28.05.2020
Biscaya 0,3 l/ha

*N sügisel 57 kg/ha, S sügisel 12 kg/ha
**N kevadel 160 kg/ha, S kevadel 36 kg/ha

 

Katsetulemused

Sort Saagikus, 9% Õlisus, % Puhastulu, €/ha
INV 1120 5,58 47,6 2280
DK Impression CL 5,39 46,2 2161
Atora 5,25 46,9 2126
SY Annabella* 5,48 43,8 2125
DK Exterrier 5,33 45,6 2121
Prince 5,29 46,1 2119
INV 1166 CL 5,03 47,0 2039
DK Seax 4,81 45,4 1907
Phoenix CL 4,59 47,6 1876
PX 111 CL 4,48 45,3 1776

*SY Annabella jäi sügisel eksimuse tõttu ilma Kombiphosita
**rapsi baashind 367 €/t

Talirapsi sordivõrdluskatse tulemused 2020

Katsepõld koristati 6. augustil. Parima saagikuse andsid sordid INV 1120, SY Annabella, DK Impression CL, DK Exterrier, Atora. Teistest kõrgema õlisusega olid sordid INV 1120, Phoenix CL, INV 1166 CL, Atora, DK Impression CL. Korrigeerides rapsi hinda vastavalt õlisuse protsendile, andsid suurima tulu hektarilt sordid INV 1120, DK Impression CL ja Atora.