CCC kasvuregulaator

CCC kasvuregulaator suvi- ja taliteraviljadele.

Toime

CCC on süsteemse toimega kasvuregulaator, millega töötlemisel muutuvad teraviljade kõrred tugevamaks, vähendades lamandumisriski. Samuti võib see parandada juuresüsteemi arengut ja suurendada produktiivvõrsete arvu.

Kasvuregulaatorit CCC tuleks kasutada eelkõige hästi väetatud ja jõudsalt kasvavatel teraviljadel. Pritsimine vähendab kõrgel väetisfoonil taimede pikkuskasvu suurenemisest tingitud kõrre nõrgenemist.

Kasutamisjuhend

Lubatud 1 pritsimine kasvuperioodi jooksul. 

Rukis, nisu, kaer, oder

Kultuur Kulunorm, l/ha Pritsimise aeg
Rukis 1,5-2,0  teisest kõrresõlmest kuni kõrsumise lõpuni (BBCH 32-39)
Talinisu, tritikale 1,0-1,5 võrsumise faasist kuni esimese kõrresõlme moodustamiseni (BBCH 20-29)
Suvinisu 0,3-1,0 võrsumise faasist kuni esimese kõrresõlme moodustamiseni (BBCH 20-29)
Kaer 1,0-1,5 võrsumise faasist kuni esimese kõrresõlme moodustamiseni (BBCH 20-29)
Oder 0,6 võrsumise faasist kuni esimese kõrresõlme moodustamiseni (BBCH 20-29)

 

Vee kogus 200-400 l/ha olenevalt taimiku suurusest
Toimeaine kloromekvaatkloriid 750 g/l
Pakend 10 l, vesilahus
Tootja Nufarm