Terpal®

Terpal on kasvuregulaator talinisule, talirukkile ja odrale.

Toime

Terpal on teraviljade kasvuregulaator, mis muudab teraviljade kõrred lühemaks ja tugevamaks ning hoiab ära kõrte ja peade murdumise. Terpalit tuleks kasutada eelkõige hästi väetatud ja jõudsalt kasvavatel teraviljadel. Kasvuregulaatoriga pritsimine vähendab kõrgel väetisfoonil taimede pikkuskasvu suurenemisest põhjustatud kõrre nõrgenemist. Parima toime tagab pritsimisaegne õhutemperatuur +12 ...+20°C ja piisav niiskus.

Kasutamisjuhend

Talinisu, talirukis, oder

Töötlemisel kasutada kulunormi 1,0-1,5 l/ha. Pritsida kasvufaasis 32-49, so 2. kõrresõlmest kuni pea loomise alguseni. Et ära hoida odra peade murdumist, pritsi kasvufaasis 39-49.

Terpal + Cycocel 750

Talinisu ja talirukki puhul võib kombinatsioonis Cycocel 750'ga kasutada jagatud pritsimist:

  • talinisu -  Cycocel 750 1,0 l/ha kasvufaasis 25–30 (alates puhmiku kujunemisest kuni kõrsumise alguseni), Terpal 1,0 l/ha kasvufaasis 32–49 (2. kõrresõlmest kuni viljatupe avanemiseni );
  • talirukis -  Cycocel 750 1,0 l/ha kasvufaasis 25–31 (alates puhmiku kujunemisest kuni 1. kõrresõlme moodustumiseni), Terpal 1,0 l/ha kasvufaasis 37–49 (lipulehe ilmumisest kuni viljatupe avanemiseni).

Paagisegud

Terpal on segatav fungitsiidide ja leheväetistega. Sellisel juhul tuleks kasutada madalamaid kulunorme. Preparaati ei tohi segada herbitsiididega, herbitsiidide ja Terpaliga töötlemise vahele peaks jääma 8-10 päeva.

Vee kogus 200-400 l/ha olenevalt taimiku suurusest
Toimeaine mepikvaatkloriid 305 g/l, etefoon 155 g/l
Pakend 5 l, vesilahus
Tootja BASF