Talivilja tööd kevadel

Taimekaitsetööde planeerimisel soovitame meeles pidada, et pritsimistöid ei tohiks teostada enne, kui ööpäeva keskmine temperatuur on ulatunud +5 kraadini. Oluline on jälgida ka herbitsiidide kasutuspiiranguid sõltuvalt kasvufaasist. Kui paagisegu sisaldab herbitsiidi, siis just herbitsiidi optimaalne kasutusaeg määrab segu pritsimisaja.


Taliteraviljade umbrohutõrje

Kuna umbrohud on kiirekasvulised ja pakuvad kultuurtaimele toitainete osas tugevat konkurentsi, siis varitseb sobivate ilmastikutingimustega üle kasvamise oht. Seetõttu ei tohiks herbitsiidi kasutamist ka väga viimasele minutile lükata. Lisaks ei pruugi üle kasvanud umbrohtude jaoks enam head lahendust olla, sest enamus herbitsiide on efektiivsed idulehtede ja esimese pärislehe faasis.

Kasvufaasi tasub põllule minna kontrollima eriti just nendel, kes planeerivad umbrohtusid tõrjuda talinisust, -rukkist või -tritikalest herbitsiidiga Rexade 440, sest hiliseim lubatud pritsimise aeg on kuni teise kõrresõlme moodustumiseni (BBCH 23-32). Rohkem infot Rexade 440 kohta vaata:

Kevadeks soovitame nisule, rukkile, odrale ja tritikalele laia toimespektriga herbitsiidi Pixxaro EC.

Pixxaro EC mõju umbrohtudeleSee tõrjub enamikke üheaastaseid laialehelisi umbrohtusid nagu roomav madar ehk virn, vesihein, kukemagun, valge hanemalts, harilik punand, kurereha ja kare kõrvik. Toode ei sea järelkultuurile piiranguid ja on temperatuuride suhtes paindlik, avaldades mõju juba +2 °C juures. Pixxaro EC kasutusaken on pikk ja kulunormid madalad:

  • BBCH 23-29 0,25 l/ha
  • BBCH 30-39 0,4 l/ha
  • BBCH 39-45 0,5 l/ha

Kui põllul esineb ka põldkannikest, põldmailast, rukkilille, kesalille, põld-sinepit või rapsivarist (ei kehti Clearfield rapsi varise kohta), siis lisada Pixxaro EC-le preparaati Trimmer 50 SG. Kulunormid võiksid olla vastavalt 0,3 l/ha ja 15 g/ha.

Clearfield rapsi varise korral lisada Pixxaro EC-le preparaati MCPA 750. Kulunormid võiksid olla vastavalt 0,3 l/ha ja 0,5 l/ha.

Suurepärasteks lahendusteks on ka:

Biathlon 4D

Kulunorm 60-70 g/ha, kasutusaeg kolme lehe faasist kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (BBCH 13-39). Herbitsiid kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks talinisul, -odral, -rukkil ja -tritikalel.
Tõrje efektiivsus 95-100%: harilik müürlook, taliraps võõrkultuurina, harilik hiirekõrv, rukkilill, valge hanemalts, harilik liivrohi, rihu-peenlook, konnatatar, roomav madar, teekummel, kesalill, kukemagun, vesihein, harilik hiirehernes, põld-litterhein.
Tõrje efektiivsus 85-95%: põld-varesjalg, verev iminõges, hõlmine iminõges, põld-lõosilm, harilik linnurohi. Tõrje efektiivsus paraneb märgatavalt, kui koos preparaadiga kasutada märgajat.

Sekator OD

Kulunorm 0,15 l/ha, kasutusaeg kolme lehe faasist kuni lipulehe ilmumiseni (BBCH 13-37). Kaheiduleheliste umbrohtude tärkamisjärgseks tõrjeks talinisul, -odral, -rukkil ja -tritikalel.
Tundlikud umbrohud: põldsinep, vesihein, iminõgesed, valge hanemalts, põld-varsapõlv, põldmagun, põldohakas (kuni 15 cm kõrge), kare kõrvik, virn, mailased, linnu- ja kirburohud, konnatatar, kesalill, põldrõigas, harilik nälghein, tähkjas rebashein, harilik hiirekõrv, põld-litterhein, võõrkakar, raps võõrkultuurina.
Keskmise tundlikkusega umbrohud: põldkannike, harilik ristirohi, hiireherned, harilik punand. Kui pikka aega on olnud põud ning malts on üle 20 cm kõrge või rukkilillel on rohkem kui 4-6 lehte, siis segada 0,15 l/ha Sekator OD’le juurde preparaati MCPA 750 kulunormiga 0,5 l/ha.

Legacy 500 SC

Kulunorm 0,06-0,2 l/ha, kasutusaeg kuni esimese kõrresõlme faasini (BBCH 00-31). Kontaktne ja mulla kaudu toimiv selektiivne herbitsiid kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks talinisul, -odral ja rukkil.
Efektiivne järgmiste umbrohtude vastu: müürilauk, raps võõrkultuurina, harilik hiirekõrv, valge hanemalts, harilik kassitapp, harilik kurekael, harilik punand, roomav madar, lõhislehine kurereha, madal kurereha, harilik punand, harilik linnukapsas, rand-kesalill, põld-lõosilm, kukemagun, erilehine linnurohi, konnatatar, harilik kirburohi, harilik ristirohi, vesihein, põldsinep, harilik unilook, nõgesed, põldkannike, pärsia mailane, hõlmlehine mailane, põldkannike.
Laialehiste umbrohtude paremaks tõrjeks kasutada koos preparaadiga Trimmer 50 SG, kulunorm 15-20 g/ha.

Dicoherb Super 750 SL

Kulunorm 1-1,25 l/ha, kasutusaeg kuni kõrsumise faasini. Valiva toimega süsteemne herbitsiid ühe- ja mitmeaastaste kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks talinisu ja -rukki, suvinisu, -odra ja -tritikale põldudel. Umbrohud lõpetavad kasvamise kohe pärast pritsimist ning hävivad täielikult 2-4 nädala möödudes.
Tõrjub tõhusalt: valge hanemalts, roomav madar, harilik hiirekõrv, harilik kesalill, valge karikakar, kukemagun, vesihein, rukkilill, harilik punand, põldrõigas, põld-litterhein, kare kõrvik, põldohakas, põldsinep, harilik nälghein, hiireherned, harilik kassitapp, kibe piimalill, põld-piimohakas, harilik põisrohi, raps, põldmailane, pärsia mailane, kirburohud.

Ennast igati tõestanud kombinatsioonid on ka Trimmer 50 SG + Tomahawk 200 EC kulunormidega 20 g/ha + 0,4 l/ha.


Võrsumise soodustamine

Varajases kasvufaasis (võrsumise ajal) kasvuregulaatorite kasutamine aitab tugevdada ja arendada juurekava ning soodustab uute võrsete arengut, samal ajal ühtlustades võrsete kasvu. Oluline on, et kõrvalvõrsetest kasvaksid tugevad saaki andvad produktiivvõrsed. Arenenum ja sügavamale ulatuv juurestik aitab taimikul keerulistes tingimustes paremini toime tulla ning mullast efektiivsemalt toitaineid ja vett omastada, eriti just põuastel aastatel. Tugev juurestik vähendab ka teraviljade lamandumisriski.

Võrsumise soodustamiseks ning juurestiku tugevamaks arenguks soovitame kasutada kasvuregulaatorit CCC, mille toimeaineks on kloromekvaatkloriid või etüültrineksapakki sisaldavat Moddus Start'i. Kasvuregulaatorite kasutamisel on oluline silmas pidada, et päevane keskmine õhutemperatuur peaks olema vähemalt +8...+10 ℃. Moddus Starti on lubatud kasutada ka juba alates +5 ℃. Pritsida ei tohiks stressis taimi või kui on oodata öökülma. Varajases faasis kasutatuna omab Moddus Start ka rohendavat mõju, mis on oluline saagi moodustumise seisukohalt, sest tõuseb ka taimede fotosünteesi aktiivsus.

Vaata katsetulemusi


Talirapsi tööd

Rapsi umbrohutõrje

Herbitsiidide mõjuKorvetto kulunorm on 1 l/ha ja kasutamise optimaalne päevane temperatuur on alates +10 ℃. Mitmete umbrohtude, nagu kukemagun, valge hanemalts, roomav madar ehk virn, verev iminõges ja harilik punand, tõrjel võib saavutada hea tulemuse ka madalamal temperatuuril, alates 8 ℃. Kasutusaeg talirapsil varsumisest kuni õitsemise alguseni (BBCH 30-50). Selektiivne tärkamisjärgne herbitsiid laialeheliste umbrohtude tõrjeks. Tootjapoolne soovitus on Korvettot mitte segada Agili, Targa Superi, Caryxi ja puhta booriga (kontsentratsioon ≥ 150 g/l).

Galera 0,3 l/ha + kleepaine kasutamine, kui temperatuur on üle +10 °C. Preparaati võib kasutada varsumise algusest kuni õienuppude moodustumise faasini, kui pungad on veel kattelehtedega kaetud (BBCH 30-50). Süsteemne herbitsiid üheaastaste ja mõnede mitmeaastaste kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks.

Lontrel 72 SG 130-165 g/ha pritsimiseks sobiv temperatuur on alates +12 °C. Kasutusaeg talirapsil varsumisest kuni esimeste õiepungadeni (BBCH 31-55). Selektiivne tärkamisjärgselt kasutatav herbitsiid laialeheliste umbrohtude tõrjeks.

Järelkultuurid

Lontrel 72 SG-ga töödeldud kultuuri taimematerjal, mis ei ole korralikult lagunenud, võib kahjustada hernest ja põlduba järelkultuurina. Seetõttu ei ole soovitatav külvata neid kultuure Lontrel 72 SG kasutamisele järgneval aastal. Kahjustust on esinenud ka pärast töödeldud kultuurist pärineva taimematerjali pinnasesse kündmist. Galera järelmõju liblikõielistele on ohutum tingimusel, kui maa saab küntud. Korvetto puhul erinõudmisi järgnevatele kultuuridele ei ole. Ümberkülvi vajadusel võib külvata teravilja, kõrrelisi heintaimi, rapsi ja maisi. Ära külva ristikut ega söödapeeti.

Talirapsi kasvureguleerimine

Kevadise kasvu reguleerimise eesmärgiks on pidurdada rapsi taimede kõrguskasvu ning intensiivistada külgvõrsete arengut. Tänu sellele kaetakse põllul olevad tühimikud ning pärsitud on ka umbrohtude areng. Tühimikud tekivad enamasti talvekahjustuste tagajärjel hävinud taimedest või hilise sügiskülvi tagajärjel, kui taim on tagasihoidlikum ja nähtavat mullapinda rohkem. Lisaks tõuseb tänu arenenud ja tugevatele külgvõrsetele saagipotentsiaal. Taimed põllul on ühtlasemad ja lamandumiskindlamad ning ühtlasem on ka õitsemine ja valmimine.

Kasvuregulaatorid, mida kevadel kasutada:

Tilmori kasutamine 1,0 l/ha on soovitatav varre pikenemise faasis. Sõltuvalt sordist lüheneb peavarre pikkuskasv 10-25 cm ning külgharude kasv intensiivistub. Lisaks on Tilmoril tugev fungitsiidne toime.

Caryxi kevadine optimaalne kasutusaeg on õiepungade moodustumiseni ja kulunorm 0,7-1 l/ha. Caryx sobib kõikidele rapsi tüüpidele. Preparaadil on samuti fungitsiidne toime.

Juventus sobib kasvureguleerimiseks ja haiguste tõrjeks kulunormiga 0,5-0,8 l/ha.

Toprex 375 SC aia toimespektriga süsteemne fungitsiid-kasvuregulaator fomoosi, tsülindrosporioosi ja kuivlaiksuse tõrjeks ning kasvu reguleerimiseks talirapsil kevadel 0,5 l/ha alates 4. lehe faasist (BBCH 14) kuni esimeste õienuppude kroonlehtede värvumiseni (BBCH 59).

Talirapsi kahjuritõrje

Viimaste aastate pehmed talved on soodustanud kahjurputukate levikut ning arvukuse tõusu. Putukate seiramiseks soovitame kasutada kollast liimpüünist või püüniskaussi.

Üheks kahjustajaks rapsi põldudel on hiilamardikas, kelle tegevust ja levikut soodustavad soojad ilmad (umbes +10 kraadi). Kahju algab põllu äärtest, mardikad kahjustavad sigimikku, õie põhja, tolmukaid. Tõugud toituvad sigimikust ja õietolmust. Kõige ohtlikum periood on õiepungade moodustumise faasis. Tõrjekriteeriumiks on hiilamardika puhul 1-2 mardikat taime kohta.

Teine oluline kahjustaja on varre-peitkärsakas. Mardikad väljuvad talvituskohast, kui mulla pealmine kiht on umbes +9 kraadi. Mardikas muneb taime-/lehevarde, munemiskohal tekib puhetis. Vageltõugud söövad vahel kogu varre seest tühjaks. Toitumise lõpul närivad augu läbi varre ning väljuvad mulda nukkuma. Kahjustatud vars kuivab ja murdub, sest toitainete liikumine on häiritud. Tõrjekriteerium on üks mardikas kuue taime kohta või kui püügikausist või liimpüüniselt leiab kolme päeva jooksul enam kui 10 mardikat.

Kahjurite tõrjeks soovitame:

Mospilan 20 SG kulunormiga 0,2 kg/ha, rapsil lubatud kasutada 1 kord hooajal. Kasutamine õiepungade moodustumise algusest kuni küpsemise alguseni (BBCH 50-80).

Mavrik kulunormiga 0,2 l/ha, rapsil lubatud kasutada 2 korda hooajal. Mavrikut on lubatud kasutada taimede õitsemise ajal. Pritsitakse hommiku- ja õhtutundidel, kui mesilaste ja teiste kasulike putukate lendlus pole alanud või on lõppenud (kell 22.00–05.00).

Decis Mega kulunormiga 0,125-0,15 l/ha, rapsil lubatud kasutada 2 korda hooajal.

Carnadine Extra kulunormiga 0,25 l/ha on süsteemse ja osalise kontaktse toimega insektitsiid. Insektitsiid on tugeva translaminaarse toimega, levides pärast pritsimist läbi kogu taime. Pritsimise aeg BBCH 31-59 (lehtede ja kasvukuhiku vahe on suurem kui 5 cm kuni vars on saavutanud normaalkõrguse, algab õisiku moodustumine). Lubatud töötlemiskordade arv on 1 kord hooaja jooksul.