Talirapsi kasvu reguleerimine

9. august 2022

Talirapsi edukaks talvitumiseks on oluline teostada põldudel sügisene talirapsi kasvu reguleerimine. Kasvu reguleerimise eesmärgiks on hoida taimede kasvukuhik mullapinna lähedal ning sundida taime rohkem panustama juurestiku ja kasvukuhiku arengusse, mitte niivõrd lehemassi ning varre pikkuse kasvatamisse. Kasvuregulaatorite kasutamisel on ka taimiku kevadine taastumine kiirem.

Talirapsi kasvuregulaatorid

Püsivate külmade saabumisel võiks talirapsil olla 8-12 pärislehte ning võimalikult maapinna lähedal asetsev juurekael 8-12 mm läbimõõduga. Kompaktne ning madal taimik on tuule ja külmakahjustuste eest paremini kaitstud, sest lumikate on ühtlasem ning parema katvusega. Kasvuregulaatori ajastamisel peaks lähtuma põllu üldpildist, st. mitte järgi ootama üksikuid hiliseid tärkajaid, vaid tegema pritsimisringi siis, kui juba valdav enamus taimikust on sobivas kasvufaasis.

Talirapsi kasvu reguleerimiseks soovitame kasvuregulaatoreid Caryx, Juventus 90, Efilor, Toprex 375 SC või Tilmor.

Caryxi soovituslik kulunorm on sügisel 0,7-1,4 l/ha. Pritsimist võib registreeringu kohaselt teostada 3. lehe või lehepaari lahti rullumisest kuni leheroseti moodustumiseni.

Juventus 90 on väga tugev kasvuregulaator. Sobib hästi varajaste külvide ning suurema taimiku korral. Juventus 90 kulunorm talvekindluse suurendamiseks on 0,5-0,8 l/ha 4.-6. pärislehe faasis. Kulunormide lihtsamaks arvestamiseks võib meeles pidada järgmist: Caryx 0,15 l rapsitaime lehe kohta või Juventus 0,1 l lehe kohta.

Toprex 375 SC on tugeva fungitsiidse toimega kasvuregulaator, mille kulunorm on 0,3 l/ha. Lubatud kasutada alates esimese pärislehe faasist kuni 6. lehe faasini, parim aeg kasutamiseks 3.-4. pärislehe faasis.

Efilor on samuti fungitsiidse toimega kasvuregulaator, lubatud kasutada alates 3. lehe faasist kulunormiga 0,7-1 l/ha.

Tilmor on tugeva fungitsiidse toimega kasvuregulaator. Sobiv kasutusaeg on 5-6 lehe faasis kulunormiga 0,8-1,0 l/ha. Kõrgemat kulunormi soovitatakse kasutada varajaste külvide korral ning intensiivse kasvuga sortidel, nt hübriidsortidel.

Järjest enam tuleb hakata tähelepanu pöörama rapsi kaitsmisele sügisel fungitsiidsete toimeainetega. Enne talve võib märgata talirapsil mitmeid taimehaiguseid (fomoos, tsülindrosporioos, kuivlaiksus), mis kõik vähendavad taimiku talvekindlust.

Talirapsi kasvu reguleerimineFomoos talirapsil

Foto 1: Vasakul kasutatud kasvuregulaatorit, juurekael hästi arenenud. Paremal pool pole kasvuregulaatorit kasutatud, juurekael välja veninud, taimik kiduram. 22.12.2020.

Foto 2: Fomoos talirapsil 22.12.2020.

Maanda talirapsi talvitumise riske

Koostöös taimekaitsevahendite tootjaga BASF pakume talirapsi kasvatustehnoloogia lepingut ehk BOKS lepingut, mis on mõeldud talirapsi talvitumisest tingitud riskide maandamiseks.

Leping tagab jagatud riski Baltic Agro ja põllumajandustootja vahel rapsi täieliku hävimise puhul kevadeks. Kui taliraps on arenenud ja pritsitud vastavalt lepingus sätestatud tingimustele ning ebasoodsa talvitumise tõttu hävinenud, hüvitab Baltic Agro sügisel kasutatud rapsi herbitsiidi ja talirapsi seemne kogusest 50%.

Lepingu tingimuste kohta küsi piirkondlikult müügiesindajalt.