MOXA

MOXA´t kasutatakse kasvuregulaatorina kultuuri lamandumise ohu vähendamiseks nisul , odral, kaeral, rukkil, tritikalel ja seemneks kasvatatavatel kõrrelistel heintaimedel.

Toime

MOXA toimeaine etüültrineksapak imendub peamiselt taime roheliste osade (lehed ja võrsed) kaudu ning kandub algkoesse, kus pidurdab kõrresõlme kasvu. Etüültrineksapak takistab giberelliinhappe moodustumist ning see mõjutab taimerakkude kasvu, mille tulemuseks on lühem ja tugevam kõrs. Lühema ja tugevama varre tõttu väheneb lamandumise oht ning on väiksem saagikadu.

Kasutamisjuhend

Taimekaitsevahendit MOXA võib kasutada kõikidel nisu (kaasa arvatud durumnisu), odra, kaera, tritikale, rukki ja kõrreliste heintaimede (seemneks) sortidel.

MOXA´t võib hooajal kasutada 1-2 korda pritsimise miinimumintervalliga 7 päeva. Vihmakindlus saabub 2 tundi pärast pritsimist. Parim mõju saavutatakse kui pritsitakse kuivi taimi ajal, kui valguse intensiivsus on kõrge (selge või kergelt pilves ilmaga). Optimaalne temperatuur on 10° C, kuid võib pritsida ka 8° C juures.

Mitte pritsida kultuure, mis on stressis liigniiskuse, kahjurite rünnaku, haiguste või külma tõttu ega siis, kui õhusooja on üle 24 °C.

Seda toodet ei tohi kasutada heinamaadel, millel karjatatakse loomi või millel tehakse heina loomasöödaks.

Kulunorm sõltub kultuurist.

Kultuur Kulunorm 1 pritsimine Kulunorm 2 pritsimist Pritsimise aeg Kasvufaas
Talinisu ja suvinisu 0,2 – 0,4 l/ha 2 x 0.15 l/ha Puhmiku kujunemisest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni 25-39
Talioder ja suvioder 0,4 – 0,6 l/ha 2 x 0.3 l/ha Puhmiku kujunemisest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni 25-39
Rukis 0,5 – 0,6 l/ha 2 x 0.25 l/ha Puhmiku kujunemisest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni 25-39
Talitritikale ja suvitritikale 0,4 – 0,6 l/ha 2 x 0.25 l/ha Puhmiku kujunemisest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni 25-39
Kaer 0,3 l/ha 2 x 0.15 l/ha Puhmiku kujunemisest kuni teise kõrresõlme tekkimiseni 25-32
Seemneks kasvatatavad kõrrelised heintaimed (mitmeaastane raihein, timut, punane aruhein, harilik aruhein) 0,4 – 0,8 l/ha 2 x 0.4 l/ha Esimese kõrresõlme moodustumisest kuni nähtavale on ilmunud ohtete tipud 31-49

 

Paagisegud

Paagisegude tegemiseks teiste taimekaitsevahenditega küsida informatsiooni müüja, maaletooja või tootjafirma esindaja käest.

Vee kogus minimaalselt 100 l/ha olenevalt taimiku tihedusest ja kasvufaasist. 
Toimeaine etüültrineksapak 250 g/l (26.6%)
Pakend 5 l , emulsioonikontsentraat
Tootja GLOBACHEM N.V.