Taimestress

Lähene pritsimistööde planeerimisel põllupõhiselt!

Kiire taimede areng ning heitlikud ja ettearvamatud kevadilmad on pannud tootjad raskesse olukorda. Eelnevalt põua tõttu taimestressis olnud taimed ning püsiv öökülma oht on pritsimistööde planeerimise muutnud äärmiselt keeruliseks.

Mitmes Eesti piirkonnas on stressis taimiku pritsimine toonud kaasa lehtede põletuse. Mitmed paagisegud, mis normaalsetel aastatel ei tohiks kahjustusi põhjustada, on põuastressi korral siiski probleemiks. Eriti ettevaatlik peaks olema kasvuregulaatorite ja herbitsiidide kasutamisega.

Fotodel pritsimise kahjustus talinisul, aprill 2019. Paagisegus kasvuregulaator. Muld juuretsooni ulatuses läbi kuivanud. Põllul on näha mulla pinnal vertikaalseid lõhesid, mis toob kaasa väga kiire niiskuse kao mullast.

Kindlasti tuleb jälgida ja hinnata oma põldude olukorda. Kui mullapind juurekava ulatuses on läbi kuivanud ning taim stressis, siis soovitame pritsimisega oodata. Vastasel juhul võime kultuurtaimele sootuks kahju teha.

Kindlasti peab silma peal hoidma ka temperatuuridel. Praegusel ajal on varahommikul mitmetes kohtades taimik härmas, mis omakorda suurendab kahjustuste ohtu ning samas vähendab ka erinevate preparaatide efektiivsust.

Oluline on meeles pidada, et iga põld on erinev ning vastavalt sellele tuleb ka olukorda hinnata.

Fotodel külmakahjustus rapsil, aprill 2019. Taime lehed on kortsu tõmmanud ning lehe alumine pool lõhki rebenenud.

Stressi leevendamine

Kui märkad, et taimik on juba pritsimistöödest kahjustunud, soovitame taimi turgutada ning stressi leevendada, kasutades vabade aminohapete segu Delfan Plus 1 l/ha. Kui lisad ennetavalt Delfan Plusi paagisegusse kasvuregulaatorite või herbitsiididega, võid kasutada normi 0,5 l/ha. 

Vabad aminohapped leevendavad taimekaitsevahendite võimalikke negatiivseid kõrvalmõjusid ning aitavad taimedel kiiremini stressist taastuda. Delfan Plus stimuleerib taimede ainevahetust ning aitab vältida pritsimistöödest tingitud kasvuseisakut ja soodustab taimede arengut. 

Koos Delfan Plus’iga võib kasutada ka kaaliumväetist Final K kulunormiga 1 l/ha, mis aitab kuivusest tulenevat stressi leevendada. Kaaliumivaegus põhjustab taimede vastuvõtlikkust ebasoodsatele tingimustele. Kaalium aitab säilitada turgorit taimerakkudes ning vähendada taimede tundlikkust veepuudusele.

BioStart

Kontroll ja Biostardiga puhitud talinisuBioStart’i kasutamine taliviljade seemnete töötlemisel on ennast juba õigustanud. Taimed, mille seemned puhiti BioStart’iga, on oluliselt elujõulisemad ja tugevamad. Nende taimede juurestik on tugevamini arenenud ja mullaosakestega seotud ning BioStart'iga töödeldud variandil on kaevates juuretsoonis mullas rohkem niiskust, mistõttu muld ei pudene juurte küljest lahti nagu kontrollvariandil.

Fotol vasakul kontrolltaimed, paremal Biostart'iga töödeldud seemnetest kasvanud taimed.

Biostart sisaldab mitmeid bakteriliike, millest Bacillus spp ja PGPR spp on taimekasvu soodustavad risobakterid ning BioStart koostises on ka biofungitsiidseid mikroorganisme, näiteks Thrichoderma spp, mis aitab kaitsta taimi mitmete juurehaiguste tekitajate eest.

BioStart’is sisalduvad mükoriisaseened toimivad taimejuurte pikendustena, parandades toiteelementide ja vee kättesaadavust mullast.