Moddus Start

Moddus Start on kasvuregulaator suvi- ja taliteraviljadele ning kõrreliste heintaimede seemnepõldudele.

Toime

Moddus Start'i toimeaine imendub peamiselt lehtede ja võrsete kaudu ning kandub algkudedesse, kus pidurdab kõrresõlme kasvu. Pritsimise tulemina väheneb oluliselt taimede kasv ja pikkus, tugevneb ja pakseneb kõrresein ning paraneb juurestiku areng. Need on faktorid, mis vähendavad oluliselt taimede lamandumisohtu.

Vaata eestikeelset videot Syngentalt:

Kasutamisjuhend

Moddus Starti võib hooajal kasutada 1-2 korda pritsimise intervalliga 7 päeva. Vihmakindlus saabub 2 tundi pärast pritsimist. Mitte pritsida, kui kultuurtaimed on stressis (rasked ilmastikutingimused, külm, põud, haigused ja kahjurid jne) ega siis, kui õhusooja on üle 25 °C.

Kulunorm sõltub kultuurist.

Kultuur Kulunorm 1 kord, l/ha Kulunorm 2 korda, l/ha Pritsimise aeg Kasvufaas
Suvinisu, talinisu 0,3 0,15 puhmiku kujunemisest kuni viljatupe paotumiseni 25-49
Talioder, suvioder 0,6 0,3 puhmiku kujunemisest kuni ohete tippude nähtavale ilmumiseni 25-49
Rukis 0,5 0,25 puhmiku kujunemisest kuni viljatupe paotumiseni 25-49
Suvi- ja talitritikale 0,5 0,25 puhmiku kujunemisest kuni viljatupe paotumiseni 25-49
Kaer 0,3-0,4 0,2 puhmiku kujunemisest kuni 2. kõrresõlme moodustumiseni 25-32
Kõrreliste heintaimede seemnepõllud 0,8 0,4 puhmiku kujunemisest kuni viljatupe paotumiseni 30-49

 

Paagisegud

Moddus Start on segatav paljude herbitsiidide, insektitsiidide, fungitsiidide ja vedelväetistega.

Vee kogus 200-400 l/ha
Toimeaine 250 g/l etüültrineksapak
Pakend 5 l , dispergeeruv kontsentraat
Tootja Syngenta