Medax Top

Medax Top on süsteemne kasvuregulaator suvinisule, talinisule, tali- ja suviodrale, talirukkile, talitritikalele, kaerale ja kõrreliste heintaimede seemnepõldudele.

Toime

Medax Top on süsteemse toimega kasvuregulaator, millega töötlemine vähendab taime pikkuskasvu ja lamandumist, kaitstes kõikide taliteraviljade saake. Preparaat sisaldab kahte toimeainet – proheksadioonkaltsiumit ja mepikvaatkloriidi. Mõlemad toimeained ergutavad juurte kasvu teraviljade noortel taimedel. See kasvuregulaator aitab parandada juuresüsteemi arengut, kaitseb juure pealt lamandumise eest ning optimeerib produktiivvõrsete arvu.

Medax Top’i kasutamisel kõrsumise algfaasis hargneb juurestik rohkem, soodustades toitainete ja veega varustamist. See aitab suurendada terasaaki, kuna terade arv ja kaal peas suureneb. Regulaator vähendab alumise kõrresõlme pikkust, rakuseinad paksenevad ja kõrs muutub tugevamaks. Preparaat aitab vältida kõrreliste silmlaiksuse (Pseudocercosporella herpotricoides) nakkusest põhjustatud lamandumist ja suurendab fungitsiidide efektiivsust.

Kõrresõlm lüheneb maksimaalselt, kui kasvuregulaatorit kasutada kõrsumisfaasi keskel. Toimeained võimaldavad paindlikku pritsimisaega, tagades usaldusväärsuse aegade ja temperatuuride vahel.

Kasutamisjuhend

Medax Top’i kasutatakse kõrsumise algusest kasvufaasis 30 kuni lipulehe täieliku arenemiseni kasvufaasis 39 (lipulehe keeleke on ilmunud nähtavale), välja arvatud raihein, millel kasutatakse kuni kasvufaasini 49 (esimesed ohted on nähtavad). Preparaat imbub kiiresti lehtedesse, kuid täielikuks neeldumiseks on vajalik 4-6 tundi.

Kulunorm sõltub mullastikust, toitainetest, ilmastikust, veeoludest ja sordist. Meeles võiks pidada, et tiheda taimestiku seisu korral ei tohi nõutud vee kogust vähendada.

Suvinisu

Kulunorm 0,5-1,0 l/ha. Maksimaalselt on lubatud 1 pritsimine. Hooaja jooksul ei tohi ületada maksimaalset kulunormi 1,0 l/ha

Kulunorm sõltub erinevatest tingimustest:

  • 0,75-1,0 l/ha  keskmistel temperatuuridel, viljakal mullal, kõrgema lämmastikväetise koguse korral, pikema kõrrega sortidel.   
  • 0,5-0,75 l/ha  soojadel temperatuuridel, kergetel muldadel, väiksema lämmastikväetise koguse korral, lühema kõrrega sortidel.  

Suvioder

Kulunorm 0,75-1,5 l/ha.  Lubatud on 1 pritsimine. Hooaja jooksul ei tohi ületada maksimaalset kulunormi 1,5 l/ha. 

Kulunorm sõltub erinevatest tingimustest:

  • 1,0-1,5 l/ha    keskmistel temperatuuridel, viljakal mullal, kõrgema lämmastikväetise koguse korral, pikema kõrrega sortidel.  
  • 0,75-1,0 l/ha  soojadel temperatuuridel, kergetel muldadel, väiksema lämmastikväetise koguse korral, lühema kõrrega sortidel.

Kaer

Kulunorm 0,6-1,0 l/ha. Lubatud on 1 pritsimine. Hooaja jooksul ei tohi ületada maksimaalset kulunormi 1,0 l/ha.

Kulunorm sõltub erinevatest tingimustest:

  •  0,75-1,0 l/ha kasutatakse keskmistel temperatuuridel, viljakal mullal, kõrgema lämmastikväetise koguse korral, pikema kõrrega sortidel.    
  • 0,6-0,75 l/ha kasutatakse soojadel temperatuuridel, kergetel muldadel, väiksema lämmastikväetise koguse korral, lühema kõrrega sortidel. 

Taliteraviljad (nisu, rukis, tritikale, oder)

Kasutatakse ühekordset või jagatud pritsimist (max 2 pritsimiskorda). Ühekordsel pritsimisel on kulunorm 0,75-1,5 l/ha. Jagatud pritsimisel valida esimese ja teise pritsimise kulunormid lähtuvalt kultuuri vajadusest. Hooaja jooksul ei tohi ületada maksimaalset kulunormi 1,5 l/ha.

 Kulunorm sõltub erinevatest tingimustest:

  • 0,75-1,0 l/ha soojal temperatuuril, kergetel muldadel, väiksema lämmastikväetise koguse korral, lühema kõrrega sortidel;
  • 1,0-1,5 l/ha keskmistel temperatuuridel, viljakal mullal, kõrgema lämmastikväetise koguse korral, pikema kõrrega sortidel.

Talinisul on optimaalne pritsimise aeg lipulehe ilmumisel kasvufaasis 37.

 

Kõrreliste heintaimede (punane aruhein, roog-aruhein, kerahein, raihein) seemnepõllud: Lubatud on 1 pritsimine kulunormiga 1,0-1,5 l/ha.

 

Paagisegud

Medax Top on segatav fungitsiidide, herbitsiidide, insektitsiidide ja kasvuregulaatoritega.

Vee kogus 150-300 l/ha
Toimeaine proheksadioonkaltsium 50 g/l, mepikvaatkloriid 300 g//l
Pakend 5 l, suspensioonkontsentraat
Tootja BASF SE